Skræddersyet lektiehjælp i

Kristendom

Få bedre styr på kristendom med en dygtig tutor, der tilpasser undervisningen til dine mål og behov. Start med en gratis prøvetime i dag.

Hvem søger lektiehjælp i

kristendom

?

Mig

Mit barn

En anden

Skræddersyet lektiehjælp i

Kristendom

Få bedre styr på kristendom med en dygtig tutor, der tilpasser undervisningen til dine mål og behov. Start med en gratis prøvetime i dag.

Hvem søger lektiehjælp i

kristendom

?

Mig

Mit barn

En anden

Skræddersyet lektiehjælp i

Kristendom

Få bedre styr på kristendom med en dygtig tutor, der tilpasser undervisningen til dine mål og behov. Start med en gratis prøvetime i dag.

Hvem søger lektiehjælp i

kristendom

?

Mig

Mit barn

En anden

Toptutors har hjulpet tusindvis af elever

700+

Certificerede tutors

30.000+

Underviste timer

96%

Positive anmeldelser

30+

Undervisningsfag

Toptutors har hjulpet tusindvis af elever

700+

Certificerede tutors

30.000+

Underviste timer

96%

Positive anmeldelser

30+

Undervisningsfag

Toptutors har hjulpet tusindvis af elever

700+

Certificerede tutors

30.000+

Underviste timer

96%

Positive anmeldelser

30+

Undervisningsfag

Mød vores top tutors

Pædagogiske og passionerede topstuderende klar til at hjælpe dig

Mød vores top tutors

Pædagogiske og passionerede topstuderende klar til at hjælpe dig

Mød vores top tutors

Pædagogiske og passionerede topstuderende klar til at hjælpe dig

Start med en
gratis prøvetime

100% Tilfredshedsgaranti

Elsk din første lektion eller få alt refunderet

Anbefalet af
forældre og elever

Tusindvis af familier har allerede fået hjælp hos Toptutors

Anbefalet af forældre og elever

Tusindvis af familier har allerede fået hjælp hos Toptutors

Anbefalet af
forældre og elever

Tusindvis af familier har allerede fået hjælp hos Toptutors

Hvordan kommer jeg i gang?

Lær mere om hvor let det er at komme i gang

Lær mere om at komme i gang

1

Snak med en fagvejleder

Vi stiller nogle spørgsmål for at forstå dit barns behov lidt bedre.

2

Gratis prøvetime

Få en gratis prøvetime for at sikre, at det er den rette tutor til dit barn.

3

Undervisning med din tutor

Faste lektioner med din dedikerede tutor med fokus på at styrke faglighed og selvtillid.

Spørgsmål om lektiehjælp?

🎓 Hvor i landet tilbyder I lektiehjælp?

Vi tilbyder lektiehjælp i hele Danmark, og vores mission er at skabe skoleglade elever.

Derfor har vi samlet hundredevis af inspirerende undervisere, som kan give elever et boost i faglighed, selvtillid og motivation.

🧑🏼‍🏫 Hvordan screener og certificerer I jeres tutors?

🧑‍🎓 Hvordan sikrer vi os, at forløbet bliver skræddersyet elevens behov?

💵 Hvor meget koster det at få en tutor?

⌛️ Hvor lang tid går der, inden jeg kan starte mit undervisningsforløb?

👩‍🎓 Hvad er fordelene ved at få en tutor?

🎓 Hvor mange tutors har Toptutors?

📚 Hvilke fag tilbyder Toptutors lektiehjælp i?

Spørgsmål om lektiehjælp?

🎓 Hvor i landet tilbyder I lektiehjælp?

Vi tilbyder lektiehjælp i hele Danmark, og vores mission er at skabe skoleglade elever.

Derfor har vi samlet hundredevis af inspirerende undervisere, som kan give elever et boost i faglighed, selvtillid og motivation.

🧑🏼‍🏫 Hvordan screener og certificerer I jeres tutors?

🧑‍🎓 Hvordan sikrer vi os, at forløbet bliver skræddersyet elevens behov?

💵 Hvor meget koster det at få en tutor?

⌛️ Hvor lang tid går der, inden jeg kan starte mit undervisningsforløb?

👩‍🎓 Hvad er fordelene ved at få en tutor?

🎓 Hvor mange tutors har Toptutors?

📚 Hvilke fag tilbyder Toptutors lektiehjælp i?

Spørgsmål om lektiehjælp?

🎓 Hvor i landet tilbyder I lektiehjælp?

Vi tilbyder lektiehjælp i hele Danmark, og vores mission er at skabe skoleglade elever.

Derfor har vi samlet hundredevis af inspirerende undervisere, som kan give elever et boost i faglighed, selvtillid og motivation.

🧑🏼‍🏫 Hvordan screener og certificerer I jeres tutors?

🧑‍🎓 Hvordan sikrer vi os, at forløbet bliver skræddersyet elevens behov?

💵 Hvor meget koster det at få en tutor?

⌛️ Hvor lang tid går der, inden jeg kan starte mit undervisningsforløb?

👩‍🎓 Hvad er fordelene ved at få en tutor?

🎓 Hvor mange tutors har Toptutors?

📚 Hvilke fag tilbyder Toptutors lektiehjælp i?

Få vejledning af
vores fageksperter

Bliv ringet op inden for 24 timer - helt uforpligtende

Ingen binding

100% Tilfredshedsgaranti

Elsk din første lektion eller få pengene tilbage

Få vejledning af vores fageksperter

Bliv ringet op inden for 24 timer - helt uforpligtende

Ingen forpligtelse eller binding

100% Tilfredshedsgaranti

Elsk din første lektion eller få pengene tilbage

Få vejledning af vores fageksperter

Bliv ringet op inden for 24 timer - helt uforpligtende

Ingen forpligtelse eller binding

100% Tilfredshedsgaranti

Elsk din første lektion eller få pengene tilbage

Lektiehjælp i kristendom (folkeskole)

Kristendomskundskab er et fag, der hjælper os med at forstå livets mening og kultur. Det handler om at finde mening i vores liv og verden omkring os. Faget fokuserer på værdier og forskellige måder at forstå livet på, og det tager udgangspunkt i elevernes egne tanker om eksistens, moral og religion.

Der er to perspektiver i faget: et udefra-perspektiv og et indefra-perspektiv. Fra det første perspektiv ser vi på religion som et historisk og socialt fænomen. Det kræver faglig viden og sprog for at beskrive og organisere vores forståelse af forskellige religiøse og ikke-religiøse traditioner og fænomener. Det andet perspektiv ser på, hvordan religioner og andre livsopfattelser selv præsenterer, oplever og fortolker deres praksis og tro.

Faget arbejder med kilder, der indeholder normer og værdier. Religiøse tekster er blevet fortolket forskelligt gennem historien. Det er vigtigt for eleverne at udvikle evnen til at analysere, sætte sig i andres sted og tage stilling for at kunne forstå og håndtere forskelle og ligheder mellem religioner og livsopfattelser samt mellem tro og viden.

I kristendomskundskab er det vigtigt at bruge en historisk-kritisk tilgang for at forstå alle religioners hellige tekster og praksis. Skolens opgave er ikke at lære eleverne en bestemt religion eller livsopfattelse, men at give dem viden om forskellige tro og livsopfattelser. Det betyder, at vi læser religiøse tekster som tekster skabt af mennesker, som har været og stadig er en del af fortolkende fællesskaber i fortiden og nutiden.

Hvad er Kristendom som fag og hvilke formål har det?

Kristendomskundskab er et fag, der hjælper eleverne med at lære om og forstå, hvordan religion påvirker vores livsopfattelse og forholdet til andre mennesker. Det handler om, at alle mennesker søger mening i livet, og faget beskæftiger sig med de grundlæggende spørgsmål, vi stiller om vores tilværelse.

Målet er at give eleverne evnen til at diskutere og reflektere over livets grundlæggende vilkår og spørgsmål. Faget fokuserer på forskellige religioner og livsopfattelser, som hver især repræsenterer forskellige svar på disse spørgsmål.

Kristendomskundskab hjælper eleverne med at blive fortrolige med dansk kultur og historie, samt at forstå andre lande og kulturer. Eleverne skal lære om kristendommen og andre religioner og livsopfattelser, både i historisk og nutidig sammenhæng. De skal også kunne genkende vigtige værdier i kulturen gennem centrale bibelske fortællinger.

Faget tager højde for, at der er forskellige religioner og livsopfattelser i Danmark og verden. Undervisningen skal gøre det muligt for eleverne, uanset deres baggrund, at relatere det faglige indhold til deres egen virkelighed gennem en kritisk dialog med læreren og deres klassekammerater.

Kristendomskundskab hjælper eleverne med at blive bedre til at analysere og kritisk tolke etik samt religioners og andre livsopfattelsers betydning for livsforståelse og menneskelig sameksistens. Det betyder, at de får værktøjer til at forstå tilværelsens mangfoldighed.

Faget arbejder sammen med læreren og eleverne for at styrke deres personlige, kulturelle og samfundsmæssige udvikling. Det giver dem mulighed for selvstændigt at tage stilling til eksistens, etik, religion og andre livsopfattelser.

Hvad er fordelene ved at hyre en tutor i Kristendom?

Der er flere fordele ved at få en tutor i faget kristendomskundskab:

 • Personlig tilgang: En tutor kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov, læringsstil og tempo. Dette gør det lettere for eleven at forstå og huske fagets indhold.

 • Dybere forståelse: En tutor kan give mere detaljerede forklaringer og eksempler på koncepter og temaer inden for kristendomskundskab. Dette kan hjælpe eleven med at opnå en dybere forståelse af faget.

 • Styrkelse af svage områder: En tutor kan hjælpe eleven med at identificere og arbejde på de områder inden for kristendomskundskab, hvor de har svært ved at følge med eller forstå.

 • Bedre forberedelse til prøver og eksaminer: En tutor kan hjælpe med at forberede eleven til prøver og eksaminer ved at give dem prøveeksempler, øve dem i at besvare spørgsmål og give dem feedback på deres præstation.

 • Øget motivation og selvtillid: En tutor kan give opmuntring og støtte, hvilket kan øge elevens motivation og selvtillid i faget. Dette kan hjælpe eleven med at præstere bedre og få mere ud af undervisningen.

 • Fleksibilitet: En tutor kan tilbyde undervisning på tidspunkter, der passer bedst for eleven, hvilket kan gøre det lettere at finde tid til at lære og arbejde på kristendomskundskab.

 • Individuel opmærksomhed: En tutor kan give eleven mere personlig opmærksomhed og støtte, end de måske får i skolen, hvilket kan hjælpe dem med at overvinde eventuelle udfordringer og nå deres fulde potentiale i faget.


 • Hvorfor er Kristendom vigtigt at lære og hvilke kompetencer udvikler man?


 • Kristendomskundskab indeholder fire hovedområder: livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom og ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Disse områder skal integreres i undervisningen og udvikles sammen gennem hele skoleforløbet for at styrke elevernes dannelse og alsidige udvikling.

 • Faget fokuserer på viden om religion og livsopfattelser og deres betydning for tro, etik og livsforståelse. Livsfilosofi og etik kan arbejde sammen med de andre områder, så eleverne kan stille spørgsmål baseret på deres egne erfaringer og møde spørgsmål og svar fra kristendommen og andre livsopfattelser.

 • Gennem skoleforløbet opnår eleverne gradvist en dybere viden og forståelse af den religiøse dimension ved at arbejde med grundlæggende værdier og hovedtanker i kristendom og andre religioner. Dette giver dem mulighed for at sammenligne forskellige religioner og livsopfattelser og reflektere over deres egne tanker og overvejelser.

 • Hvert af de fire hovedområder er beskrevet i forhold til deres mål for hver del af skoleforløbet. Dernæst beskrives, hvordan hvert område kan arbejde sammen med de andre områder, og til sidst beskrives kort, hvordan progressionen inden for hvert område kan tænkes.

 • Livsfilosofi og Etik:


 • Området livsfilosofi og etik handler om grundlæggende spørgsmål om tilværelsen og etiske principper som pligtetik og konsekvensetik. Målet er at eleverne kan udtrykke sig og forholde sig til forskellige livsopfattelser, menneskesyn og etiske teorier. Elevernes personlige og kritiske holdning kan udvikles gennem filosofiske samtaler. Området inkluderer også sproglige færdigheder og forståelse, så eleverne kan læse faglige tekster og udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

 • Der er en udvikling i området livsfilosofi og etik, så eleverne i de første skoleår kan udtrykke sig og tale med hinanden og læreren om menneskelige livsbetingelser. Dette kan ske gennem fortællinger, samtaler, rollespil eller andre kreative udtryksformer. I de mellemste skoleår arbejdes der med at udtrykke sig nuanceret om betydningen af tro for menneskers handlinger og livsforståelse, og eleverne begynder at skelne mellem etiske principper og moral. At udtrykke sig nuanceret betyder, at eleverne kan sætte sig i andres sted og begynde at forstå perspektiver på forskellige livsopfattelser fra eksistentielle, etiske og religiøse synspunkter.

 • Udviklingen på tværs af skoleår opnås gennem:

 • Gradvis øgede forventninger til, at eleverne kan skelne mellem etiske principper og moral.

 • Gradvis øgede forventninger til elevernes forståelse for perspektiver på forskellige livsopfattelser.

 • Gradvis øgede forventninger til, at eleverne kan udtrykke sig nuanceret om betydningen af tro.

 • Bibelske fortællinger:

 • Området med bibelske fortællinger giver eleverne mulighed for at lære om Bibelen og dens historier og forstå, hvordan de har bidraget og stadig bidrager til menneskers fortolkning af grundlæggende værdier. Eleverne arbejder med at tale om historierne, så de forstår de universelle spørgsmål, de handler om, og kan relatere dem til nutidige eksistentielle, etiske og religiøse udfordringer. Målet er, at eleverne lærer, hvordan de bibelske fortællinger har påvirket kultur og samfund før og nu, og kan genkende temaer fra disse fortællinger i sprog, kunst og kultur.

 • Udviklingen i arbejdet med bibelske fortællinger sigter mod, at eleverne i de første skoleår kan udtrykke sig om centrale bibelske historier, at de i de mellemste skoleår kan genkende temaer fra centrale bibelske historier i kulturelle udtryk, og at de i de sidste skoleår har grundlag for at tolke centrale bibelske historier og deres værdimæssige betydning i historisk og aktuelt perspektiv.

 • Udviklingen på tværs af skoleår opnås gennem:

 • Gradvis øgede forventninger til, at eleverne kan forholde sig nuanceret til fortolkninger af de bibelske fortællinger.

 • Gradvis øgede forventninger til elevernes forståelse for Bibelens eksistentielle, etiske og religiøse problemstillinger.

 • Gradvis øgede forventninger til elevernes forståelse af de bibelske fortællingers betydning i historisk og aktuelt perspektiv.

 • Kristendom

 • Ved at arbejde med kristendom lærer eleverne, hvad kristendom er, og om vigtige begivenheder i kristendommens historie. Det er umuligt at forstå kristendommens grundbegreber og udtryk uden at kende til Jesus' liv, død og opstandelse, som beskrevet i Det Nye Testamente i Bibelen.

 • Både områderne med bibelske fortællinger og kristendom giver eleverne en grundlæggende forståelse af kristne livstolkninger og kristen gudsopfattelse, menneskesyn, etik og religiøs praksis, især inden for den evangelisk-lutherske tradition. Eleverne skal kunne forstå kristendommen i et historisk perspektiv fra dens tidlige grundlæggelse, til hvordan den bliver forstået og praktiseret i Danmark og verden, inklusiv forskellige kristne traditioner som den lutherske, katolske og ortodokse.

 • I arbejdet med progression kan eleverne i de første skoleår udtrykke sig om, hvad kristendom er, og om centrale begivenheder i kristendommens historie, inklusiv folkekirkens betydning i Danmark. I de mellemste skoleår kan eleverne forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie og folkekirkens betydning i Danmark. I de sidste skoleår har de en bredere forståelse af, hvad kristendom er, og kan forholde sig til dens hovedtræk i historien og dens betydning for individ, fællesskab og samfund.

 • Udviklingen på tværs af skoleår opnås gennem:

 • Gradvis øgede forventninger til elevernes forståelse af kristendommens historie og centrale begivenheder.

 • Gradvis øgede forventninger til, at eleverne kan forholde sig til kristne grundbegreber.

 • Gradvis øgede forventninger til, at eleverne kan forholde sig til kristendommens udtryk i kulturen.

 • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

 • Området om ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser sigter mod, at eleverne kan forstå hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og vide, hvilke religioner og livsopfattelser der er vigtige i verden i dag, også i Danmark. Der fokuseres på religionernes og andre livsopfattelsers oprindelse, deres historie og deres udbredelse i dag.

 • Undervisningen er planlagt, så eleverne kan sammenligne religionerne og se ligheder og forskelle. De arbejder med religionernes dogmer, ritualer og tanker om frelse. Undervisningen inkluderer også forskellige syn på grundlæggende spørgsmål om livet, både religiøse og ikke-religiøse. I de sidste skoleår arbejder eleverne med at diskutere religioner og livsopfattelser fra forskellige perspektiver. De skal kunne udtrykke sig om og forstå betydningen af menneskers tro og de udfordringer, der kan opstå i samspillet mellem individ, fællesskab og samfund.

 • Udviklingen på tværs af skoleår opnås gennem:

 • Gradvis øgede forventninger til, at eleverne kan tænke over hovedtræk i de store religioner.

 • Gradvis øgede forventninger til elevernes forståelse af de store religioners grundbegreber og værdier.

 • Gradvis øgede forventninger til elevernes forståelse af, hvordan de store religioner viser sig i forskellige kulturer, også i sammenligning mellem religioner og livsopfattelser.