Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Generelt

1.1 Virksomhedsinformation

Virksomhedens fulde navn: Toptutors ApS
Adresse: Porcelænshaven 26, 3, 2000, Frederiksberg, Danmark
E-mail: hej@toptutors.dk
Telefon: +45 93 83 97 57
CVR-nummer: 41867442

1.2 Platformens formål

Toptutors leverer en online platform for 1-1 privatundervisning herefter refereret til som "Platformen".

1.3 Anvendelse

Disse vilkår og betingelser gælder for alle brugere af Platformen, som herefter refereres til som “Kunden”.

1.4 Ændringer i vilkår

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Væsentlige ændringer vil blive meddelt på email og blive opdateret på Toptutors hjemmeside. Fortsat brug af Platformen vil blive betragtet som accept af de ændrede vilkår.

1.5 Privatlivspolitik

Toptutors tager opbevaringen af brugers data seriøst. Læs vores Privatlivspolitik her.

2. Dit Toptutors forløb

2.1. Vejledning af fagekspert

Først vil en af vores fageksperter tage en snak med Kunden for at forstå deres undervisningsbehov.

2.2 Valg af medlemskab

For at påbegynde match med tutor, bestiller Kunden et medlemskab eller enkelttimer.

2.3 Match med tutor.

Efter godkendelse og betaling af ordre, matches Kunden med en tutor, der passer til vedkommendes behov.

2.4 Gratis prøvetime.

Efter Kunden er blevet matchet, tilbydes en gratis prøvetime med den valgte tutor.

2.5 Start af undervisning

Hvis kunden er tilfreds med den udvalgte tutor, starter undervisningsforløbet op. Derimod hvis kunden ikke er tilfreds med deres tutor, bliver de hurtigst muligt matchet med en ny tutor indtil vi finder den rette for dem.

3. Tid og sted

3.1 Platformens funktion

Undervisningen sker online på Platformen, hvor eleven mødes 1-1 live lektioner med sin tutor.

3.2 Minimum længde på lektioner

Lektioner er på mindst én time ad gangen. En time er på 60 minutter.

3.3 Frekvens og tidspunkt

Hvor mange gange om ugen eleven mødes med sin tutor, og hvor længe hver lektion varer aftales ud fra Kundens behov. Vi anbefaler, at man har en fast dag om ugen, hvor man mødes, så man konsistent bliver bedre.

3.4 Løbende ændringer og aftaler med tutor

Alle ændringer angående tidspunkter skal aftales direkte med sin tutor. Ændringer skal godkendes af tutoren. Manglende kommunikation og godkendelse fra tutoren betyder, at ændringer ikke er gyldige.

4. 100% Tilfredshedsgaranti & Kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring af tutors

Hver enkel tutor hos Toptutors gennemgår en grundig screening og testproces. Kun de mest egnede, både pædagogisk og fagligt, bliver valgt til at være tutor.

4.2 Udskiftning af tutor

Kunden kan til enhver tid få udskiftet sin tutor, hvis Kunden ikke er tilfreds med sin nuværende og ønsker en anden.

4.3 Kontakt os hurtigst muligt

Hvis Kunden er utilfreds med sin tutor, bedes de kontakte os så hurtigt som muligt. Dette gør det muligt for os at matche Kunden med en ny tutor og sikre den bedst mulige læringsoplevelse.

4.4 Udskiftning i samme fag

Bemærk, at en anmodning om at skifte tutor kan kun være baseret på utilfredshed med den nuværende tutor, og ikke for at få hjælp i et nyt fagområde.

4.5 Religion, seksualitet og etnisk baggrund

Toptutors tager stærkt afstand fra enhver form for forskelsbehandling, hvad enten det er baseret på race, religion, etnisk oprindelse, køn eller seksualitet. Kunden kan ikke afvise tutor baseret på disse kriterier.

Vores tutors er nøje udvalgt baseret på deres kvalifikationer uden hensyntagen til deres personlige karakteristika. Hvis Kunden har særlige krav i denne henseende, bør de overveje, om Toptutors er det rette valg.

4.6 Afholdte timer kan ikke refunderes

Det er vigtigt at bemærke at timer, der allerede er blevet afholdt, ikke kan refunderes. Uanset omstændighederne er Kunden forpligtet til at betale for lektioner, de allerede har modtaget.

5. Gratis prøvetime

5.1 Tilbud om gratis prøvetime

Inden Kunden træffer en beslutning om at påbegynde et undervisningsforløb, tilbyder Toptutors muligheden for et gratis prøvetime med en varighed på 30 minutter sammen med sin tutor.

5.2 Formålet med prøvetime

Prøvetimen er designet til at sikre, at Toptutors matcher Kunden med den mest egnede tutor, og at der er en god relation mellem eleven og tutoren.

Dette møde giver både elev og tutor mulighed for at lære hinanden bedre at kende og planlægge, hvordan det fremtidige undervisningsforløb skal struktureres.

5.3 Én prøvetime per familie

Bemærk at hver Kunden kun kan benytte tilbuddet om en prøvetime én gang.

5.4 Ingen forpligtelse fra Toptutors’ side

Selvom Toptutors tilbyder denne service, er Toptutors ikke forpligtet til at tilbyde en gratis prøvetime til alle. Toptutors forbeholder sig retten til at afvise en Kundes gratis prøvetime uden forklaring.

6. Pakker

6.1 Formål

Pakker er designet til mere intensive forløb og benyttes oftest i forbindelse med eksamensforberedelse eller SRP.

6.2 Gyldighedsperiode

Pakker har en gyldighedsperiode på 3 måneder fra købsdatoen.

6.3 Antal tutors

For pakker matches der med én tutor. Hvis der er behov for mere henvises der til vores medlemskaber.

6.4 Antal elever

Pakker kan benyttes af én elev under hele forløbet. Det er samtidigt ikke muligt at flere elever deltager under lektionen.

6.5 Betaling

Betaling for pakker skal være gennemført og godkendt, før eleven matches med en tutor. Efter betalingen vil eleven matches med en tutor hurtigst muligt. Dette sker oftest inden for 24 timer, men kan ikke garanteres.

6.6. Gratis prøvetime

Efter eleven er matchet med en tutor vil eleven få en gratis prøvetime på 30 minutter.

6.7 Afdragsordning

Vi tilbyder en betalingsfleksibilitet, hvor pakker kan betales i op til 3 månedlige rater uden renter eller gebyr.

6.8 Priser for enkelttimer

Aktuelle priser fremgår altid på Kundens ordre og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

6.9 Refundering og binding

Bemærk at der er binding på pakker og betaling kan ikke refunderes.

6.10 Overforbrug af timer

Bruger man flere timer, end man har bestilt, er Toptutors berettiget til at opkræve betaling for overforbrugte timer i den måned, hvor overforbruget er sket.

7. Medlemskaber

7.1 Priser

De aktuelle priser for vores medlemskaber kan altid findes på Kundens ordrebekræftelse og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre priserne. Prisændringer vil kun gælde for timer der bestilles efter prisændringen.

7.2 Timer i medlemskab

Som en del af Kundens Toptutors medlemskab får Kunden et specifikt antal timer hver 4. uge (28 dage). Ubrugte timer vil blive fornyet hver 4. uge og udløber derefter. Ubrugte timer overføres altså ikke til den efterfølgende periode.

Denne fornyelse sker automatisk, og betalingsbeløbet på Kundens valgte medlemskab trækkes fra Kundens valgte betalingsmetode den samme dag.

Antallet af timer varierer alt efter dit medlemskab. Kundens aktuelle balance kan altid ses på deres Toptutors-konto.

7.3 Medlemskabsperioder og mængderabat

Toptutors anbefaler længerevarende undervisningsforløb for at sikre optimal læring. Vores medlemskaber tilbydes derfor i 6, 12 eller 24 perioder. Ved at vælge et medlemskab og længere forløb kan Kunden opnå en større mængderabat. Hver periode er på 4 uger.

7.4 Opsigelse af medlemskab

Der er ingen bindingsperiode på medlemskabet, men ved opsigelse bortfalder den opnåede mængderabat jf. punkt 7.5. For at opsige medlemskabet kan Kunden kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor. Bemærk, at allerede bestilte timer ikke kan refunderes ved opsigelse, men vil forblive tilgængelige på Kundens konto indtil udløb.

7.5 Binding

Selvom medlemskabet kan opsiges fra dag til dag uden bindingsperiode, vil den opnåede mængderabat bortfalde ved for tidlig opsigelse. I sådanne tilfælde vil Kunden skulle tilbagebetale den opnåede mængderabat baseret på den faktiske forbrugspris. Tilbagebetaling af mængderabatten skal ske på opsigelsestidspunktet eller senest ved næste planlagte medlemskabsbetaling.

Priser ved afbrydelse er følgende:

 • 1-23 timer: 399 kr. per time

 • 24-35 timer: 349 kr. per time

 • 36-47 timer: 299 kr. per time

 • 48-71 timer: 269 kr. per time

 • 72-95 timer: 249 kr. per time

 • 96-143 timer: 239 kr. per time

 • 144-191 timer: 229 kr. per time

 • 192-288 timer: 219 kr. per time

7.6 Løbende aftale og automatisk fornyelse

Medlemskabet hos Toptutors fornyes automatisk efter den aftalte periode, medmindre Kunden aktivt opsiger det. For at sikre en kontinuerlig og ubrudt undervisningsforløb vil Kundens medlemskab hos Toptutors automatisk fornyes efter den aftalte periode.

Dette betyder, at hvis Kunden ønsker at afslutte sit medlemskab, er det nødvendigt aktivt at opsige det. Det er ikke tilstrækkeligt blot at stoppe betalingerne. Dette sikrer, at begge parter er klare over aftalens status og forhindrer uforudsete afbrydelser af Kundens undervisningsforløb.

7.7 Pause i medlemskab

Kunden har mulighed for at sætte sit medlemskab på pause. En pause kan maksimalt vare på én periode ad gangen. Dette betyder, at Kundens medlemskabsvarighed forlænges med én periode (4 uger) for hver pause.

Ved medlemskaber med en varighed på 6 eller 12 perioder kan Kunden sætte medlemskabet på pause én gang. Medlemskaber med en varighed på 24 perioder medlemskaber kan Kunden sætte det på pause op til to gange.

Efter en pause i medlemskabet kan vi ikke garantere, at Kunden kan fortsætte med den samme tutor. I sådanne tilfælde vil vi bestræbe os på at matche Kunden med en ny, kvalificeret tutor hurtigst muligt. Medlemskab kan sættes på pause direkte på Platformen eller ved at kontakte Toptutors.

8. Tillægstimer

8.1 Køb af tillægstimer

Hvis Kunden undervejs i sit forløb finder behov for yderligere undervisningstimer, har Kunden mulighed for at tilkøbe tillægstimer. Dette kan f.eks. være under en periode, hvor man har brug for ekstra timer end det man får i sit medlemskab.

8.2 Pris og fakturering af tillægstimer

Prisen for tillægstimer vil være den samme som Kundes nuværende timepris for deres medlemskab eller enkelttimer. Det er vigtigt at bemærke, at fakturering for tillægstimer sker for hele timer. Enhver påbegyndt time vil derfor blive faktureret som en hel time.

8.3 Bestilling af tillægstimer

For at købe tillægstimer kan Kunden enten kontakte Toptutors direkte eller foretage købet direkte via vores platform.

8.4 Gyldighedsperiode

Tillægstimer har en gyldighedsperiode på 4 uger fra købsdatoen.

9. Betaling

9.1 Betalingsmetoder

For at gøre brug af Toptutors' tjenester skal Kunden registrere en eller flere betalingsmetoder. Skulle Kundens primære betalingsmetode blive afvist, eller hvis den af en eller anden grund ikke længere er tilgængelig for os, forbeholder vi os retten til at trække beløbet fra enhver anden betalingsmetode tilknyttet Kundens konto.

9.2 Manglende betaling

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler på Kundens konto ved automatisk betaling, vil vi forsøge at trække beløbet i op til 30 dage, eller indtil betalingen kan gennemføres.

9.3 Misligholdelse af betalingsaftale

Ved manglende betaling vil det ikke medføre at betalingsforpligtelsen bortfalder. Ved 1. rykker pålægges et gebyr på 100 kr. for manglende betaling. Ved 2. rykker pålægges yderligere et gebyr på 100 kr. På dette tidspunkt vil undervisningsforløbet også blive sat på pause, indtil den udestående betaling er modtaget.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis undervisningsforløbet afbrydes på grund af manglende betaling, kan vi ikke garantere, at den samme tutor er tilgængelig ved genoptagelse af forløbet. Hvis betalingen fortsat udebliver efter 2. rykker, vil sagen blive sendt til inkasso uden yderligere varsel.

9.4 Opstart af undervisningsforløb

Undervisningsforløbet med Kundens tutor kan ikke starte op indtil efter vi har modtaget den første betaling.

9.5 Ikke-refunderbare betalinger

Alle betalinger til Toptutors er endelige og kan ikke refunderes.

9.6 Oprettelsesgebyr

Når man påbegynder et forløb hos Toptutors opkræves man et oprettelsesgebyr på 199 kr.

10. Sygdom og aflysning

10.1 Aflysning af lektion

Aflysning og sygdom af lektioner skal meddeles til Kundens tutor hurtigst muligt.

10.2 Rettidig aflysning af lektion

Aflysning betragtes som rettidig, hvis den meddeles til Kundens tutor senest kl. 9:00 på dagen for lektionen. Skulle lektionen begynde før kl. 9:00, skal aflysningen meddeles mindst én time før lektionens start.

10.3 Urettidig aflysning af lektion

Hvis eleven udebliver fra lektionen og ikke aflyser rettidigt, vil timerne blive fratrukket elevens timer (dog maksimalt 2 timer pr. lektion). Udebliver eleven fra lektionen, skal tutor vente på eleven i 30 minutter i undervisningsrummet. Dukker eleven stadigvæk ikke op til lektionen efter 30 minutter, skal tutor registrere lektionen, som at eleven har aflyst urettidigt.

10.4 Aftalt lektion stopper før tid

Hvis en lektion afsluttes før det aftalte tidspunkt, vil der blive rundet op til den nærmeste halve time.

11. Tutor vælger at stoppe forløbet

11.1 Hvis tutor stopper under et forløb

Selvom vores tutors typisk er dedikerede gennem hele undervisningsforløbet, kan situationer opstå, hvor en tutor vælger at afslutte forløbet tidligt. Sker dette, vil vi straks finde en ny kvalificeret tutor til dig uden ekstra omkostninger.

11.2 Ændrer ikke aftalen

At en tutor stopper gør ingen forskel for aftalen, og betalingerne fortsætter som normalt, mens man hurtigst muligt matches med en ny tutor.

12. Forberedelsestid

12.1 Forberedelsestid trækkes fra bestilte timer

Hvis Kunden ønsker, at deres tutor skal benytte forberedelsestid før en lektion, vil forberedelsestiden blive trukket fra Kundens bestilte timer.

12.2 Aftales med tutor

Hvor meget forberedelestid tutoren får aftales løbende af Kunden direkte med deres tutor.

12.3 Typiske behov for forberedelse

Forberedelsestid kan være nødvendig, hvis tutoren skal forberede materialer, læse opgaver eller tekster, eller se en film før lektionen.

13. Optagelse af lektioner

13.1 Samtykke til optagelse

For at forbedre oplevelsen på vores platform og muliggøre yderligere funktioner, tilbyder Toptutors muligheden for at optage lektioner. Alle optagelser er underlagt gældende lovgivning, herunder General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Klar og utvetydig samtykke: Alle brugere skal aktivt samtykke til optagelse af lektioner. Dette samtykke kan gives via vores platform og kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt gennem brugerindstillingerne.

 • Forældres samtykke: For elever med en registreret forældre eller værge kræves deres samtykke til optagelse af lektioner gennem brugerindstillinger.

13.2 Brug og opbevaring af optagelser

Optagelser vil kun blive brugt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i vores vilkår og betingelser samt privatlivspolitik. Dette kan inkludere, men er ikke begrænset til, træning, kvalitetssikring og yderligere funktionalitet på Platformen.

Optagelser opbevares i en begrænset periode på 90 dage og slettes automatisk efterfølgende, medmindre en anden gyldig begrundelse for opbevaring foreligger.

13.3 Ret til sletning af optagelser

Kunder har ret til at anmode om sletning af deres data, herunder lektionsoptagelser, i overensstemmelse med GDPR. Anmodninger om sletning håndteres i henhold til vores procedure for ret til sletning, der kan læses i vores privatlivspolitik.

13.4 Dataoverførsler og -sikkerhed

Toptutors sikrer, at alle optagelser opbevares sikkert og implementerer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang og brug. Hvis data opbeveres, overføres eller behandles af tredjepart inden for eller uden for EU, sikrer Toptutors, at alle sådanne dataoverførsler overholder gældende GDPR-krav. Optagelser vil være tilgængelige for Toptutors, den pågældende tutor, eleven og deres forældre.

13.5 Anvendelse og distribution af optagelser

Alle optagelser er til personlig og intern brug og må ikke deles uden for de deltagende parter eller gøres offentligt tilgængeligt. Brugere må ikke distribuere eller gøre optagelserne offentligt tilgængelige på internettet eller andre platforme.

Brugere kan vælge at deltage i lektioner uden at blive optaget ved at deaktivere kamera og mikrofon og/eller ved at tilbagetrække deres samtykke til optagelse gennem brugerindstillinger.

13.6 Transparens og kommunikation

Vi forpligter os til at kommunikere klart og gennemsigtigt med alle vores brugere om, hvordan og hvorfor vi optager lektioner, og hvilke rettigheder brugerne har i forhold til deres data. Alle brugere opfordres til at gennemgå vores privatlivspolitik og kontakte os med eventuelle spørgsmål eller bekymringer.

14. Fortrydelsesreet

14.1 14 dages fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra datoen for ordrebekræftelsen. Bemærk, at allerede afholdte lektioner ikke kan fortrydes.

15. Gratis timer

15.1 Gyldighed på gratis timer

Selvom det er sjældent, kan der i særlige tilfælde gives gratis timer i forbindelse med f.eks. markedsføringskampagner. Gratis timer udløber 4 uger efter udstedelsen.

16. Registering og brug af platform

16.1 Registrering og samtykke

For at bruge Platformen skal man registrere sig. Ved registrering giver man samtykke til disse vilkår og betingelser.

16.2 Korrekte oplysninger

Når brugeren registrerer sig, skal vedkommende angive korrekte oplysninger og opdatere dem ved ændringer, herunder, men ikke begrænset til, telefonnummer og e-mail.

16.3 Ret til registrering

Der er ingen garanteret ret til registrering på platformen. Toptutors forbeholder sig retten til at nægte registrering af en person som kunde uden at angive grunde, eller at udelukke allerede registrerede brugere fra at bruge platformen uden at angive årsager. Enhver bestilling, der endnu ikke er forbrugt på tidspunktet for udelukkelse, vil blive refunderet til Kunden af Toptutors til den udelukkede Kunde.

16.4 Uautoriseret brug

Brugeren forpligter sig til straks at underrette Toptutors, hvis de har mistanke om uautoriseret brug af deres konto. Hvis en bruger overtræder gældende love eller disse vilkår, forbeholder Toptutors sig retten til at blokere brugerkontoen.

16.5 Ansvarsfraskrivelse

Toptutors' tjenester leveres "som de er" og "som tilgængelige", uden nogen form for garantier. Toptutors garanterer ikke en uafbrudt eller fejlfri adgang til tjenesterne. Toptutors tager ikke ansvar for direkte eller indirekte tab ved driftsforstyrrelder eller nedbrud af Platformen.

Toptutors er en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar for handlinger, undladelser, erklæringer eller opførsel af tutors forbundet med brugen af Platformen. Toptutors er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab, der måtte opstå som resultat af Kundens interaktion med en tutor.

Toptutors er ikke ansvarlig for indholdet af tredjeparts hjemmesider, som Platformen måtte linke til, eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugerens adgang til eller brug af sådanne hjemmesider.

16.6 Non-solicitation

Brugere må ikke kontakte Toptutors’ tutors med henblik på at modtage undervisning eller lignende ydelser uden for Toptutors. Det må hellere ikke tages kontakt til brugere med hensyn til markedsføring eller salg af andre ydelser.

16.7 Eksamenssnyd

Toptutors tager afstand fra eksamenssnyd og direkte udførelse af lektier. Vores tutors hjælper gerne med forberedelse til eksamen, forståelse af lektier og korrekturlæsning, men må ikke lave lektierne for eleven.

16.8 Immaterielle rettigheder

Alt indhold og materiale tilgængeligt på vores hjemmeside og på Platformen, inklusiv men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, design, billeder, software, lyd- og videomateriale, er beskyttet under gældende love om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejes eller licenseres alt indhold og alle immaterielle rettigheder af os.

16.9 Uenigheder

Hvis der opstår en uenighed mellem Kunden og deres Tutor eller mellem Kunden og Toptutors, herunder men ikke begrænset til uenigheder vedrørende afholdelse af timer, skal Kunden indberette dette til Toptutors hurtigst muligt og senest inden for 14 dage efter, at uenigheden er opstået. Uenigheder indberettes skriftligt via e-mail og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af uenigheden samt eventuel dokumentation.

17. Tvistløsning

17.1 Gældende lov

Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

17.2 Jurisdiktion

Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, skal afgøres ved domstolene i Danmark.

17.3 Ugyldige bestemmelser

Skulle en bestemmelse i disse vilkår og betingelser vurderes som ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne bestemmelse anses for at være separat fra disse vilkår, og de resterende vilkår forbliver gyldige.

1. Generelt

1.1 Virksomhedsinformation

Virksomhedens fulde navn: Toptutors ApS
Adresse: Porcelænshaven 26, 3, 2000, Frederiksberg, Danmark
E-mail: hej@toptutors.dk
Telefon: +45 93 83 97 57
CVR-nummer: 41867442

1.2 Platformens formål

Toptutors leverer en online platform for 1-1 privatundervisning herefter refereret til som "Platformen".

1.3 Anvendelse

Disse vilkår og betingelser gælder for alle brugere af Platformen, som herefter refereres til som “Kunden”.

1.4 Ændringer i vilkår

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Væsentlige ændringer vil blive meddelt på email og blive opdateret på Toptutors hjemmeside. Fortsat brug af Platformen vil blive betragtet som accept af de ændrede vilkår.

1.5 Privatlivspolitik

Toptutors tager opbevaringen af brugers data seriøst. Læs vores Privatlivspolitik her.

2. Dit Toptutors forløb

2.1. Vejledning af fagekspert

Først vil en af vores fageksperter tage en snak med Kunden for at forstå deres undervisningsbehov.

2.2 Valg af medlemskab

For at påbegynde match med tutor, bestiller Kunden et medlemskab eller enkelttimer.

2.3 Match med tutor.

Efter godkendelse og betaling af ordre, matches Kunden med en tutor, der passer til vedkommendes behov.

2.4 Gratis prøvetime.

Efter Kunden er blevet matchet, tilbydes en gratis prøvetime med den valgte tutor.

2.5 Start af undervisning

Hvis kunden er tilfreds med den udvalgte tutor, starter undervisningsforløbet op. Derimod hvis kunden ikke er tilfreds med deres tutor, bliver de hurtigst muligt matchet med en ny tutor indtil vi finder den rette for dem.

3. Tid og sted

3.1 Platformens funktion

Undervisningen sker online på Platformen, hvor eleven mødes 1-1 live lektioner med sin tutor.

3.2 Minimum længde på lektioner

Lektioner er på mindst én time ad gangen. En time er på 60 minutter.

3.3 Frekvens og tidspunkt

Hvor mange gange om ugen eleven mødes med sin tutor, og hvor længe hver lektion varer aftales ud fra Kundens behov. Vi anbefaler, at man har en fast dag om ugen, hvor man mødes, så man konsistent bliver bedre.

3.4 Løbende ændringer og aftaler med tutor

Alle ændringer angående tidspunkter skal aftales direkte med sin tutor. Ændringer skal godkendes af tutoren. Manglende kommunikation og godkendelse fra tutoren betyder, at ændringer ikke er gyldige.

4. 100% Tilfredshedsgaranti & Kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring af tutors

Hver enkel tutor hos Toptutors gennemgår en grundig screening og testproces. Kun de mest egnede, både pædagogisk og fagligt, bliver valgt til at være tutor.

4.2 Udskiftning af tutor

Kunden kan til enhver tid få udskiftet sin tutor, hvis Kunden ikke er tilfreds med sin nuværende og ønsker en anden.

4.3 Kontakt os hurtigst muligt

Hvis Kunden er utilfreds med sin tutor, bedes de kontakte os så hurtigt som muligt. Dette gør det muligt for os at matche Kunden med en ny tutor og sikre den bedst mulige læringsoplevelse.

4.4 Udskiftning i samme fag

Bemærk, at en anmodning om at skifte tutor kan kun være baseret på utilfredshed med den nuværende tutor, og ikke for at få hjælp i et nyt fagområde.

4.5 Religion, seksualitet og etnisk baggrund

Toptutors tager stærkt afstand fra enhver form for forskelsbehandling, hvad enten det er baseret på race, religion, etnisk oprindelse, køn eller seksualitet. Kunden kan ikke afvise tutor baseret på disse kriterier.

Vores tutors er nøje udvalgt baseret på deres kvalifikationer uden hensyntagen til deres personlige karakteristika. Hvis Kunden har særlige krav i denne henseende, bør de overveje, om Toptutors er det rette valg.

4.6 Afholdte timer kan ikke refunderes

Det er vigtigt at bemærke at timer, der allerede er blevet afholdt, ikke kan refunderes. Uanset omstændighederne er Kunden forpligtet til at betale for lektioner, de allerede har modtaget.

5. Gratis prøvetime

5.1 Tilbud om gratis prøvetime

Inden Kunden træffer en beslutning om at påbegynde et undervisningsforløb, tilbyder Toptutors muligheden for et gratis prøvetime med en varighed på 30 minutter sammen med sin tutor.

5.2 Formålet med prøvetime

Prøvetimen er designet til at sikre, at Toptutors matcher Kunden med den mest egnede tutor, og at der er en god relation mellem eleven og tutoren.

Dette møde giver både elev og tutor mulighed for at lære hinanden bedre at kende og planlægge, hvordan det fremtidige undervisningsforløb skal struktureres.

5.3 Én prøvetime per familie

Bemærk at hver Kunden kun kan benytte tilbuddet om en prøvetime én gang.

5.4 Ingen forpligtelse fra Toptutors’ side

Selvom Toptutors tilbyder denne service, er Toptutors ikke forpligtet til at tilbyde en gratis prøvetime til alle. Toptutors forbeholder sig retten til at afvise en Kundes gratis prøvetime uden forklaring.

6. Pakker

6.1 Formål

Pakker er designet til mere intensive forløb og benyttes oftest i forbindelse med eksamensforberedelse eller SRP.

6.2 Gyldighedsperiode

Pakker har en gyldighedsperiode på 3 måneder fra købsdatoen.

6.3 Antal tutors

For pakker matches der med én tutor. Hvis der er behov for mere henvises der til vores medlemskaber.

6.4 Antal elever

Pakker kan benyttes af én elev under hele forløbet. Det er samtidigt ikke muligt at flere elever deltager under lektionen.

6.5 Betaling

Betaling for pakker skal være gennemført og godkendt, før eleven matches med en tutor. Efter betalingen vil eleven matches med en tutor hurtigst muligt. Dette sker oftest inden for 24 timer, men kan ikke garanteres.

6.6. Gratis prøvetime

Efter eleven er matchet med en tutor vil eleven få en gratis prøvetime på 30 minutter.

6.7 Afdragsordning

Vi tilbyder en betalingsfleksibilitet, hvor pakker kan betales i op til 3 månedlige rater uden renter eller gebyr.

6.8 Priser for enkelttimer

Aktuelle priser fremgår altid på Kundens ordre og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

6.9 Refundering og binding

Bemærk at der er binding på pakker og betaling kan ikke refunderes.

6.10 Overforbrug af timer

Bruger man flere timer, end man har bestilt, er Toptutors berettiget til at opkræve betaling for overforbrugte timer i den måned, hvor overforbruget er sket.

7. Medlemskaber

7.1 Priser

De aktuelle priser for vores medlemskaber kan altid findes på Kundens ordrebekræftelse og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre priserne. Prisændringer vil kun gælde for timer der bestilles efter prisændringen.

7.2 Timer i medlemskab

Som en del af Kundens Toptutors medlemskab får Kunden et specifikt antal timer hver 4. uge (28 dage). Ubrugte timer vil blive fornyet hver 4. uge og udløber derefter. Ubrugte timer overføres altså ikke til den efterfølgende periode.

Denne fornyelse sker automatisk, og betalingsbeløbet på Kundens valgte medlemskab trækkes fra Kundens valgte betalingsmetode den samme dag.

Antallet af timer varierer alt efter dit medlemskab. Kundens aktuelle balance kan altid ses på deres Toptutors-konto.

7.3 Medlemskabsperioder og mængderabat

Toptutors anbefaler længerevarende undervisningsforløb for at sikre optimal læring. Vores medlemskaber tilbydes derfor i 6, 12 eller 24 perioder. Ved at vælge et medlemskab og længere forløb kan Kunden opnå en større mængderabat. Hver periode er på 4 uger.

7.4 Opsigelse af medlemskab

Der er ingen bindingsperiode på medlemskabet, men ved opsigelse bortfalder den opnåede mængderabat jf. punkt 7.5. For at opsige medlemskabet kan Kunden kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor. Bemærk, at allerede bestilte timer ikke kan refunderes ved opsigelse, men vil forblive tilgængelige på Kundens konto indtil udløb.

7.5 Binding

Selvom medlemskabet kan opsiges fra dag til dag uden bindingsperiode, vil den opnåede mængderabat bortfalde ved for tidlig opsigelse. I sådanne tilfælde vil Kunden skulle tilbagebetale den opnåede mængderabat baseret på den faktiske forbrugspris. Tilbagebetaling af mængderabatten skal ske på opsigelsestidspunktet eller senest ved næste planlagte medlemskabsbetaling.

Priser ved afbrydelse er følgende:

 • 1-23 timer: 399 kr. per time

 • 24-35 timer: 349 kr. per time

 • 36-47 timer: 299 kr. per time

 • 48-71 timer: 269 kr. per time

 • 72-95 timer: 249 kr. per time

 • 96-143 timer: 239 kr. per time

 • 144-191 timer: 229 kr. per time

 • 192-288 timer: 219 kr. per time

7.6 Løbende aftale og automatisk fornyelse

Medlemskabet hos Toptutors fornyes automatisk efter den aftalte periode, medmindre Kunden aktivt opsiger det. For at sikre en kontinuerlig og ubrudt undervisningsforløb vil Kundens medlemskab hos Toptutors automatisk fornyes efter den aftalte periode.

Dette betyder, at hvis Kunden ønsker at afslutte sit medlemskab, er det nødvendigt aktivt at opsige det. Det er ikke tilstrækkeligt blot at stoppe betalingerne. Dette sikrer, at begge parter er klare over aftalens status og forhindrer uforudsete afbrydelser af Kundens undervisningsforløb.

7.7 Pause i medlemskab

Kunden har mulighed for at sætte sit medlemskab på pause. En pause kan maksimalt vare på én periode ad gangen. Dette betyder, at Kundens medlemskabsvarighed forlænges med én periode (4 uger) for hver pause.

Ved medlemskaber med en varighed på 6 eller 12 perioder kan Kunden sætte medlemskabet på pause én gang. Medlemskaber med en varighed på 24 perioder medlemskaber kan Kunden sætte det på pause op til to gange.

Efter en pause i medlemskabet kan vi ikke garantere, at Kunden kan fortsætte med den samme tutor. I sådanne tilfælde vil vi bestræbe os på at matche Kunden med en ny, kvalificeret tutor hurtigst muligt. Medlemskab kan sættes på pause direkte på Platformen eller ved at kontakte Toptutors.

8. Tillægstimer

8.1 Køb af tillægstimer

Hvis Kunden undervejs i sit forløb finder behov for yderligere undervisningstimer, har Kunden mulighed for at tilkøbe tillægstimer. Dette kan f.eks. være under en periode, hvor man har brug for ekstra timer end det man får i sit medlemskab.

8.2 Pris og fakturering af tillægstimer

Prisen for tillægstimer vil være den samme som Kundes nuværende timepris for deres medlemskab eller enkelttimer. Det er vigtigt at bemærke, at fakturering for tillægstimer sker for hele timer. Enhver påbegyndt time vil derfor blive faktureret som en hel time.

8.3 Bestilling af tillægstimer

For at købe tillægstimer kan Kunden enten kontakte Toptutors direkte eller foretage købet direkte via vores platform.

8.4 Gyldighedsperiode

Tillægstimer har en gyldighedsperiode på 4 uger fra købsdatoen.

9. Betaling

9.1 Betalingsmetoder

For at gøre brug af Toptutors' tjenester skal Kunden registrere en eller flere betalingsmetoder. Skulle Kundens primære betalingsmetode blive afvist, eller hvis den af en eller anden grund ikke længere er tilgængelig for os, forbeholder vi os retten til at trække beløbet fra enhver anden betalingsmetode tilknyttet Kundens konto.

9.2 Manglende betaling

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler på Kundens konto ved automatisk betaling, vil vi forsøge at trække beløbet i op til 30 dage, eller indtil betalingen kan gennemføres.

9.3 Misligholdelse af betalingsaftale

Ved manglende betaling vil det ikke medføre at betalingsforpligtelsen bortfalder. Ved 1. rykker pålægges et gebyr på 100 kr. for manglende betaling. Ved 2. rykker pålægges yderligere et gebyr på 100 kr. På dette tidspunkt vil undervisningsforløbet også blive sat på pause, indtil den udestående betaling er modtaget.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis undervisningsforløbet afbrydes på grund af manglende betaling, kan vi ikke garantere, at den samme tutor er tilgængelig ved genoptagelse af forløbet. Hvis betalingen fortsat udebliver efter 2. rykker, vil sagen blive sendt til inkasso uden yderligere varsel.

9.4 Opstart af undervisningsforløb

Undervisningsforløbet med Kundens tutor kan ikke starte op indtil efter vi har modtaget den første betaling.

9.5 Ikke-refunderbare betalinger

Alle betalinger til Toptutors er endelige og kan ikke refunderes.

9.6 Oprettelsesgebyr

Når man påbegynder et forløb hos Toptutors opkræves man et oprettelsesgebyr på 199 kr.

10. Sygdom og aflysning

10.1 Aflysning af lektion

Aflysning og sygdom af lektioner skal meddeles til Kundens tutor hurtigst muligt.

10.2 Rettidig aflysning af lektion

Aflysning betragtes som rettidig, hvis den meddeles til Kundens tutor senest kl. 9:00 på dagen for lektionen. Skulle lektionen begynde før kl. 9:00, skal aflysningen meddeles mindst én time før lektionens start.

10.3 Urettidig aflysning af lektion

Hvis eleven udebliver fra lektionen og ikke aflyser rettidigt, vil timerne blive fratrukket elevens timer (dog maksimalt 2 timer pr. lektion). Udebliver eleven fra lektionen, skal tutor vente på eleven i 30 minutter i undervisningsrummet. Dukker eleven stadigvæk ikke op til lektionen efter 30 minutter, skal tutor registrere lektionen, som at eleven har aflyst urettidigt.

10.4 Aftalt lektion stopper før tid

Hvis en lektion afsluttes før det aftalte tidspunkt, vil der blive rundet op til den nærmeste halve time.

11. Tutor vælger at stoppe forløbet

11.1 Hvis tutor stopper under et forløb

Selvom vores tutors typisk er dedikerede gennem hele undervisningsforløbet, kan situationer opstå, hvor en tutor vælger at afslutte forløbet tidligt. Sker dette, vil vi straks finde en ny kvalificeret tutor til dig uden ekstra omkostninger.

11.2 Ændrer ikke aftalen

At en tutor stopper gør ingen forskel for aftalen, og betalingerne fortsætter som normalt, mens man hurtigst muligt matches med en ny tutor.

12. Forberedelsestid

12.1 Forberedelsestid trækkes fra bestilte timer

Hvis Kunden ønsker, at deres tutor skal benytte forberedelsestid før en lektion, vil forberedelsestiden blive trukket fra Kundens bestilte timer.

12.2 Aftales med tutor

Hvor meget forberedelestid tutoren får aftales løbende af Kunden direkte med deres tutor.

12.3 Typiske behov for forberedelse

Forberedelsestid kan være nødvendig, hvis tutoren skal forberede materialer, læse opgaver eller tekster, eller se en film før lektionen.

13. Optagelse af lektioner

13.1 Samtykke til optagelse

For at forbedre oplevelsen på vores platform og muliggøre yderligere funktioner, tilbyder Toptutors muligheden for at optage lektioner. Alle optagelser er underlagt gældende lovgivning, herunder General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Klar og utvetydig samtykke: Alle brugere skal aktivt samtykke til optagelse af lektioner. Dette samtykke kan gives via vores platform og kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt gennem brugerindstillingerne.

 • Forældres samtykke: For elever med en registreret forældre eller værge kræves deres samtykke til optagelse af lektioner gennem brugerindstillinger.

13.2 Brug og opbevaring af optagelser

Optagelser vil kun blive brugt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i vores vilkår og betingelser samt privatlivspolitik. Dette kan inkludere, men er ikke begrænset til, træning, kvalitetssikring og yderligere funktionalitet på Platformen.

Optagelser opbevares i en begrænset periode på 90 dage og slettes automatisk efterfølgende, medmindre en anden gyldig begrundelse for opbevaring foreligger.

13.3 Ret til sletning af optagelser

Kunder har ret til at anmode om sletning af deres data, herunder lektionsoptagelser, i overensstemmelse med GDPR. Anmodninger om sletning håndteres i henhold til vores procedure for ret til sletning, der kan læses i vores privatlivspolitik.

13.4 Dataoverførsler og -sikkerhed

Toptutors sikrer, at alle optagelser opbevares sikkert og implementerer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang og brug. Hvis data opbeveres, overføres eller behandles af tredjepart inden for eller uden for EU, sikrer Toptutors, at alle sådanne dataoverførsler overholder gældende GDPR-krav. Optagelser vil være tilgængelige for Toptutors, den pågældende tutor, eleven og deres forældre.

13.5 Anvendelse og distribution af optagelser

Alle optagelser er til personlig og intern brug og må ikke deles uden for de deltagende parter eller gøres offentligt tilgængeligt. Brugere må ikke distribuere eller gøre optagelserne offentligt tilgængelige på internettet eller andre platforme.

Brugere kan vælge at deltage i lektioner uden at blive optaget ved at deaktivere kamera og mikrofon og/eller ved at tilbagetrække deres samtykke til optagelse gennem brugerindstillinger.

13.6 Transparens og kommunikation

Vi forpligter os til at kommunikere klart og gennemsigtigt med alle vores brugere om, hvordan og hvorfor vi optager lektioner, og hvilke rettigheder brugerne har i forhold til deres data. Alle brugere opfordres til at gennemgå vores privatlivspolitik og kontakte os med eventuelle spørgsmål eller bekymringer.

14. Fortrydelsesreet

14.1 14 dages fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra datoen for ordrebekræftelsen. Bemærk, at allerede afholdte lektioner ikke kan fortrydes.

15. Gratis timer

15.1 Gyldighed på gratis timer

Selvom det er sjældent, kan der i særlige tilfælde gives gratis timer i forbindelse med f.eks. markedsføringskampagner. Gratis timer udløber 4 uger efter udstedelsen.

16. Registering og brug af platform

16.1 Registrering og samtykke

For at bruge Platformen skal man registrere sig. Ved registrering giver man samtykke til disse vilkår og betingelser.

16.2 Korrekte oplysninger

Når brugeren registrerer sig, skal vedkommende angive korrekte oplysninger og opdatere dem ved ændringer, herunder, men ikke begrænset til, telefonnummer og e-mail.

16.3 Ret til registrering

Der er ingen garanteret ret til registrering på platformen. Toptutors forbeholder sig retten til at nægte registrering af en person som kunde uden at angive grunde, eller at udelukke allerede registrerede brugere fra at bruge platformen uden at angive årsager. Enhver bestilling, der endnu ikke er forbrugt på tidspunktet for udelukkelse, vil blive refunderet til Kunden af Toptutors til den udelukkede Kunde.

16.4 Uautoriseret brug

Brugeren forpligter sig til straks at underrette Toptutors, hvis de har mistanke om uautoriseret brug af deres konto. Hvis en bruger overtræder gældende love eller disse vilkår, forbeholder Toptutors sig retten til at blokere brugerkontoen.

16.5 Ansvarsfraskrivelse

Toptutors' tjenester leveres "som de er" og "som tilgængelige", uden nogen form for garantier. Toptutors garanterer ikke en uafbrudt eller fejlfri adgang til tjenesterne. Toptutors tager ikke ansvar for direkte eller indirekte tab ved driftsforstyrrelder eller nedbrud af Platformen.

Toptutors er en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar for handlinger, undladelser, erklæringer eller opførsel af tutors forbundet med brugen af Platformen. Toptutors er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab, der måtte opstå som resultat af Kundens interaktion med en tutor.

Toptutors er ikke ansvarlig for indholdet af tredjeparts hjemmesider, som Platformen måtte linke til, eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugerens adgang til eller brug af sådanne hjemmesider.

16.6 Non-solicitation

Brugere må ikke kontakte Toptutors’ tutors med henblik på at modtage undervisning eller lignende ydelser uden for Toptutors. Det må hellere ikke tages kontakt til brugere med hensyn til markedsføring eller salg af andre ydelser.

16.7 Eksamenssnyd

Toptutors tager afstand fra eksamenssnyd og direkte udførelse af lektier. Vores tutors hjælper gerne med forberedelse til eksamen, forståelse af lektier og korrekturlæsning, men må ikke lave lektierne for eleven.

16.8 Immaterielle rettigheder

Alt indhold og materiale tilgængeligt på vores hjemmeside og på Platformen, inklusiv men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, design, billeder, software, lyd- og videomateriale, er beskyttet under gældende love om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejes eller licenseres alt indhold og alle immaterielle rettigheder af os.

16.9 Uenigheder

Hvis der opstår en uenighed mellem Kunden og deres Tutor eller mellem Kunden og Toptutors, herunder men ikke begrænset til uenigheder vedrørende afholdelse af timer, skal Kunden indberette dette til Toptutors hurtigst muligt og senest inden for 14 dage efter, at uenigheden er opstået. Uenigheder indberettes skriftligt via e-mail og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af uenigheden samt eventuel dokumentation.

17. Tvistløsning

17.1 Gældende lov

Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

17.2 Jurisdiktion

Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, skal afgøres ved domstolene i Danmark.

17.3 Ugyldige bestemmelser

Skulle en bestemmelse i disse vilkår og betingelser vurderes som ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne bestemmelse anses for at være separat fra disse vilkår, og de resterende vilkår forbliver gyldige.

1. Generelt

1.1 Virksomhedsinformation

Virksomhedens fulde navn: Toptutors ApS
Adresse: Porcelænshaven 26, 3, 2000, Frederiksberg, Danmark
E-mail: hej@toptutors.dk
Telefon: +45 93 83 97 57
CVR-nummer: 41867442

1.2 Platformens formål

Toptutors leverer en online platform for 1-1 privatundervisning herefter refereret til som "Platformen".

1.3 Anvendelse

Disse vilkår og betingelser gælder for alle brugere af Platformen, som herefter refereres til som “Kunden”.

1.4 Ændringer i vilkår

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Væsentlige ændringer vil blive meddelt på email og blive opdateret på Toptutors hjemmeside. Fortsat brug af Platformen vil blive betragtet som accept af de ændrede vilkår.

1.5 Privatlivspolitik

Toptutors tager opbevaringen af brugers data seriøst. Læs vores Privatlivspolitik her.

2. Dit Toptutors forløb

2.1. Vejledning af fagekspert

Først vil en af vores fageksperter tage en snak med Kunden for at forstå deres undervisningsbehov.

2.2 Valg af medlemskab

For at påbegynde match med tutor, bestiller Kunden et medlemskab eller enkelttimer.

2.3 Match med tutor.

Efter godkendelse og betaling af ordre, matches Kunden med en tutor, der passer til vedkommendes behov.

2.4 Gratis prøvetime.

Efter Kunden er blevet matchet, tilbydes en gratis prøvetime med den valgte tutor.

2.5 Start af undervisning

Hvis kunden er tilfreds med den udvalgte tutor, starter undervisningsforløbet op. Derimod hvis kunden ikke er tilfreds med deres tutor, bliver de hurtigst muligt matchet med en ny tutor indtil vi finder den rette for dem.

3. Tid og sted

3.1 Platformens funktion

Undervisningen sker online på Platformen, hvor eleven mødes 1-1 live lektioner med sin tutor.

3.2 Minimum længde på lektioner

Lektioner er på mindst én time ad gangen. En time er på 60 minutter.

3.3 Frekvens og tidspunkt

Hvor mange gange om ugen eleven mødes med sin tutor, og hvor længe hver lektion varer aftales ud fra Kundens behov. Vi anbefaler, at man har en fast dag om ugen, hvor man mødes, så man konsistent bliver bedre.

3.4 Løbende ændringer og aftaler med tutor

Alle ændringer angående tidspunkter skal aftales direkte med sin tutor. Ændringer skal godkendes af tutoren. Manglende kommunikation og godkendelse fra tutoren betyder, at ændringer ikke er gyldige.

4. 100% Tilfredshedsgaranti & Kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring af tutors

Hver enkel tutor hos Toptutors gennemgår en grundig screening og testproces. Kun de mest egnede, både pædagogisk og fagligt, bliver valgt til at være tutor.

4.2 Udskiftning af tutor

Kunden kan til enhver tid få udskiftet sin tutor, hvis Kunden ikke er tilfreds med sin nuværende og ønsker en anden.

4.3 Kontakt os hurtigst muligt

Hvis Kunden er utilfreds med sin tutor, bedes de kontakte os så hurtigt som muligt. Dette gør det muligt for os at matche Kunden med en ny tutor og sikre den bedst mulige læringsoplevelse.

4.4 Udskiftning i samme fag

Bemærk, at en anmodning om at skifte tutor kan kun være baseret på utilfredshed med den nuværende tutor, og ikke for at få hjælp i et nyt fagområde.

4.5 Religion, seksualitet og etnisk baggrund

Toptutors tager stærkt afstand fra enhver form for forskelsbehandling, hvad enten det er baseret på race, religion, etnisk oprindelse, køn eller seksualitet. Kunden kan ikke afvise tutor baseret på disse kriterier.

Vores tutors er nøje udvalgt baseret på deres kvalifikationer uden hensyntagen til deres personlige karakteristika. Hvis Kunden har særlige krav i denne henseende, bør de overveje, om Toptutors er det rette valg.

4.6 Afholdte timer kan ikke refunderes

Det er vigtigt at bemærke at timer, der allerede er blevet afholdt, ikke kan refunderes. Uanset omstændighederne er Kunden forpligtet til at betale for lektioner, de allerede har modtaget.

5. Gratis prøvetime

5.1 Tilbud om gratis prøvetime

Inden Kunden træffer en beslutning om at påbegynde et undervisningsforløb, tilbyder Toptutors muligheden for et gratis prøvetime med en varighed på 30 minutter sammen med sin tutor.

5.2 Formålet med prøvetime

Prøvetimen er designet til at sikre, at Toptutors matcher Kunden med den mest egnede tutor, og at der er en god relation mellem eleven og tutoren.

Dette møde giver både elev og tutor mulighed for at lære hinanden bedre at kende og planlægge, hvordan det fremtidige undervisningsforløb skal struktureres.

5.3 Én prøvetime per familie

Bemærk at hver Kunden kun kan benytte tilbuddet om en prøvetime én gang.

5.4 Ingen forpligtelse fra Toptutors’ side

Selvom Toptutors tilbyder denne service, er Toptutors ikke forpligtet til at tilbyde en gratis prøvetime til alle. Toptutors forbeholder sig retten til at afvise en Kundes gratis prøvetime uden forklaring.

6. Pakker

6.1 Formål

Pakker er designet til mere intensive forløb og benyttes oftest i forbindelse med eksamensforberedelse eller SRP.

6.2 Gyldighedsperiode

Pakker har en gyldighedsperiode på 3 måneder fra købsdatoen.

6.3 Antal tutors

For pakker matches der med én tutor. Hvis der er behov for mere henvises der til vores medlemskaber.

6.4 Antal elever

Pakker kan benyttes af én elev under hele forløbet. Det er samtidigt ikke muligt at flere elever deltager under lektionen.

6.5 Betaling

Betaling for pakker skal være gennemført og godkendt, før eleven matches med en tutor. Efter betalingen vil eleven matches med en tutor hurtigst muligt. Dette sker oftest inden for 24 timer, men kan ikke garanteres.

6.6. Gratis prøvetime

Efter eleven er matchet med en tutor vil eleven få en gratis prøvetime på 30 minutter.

6.7 Afdragsordning

Vi tilbyder en betalingsfleksibilitet, hvor pakker kan betales i op til 3 månedlige rater uden renter eller gebyr.

6.8 Priser for enkelttimer

Aktuelle priser fremgår altid på Kundens ordre og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

6.9 Refundering og binding

Bemærk at der er binding på pakker og betaling kan ikke refunderes.

6.10 Overforbrug af timer

Bruger man flere timer, end man har bestilt, er Toptutors berettiget til at opkræve betaling for overforbrugte timer i den måned, hvor overforbruget er sket.

7. Medlemskaber

7.1 Priser

De aktuelle priser for vores medlemskaber kan altid findes på Kundens ordrebekræftelse og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre priserne. Prisændringer vil kun gælde for timer der bestilles efter prisændringen.

7.2 Timer i medlemskab

Som en del af Kundens Toptutors medlemskab får Kunden et specifikt antal timer hver 4. uge (28 dage). Ubrugte timer vil blive fornyet hver 4. uge og udløber derefter. Ubrugte timer overføres altså ikke til den efterfølgende periode.

Denne fornyelse sker automatisk, og betalingsbeløbet på Kundens valgte medlemskab trækkes fra Kundens valgte betalingsmetode den samme dag.

Antallet af timer varierer alt efter dit medlemskab. Kundens aktuelle balance kan altid ses på deres Toptutors-konto.

7.3 Medlemskabsperioder og mængderabat

Toptutors anbefaler længerevarende undervisningsforløb for at sikre optimal læring. Vores medlemskaber tilbydes derfor i 6, 12 eller 24 perioder. Ved at vælge et medlemskab og længere forløb kan Kunden opnå en større mængderabat. Hver periode er på 4 uger.

7.4 Opsigelse af medlemskab

Der er ingen bindingsperiode på medlemskabet, men ved opsigelse bortfalder den opnåede mængderabat jf. punkt 7.5. For at opsige medlemskabet kan Kunden kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor. Bemærk, at allerede bestilte timer ikke kan refunderes ved opsigelse, men vil forblive tilgængelige på Kundens konto indtil udløb.

7.5 Binding

Selvom medlemskabet kan opsiges fra dag til dag uden bindingsperiode, vil den opnåede mængderabat bortfalde ved for tidlig opsigelse. I sådanne tilfælde vil Kunden skulle tilbagebetale den opnåede mængderabat baseret på den faktiske forbrugspris. Tilbagebetaling af mængderabatten skal ske på opsigelsestidspunktet eller senest ved næste planlagte medlemskabsbetaling.

Priser ved afbrydelse er følgende:

 • 1-23 timer: 399 kr. per time

 • 24-35 timer: 349 kr. per time

 • 36-47 timer: 299 kr. per time

 • 48-71 timer: 269 kr. per time

 • 72-95 timer: 249 kr. per time

 • 96-143 timer: 239 kr. per time

 • 144-191 timer: 229 kr. per time

 • 192-288 timer: 219 kr. per time

7.6 Løbende aftale og automatisk fornyelse

Medlemskabet hos Toptutors fornyes automatisk efter den aftalte periode, medmindre Kunden aktivt opsiger det. For at sikre en kontinuerlig og ubrudt undervisningsforløb vil Kundens medlemskab hos Toptutors automatisk fornyes efter den aftalte periode.

Dette betyder, at hvis Kunden ønsker at afslutte sit medlemskab, er det nødvendigt aktivt at opsige det. Det er ikke tilstrækkeligt blot at stoppe betalingerne. Dette sikrer, at begge parter er klare over aftalens status og forhindrer uforudsete afbrydelser af Kundens undervisningsforløb.

7.7 Pause i medlemskab

Kunden har mulighed for at sætte sit medlemskab på pause. En pause kan maksimalt vare på én periode ad gangen. Dette betyder, at Kundens medlemskabsvarighed forlænges med én periode (4 uger) for hver pause.

Ved medlemskaber med en varighed på 6 eller 12 perioder kan Kunden sætte medlemskabet på pause én gang. Medlemskaber med en varighed på 24 perioder medlemskaber kan Kunden sætte det på pause op til to gange.

Efter en pause i medlemskabet kan vi ikke garantere, at Kunden kan fortsætte med den samme tutor. I sådanne tilfælde vil vi bestræbe os på at matche Kunden med en ny, kvalificeret tutor hurtigst muligt. Medlemskab kan sættes på pause direkte på Platformen eller ved at kontakte Toptutors.

8. Tillægstimer

8.1 Køb af tillægstimer

Hvis Kunden undervejs i sit forløb finder behov for yderligere undervisningstimer, har Kunden mulighed for at tilkøbe tillægstimer. Dette kan f.eks. være under en periode, hvor man har brug for ekstra timer end det man får i sit medlemskab.

8.2 Pris og fakturering af tillægstimer

Prisen for tillægstimer vil være den samme som Kundes nuværende timepris for deres medlemskab eller enkelttimer. Det er vigtigt at bemærke, at fakturering for tillægstimer sker for hele timer. Enhver påbegyndt time vil derfor blive faktureret som en hel time.

8.3 Bestilling af tillægstimer

For at købe tillægstimer kan Kunden enten kontakte Toptutors direkte eller foretage købet direkte via vores platform.

8.4 Gyldighedsperiode

Tillægstimer har en gyldighedsperiode på 4 uger fra købsdatoen.

9. Betaling

9.1 Betalingsmetoder

For at gøre brug af Toptutors' tjenester skal Kunden registrere en eller flere betalingsmetoder. Skulle Kundens primære betalingsmetode blive afvist, eller hvis den af en eller anden grund ikke længere er tilgængelig for os, forbeholder vi os retten til at trække beløbet fra enhver anden betalingsmetode tilknyttet Kundens konto.

9.2 Manglende betaling

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler på Kundens konto ved automatisk betaling, vil vi forsøge at trække beløbet i op til 30 dage, eller indtil betalingen kan gennemføres.

9.3 Misligholdelse af betalingsaftale

Ved manglende betaling vil det ikke medføre at betalingsforpligtelsen bortfalder. Ved 1. rykker pålægges et gebyr på 100 kr. for manglende betaling. Ved 2. rykker pålægges yderligere et gebyr på 100 kr. På dette tidspunkt vil undervisningsforløbet også blive sat på pause, indtil den udestående betaling er modtaget.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis undervisningsforløbet afbrydes på grund af manglende betaling, kan vi ikke garantere, at den samme tutor er tilgængelig ved genoptagelse af forløbet. Hvis betalingen fortsat udebliver efter 2. rykker, vil sagen blive sendt til inkasso uden yderligere varsel.

9.4 Opstart af undervisningsforløb

Undervisningsforløbet med Kundens tutor kan ikke starte op indtil efter vi har modtaget den første betaling.

9.5 Ikke-refunderbare betalinger

Alle betalinger til Toptutors er endelige og kan ikke refunderes.

9.6 Oprettelsesgebyr

Når man påbegynder et forløb hos Toptutors opkræves man et oprettelsesgebyr på 199 kr.

10. Sygdom og aflysning

10.1 Aflysning af lektion

Aflysning og sygdom af lektioner skal meddeles til Kundens tutor hurtigst muligt.

10.2 Rettidig aflysning af lektion

Aflysning betragtes som rettidig, hvis den meddeles til Kundens tutor senest kl. 9:00 på dagen for lektionen. Skulle lektionen begynde før kl. 9:00, skal aflysningen meddeles mindst én time før lektionens start.

10.3 Urettidig aflysning af lektion

Hvis eleven udebliver fra lektionen og ikke aflyser rettidigt, vil timerne blive fratrukket elevens timer (dog maksimalt 2 timer pr. lektion). Udebliver eleven fra lektionen, skal tutor vente på eleven i 30 minutter i undervisningsrummet. Dukker eleven stadigvæk ikke op til lektionen efter 30 minutter, skal tutor registrere lektionen, som at eleven har aflyst urettidigt.

10.4 Aftalt lektion stopper før tid

Hvis en lektion afsluttes før det aftalte tidspunkt, vil der blive rundet op til den nærmeste halve time.

11. Tutor vælger at stoppe forløbet

11.1 Hvis tutor stopper under et forløb

Selvom vores tutors typisk er dedikerede gennem hele undervisningsforløbet, kan situationer opstå, hvor en tutor vælger at afslutte forløbet tidligt. Sker dette, vil vi straks finde en ny kvalificeret tutor til dig uden ekstra omkostninger.

11.2 Ændrer ikke aftalen

At en tutor stopper gør ingen forskel for aftalen, og betalingerne fortsætter som normalt, mens man hurtigst muligt matches med en ny tutor.

12. Forberedelsestid

12.1 Forberedelsestid trækkes fra bestilte timer

Hvis Kunden ønsker, at deres tutor skal benytte forberedelsestid før en lektion, vil forberedelsestiden blive trukket fra Kundens bestilte timer.

12.2 Aftales med tutor

Hvor meget forberedelestid tutoren får aftales løbende af Kunden direkte med deres tutor.

12.3 Typiske behov for forberedelse

Forberedelsestid kan være nødvendig, hvis tutoren skal forberede materialer, læse opgaver eller tekster, eller se en film før lektionen.

13. Optagelse af lektioner

13.1 Samtykke til optagelse

For at forbedre oplevelsen på vores platform og muliggøre yderligere funktioner, tilbyder Toptutors muligheden for at optage lektioner. Alle optagelser er underlagt gældende lovgivning, herunder General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Klar og utvetydig samtykke: Alle brugere skal aktivt samtykke til optagelse af lektioner. Dette samtykke kan gives via vores platform og kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt gennem brugerindstillingerne.

 • Forældres samtykke: For elever med en registreret forældre eller værge kræves deres samtykke til optagelse af lektioner gennem brugerindstillinger.

13.2 Brug og opbevaring af optagelser

Optagelser vil kun blive brugt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i vores vilkår og betingelser samt privatlivspolitik. Dette kan inkludere, men er ikke begrænset til, træning, kvalitetssikring og yderligere funktionalitet på Platformen.

Optagelser opbevares i en begrænset periode på 90 dage og slettes automatisk efterfølgende, medmindre en anden gyldig begrundelse for opbevaring foreligger.

13.3 Ret til sletning af optagelser

Kunder har ret til at anmode om sletning af deres data, herunder lektionsoptagelser, i overensstemmelse med GDPR. Anmodninger om sletning håndteres i henhold til vores procedure for ret til sletning, der kan læses i vores privatlivspolitik.

13.4 Dataoverførsler og -sikkerhed

Toptutors sikrer, at alle optagelser opbevares sikkert og implementerer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang og brug. Hvis data opbeveres, overføres eller behandles af tredjepart inden for eller uden for EU, sikrer Toptutors, at alle sådanne dataoverførsler overholder gældende GDPR-krav. Optagelser vil være tilgængelige for Toptutors, den pågældende tutor, eleven og deres forældre.

13.5 Anvendelse og distribution af optagelser

Alle optagelser er til personlig og intern brug og må ikke deles uden for de deltagende parter eller gøres offentligt tilgængeligt. Brugere må ikke distribuere eller gøre optagelserne offentligt tilgængelige på internettet eller andre platforme.

Brugere kan vælge at deltage i lektioner uden at blive optaget ved at deaktivere kamera og mikrofon og/eller ved at tilbagetrække deres samtykke til optagelse gennem brugerindstillinger.

13.6 Transparens og kommunikation

Vi forpligter os til at kommunikere klart og gennemsigtigt med alle vores brugere om, hvordan og hvorfor vi optager lektioner, og hvilke rettigheder brugerne har i forhold til deres data. Alle brugere opfordres til at gennemgå vores privatlivspolitik og kontakte os med eventuelle spørgsmål eller bekymringer.

14. Fortrydelsesreet

14.1 14 dages fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra datoen for ordrebekræftelsen. Bemærk, at allerede afholdte lektioner ikke kan fortrydes.

15. Gratis timer

15.1 Gyldighed på gratis timer

Selvom det er sjældent, kan der i særlige tilfælde gives gratis timer i forbindelse med f.eks. markedsføringskampagner. Gratis timer udløber 4 uger efter udstedelsen.

16. Registering og brug af platform

16.1 Registrering og samtykke

For at bruge Platformen skal man registrere sig. Ved registrering giver man samtykke til disse vilkår og betingelser.

16.2 Korrekte oplysninger

Når brugeren registrerer sig, skal vedkommende angive korrekte oplysninger og opdatere dem ved ændringer, herunder, men ikke begrænset til, telefonnummer og e-mail.

16.3 Ret til registrering

Der er ingen garanteret ret til registrering på platformen. Toptutors forbeholder sig retten til at nægte registrering af en person som kunde uden at angive grunde, eller at udelukke allerede registrerede brugere fra at bruge platformen uden at angive årsager. Enhver bestilling, der endnu ikke er forbrugt på tidspunktet for udelukkelse, vil blive refunderet til Kunden af Toptutors til den udelukkede Kunde.

16.4 Uautoriseret brug

Brugeren forpligter sig til straks at underrette Toptutors, hvis de har mistanke om uautoriseret brug af deres konto. Hvis en bruger overtræder gældende love eller disse vilkår, forbeholder Toptutors sig retten til at blokere brugerkontoen.

16.5 Ansvarsfraskrivelse

Toptutors' tjenester leveres "som de er" og "som tilgængelige", uden nogen form for garantier. Toptutors garanterer ikke en uafbrudt eller fejlfri adgang til tjenesterne. Toptutors tager ikke ansvar for direkte eller indirekte tab ved driftsforstyrrelder eller nedbrud af Platformen.

Toptutors er en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar for handlinger, undladelser, erklæringer eller opførsel af tutors forbundet med brugen af Platformen. Toptutors er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab, der måtte opstå som resultat af Kundens interaktion med en tutor.

Toptutors er ikke ansvarlig for indholdet af tredjeparts hjemmesider, som Platformen måtte linke til, eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugerens adgang til eller brug af sådanne hjemmesider.

16.6 Non-solicitation

Brugere må ikke kontakte Toptutors’ tutors med henblik på at modtage undervisning eller lignende ydelser uden for Toptutors. Det må hellere ikke tages kontakt til brugere med hensyn til markedsføring eller salg af andre ydelser.

16.7 Eksamenssnyd

Toptutors tager afstand fra eksamenssnyd og direkte udførelse af lektier. Vores tutors hjælper gerne med forberedelse til eksamen, forståelse af lektier og korrekturlæsning, men må ikke lave lektierne for eleven.

16.8 Immaterielle rettigheder

Alt indhold og materiale tilgængeligt på vores hjemmeside og på Platformen, inklusiv men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, design, billeder, software, lyd- og videomateriale, er beskyttet under gældende love om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejes eller licenseres alt indhold og alle immaterielle rettigheder af os.

16.9 Uenigheder

Hvis der opstår en uenighed mellem Kunden og deres Tutor eller mellem Kunden og Toptutors, herunder men ikke begrænset til uenigheder vedrørende afholdelse af timer, skal Kunden indberette dette til Toptutors hurtigst muligt og senest inden for 14 dage efter, at uenigheden er opstået. Uenigheder indberettes skriftligt via e-mail og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af uenigheden samt eventuel dokumentation.

17. Tvistløsning

17.1 Gældende lov

Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

17.2 Jurisdiktion

Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, skal afgøres ved domstolene i Danmark.

17.3 Ugyldige bestemmelser

Skulle en bestemmelse i disse vilkår og betingelser vurderes som ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne bestemmelse anses for at være separat fra disse vilkår, og de resterende vilkår forbliver gyldige.

1. Generelt

1.1 Virksomhedsinformation

Virksomhedens fulde navn: Toptutors ApS
Adresse: Porcelænshaven 26, 3, 2000, Frederiksberg, Danmark
E-mail: hej@toptutors.dk
Telefon: +45 93 83 97 57
CVR-nummer: 41867442

1.2 Platformens formål

Toptutors leverer en online platform for 1-1 privatundervisning herefter refereret til som "Platformen".

1.3 Anvendelse

Disse vilkår og betingelser gælder for alle brugere af Platformen, som herefter refereres til som “Kunden”.

1.4 Ændringer i vilkår

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Væsentlige ændringer vil blive meddelt på email og blive opdateret på Toptutors hjemmeside. Fortsat brug af Platformen vil blive betragtet som accept af de ændrede vilkår.

1.5 Privatlivspolitik

Toptutors tager opbevaringen af brugers data seriøst. Læs vores Privatlivspolitik her.

2. Dit Toptutors forløb

2.1. Vejledning af fagekspert

Først vil en af vores fageksperter tage en snak med Kunden for at forstå deres undervisningsbehov.

2.2 Valg af medlemskab

For at påbegynde match med tutor, bestiller Kunden et medlemskab eller enkelttimer.

2.3 Match med tutor.

Efter godkendelse og betaling af ordre, matches Kunden med en tutor, der passer til vedkommendes behov.

2.4 Gratis prøvetime.

Efter Kunden er blevet matchet, tilbydes en gratis prøvetime med den valgte tutor.

2.5 Start af undervisning

Hvis kunden er tilfreds med den udvalgte tutor, starter undervisningsforløbet op. Derimod hvis kunden ikke er tilfreds med deres tutor, bliver de hurtigst muligt matchet med en ny tutor indtil vi finder den rette for dem.

3. Tid og sted

3.1 Platformens funktion

Undervisningen sker online på Platformen, hvor eleven mødes 1-1 live lektioner med sin tutor.

3.2 Minimum længde på lektioner

Lektioner er på mindst én time ad gangen. En time er på 60 minutter.

3.3 Frekvens og tidspunkt

Hvor mange gange om ugen eleven mødes med sin tutor, og hvor længe hver lektion varer aftales ud fra Kundens behov. Vi anbefaler, at man har en fast dag om ugen, hvor man mødes, så man konsistent bliver bedre.

3.4 Løbende ændringer og aftaler med tutor

Alle ændringer angående tidspunkter skal aftales direkte med sin tutor. Ændringer skal godkendes af tutoren. Manglende kommunikation og godkendelse fra tutoren betyder, at ændringer ikke er gyldige.

4. 100% Tilfredshedsgaranti & Kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring af tutors

Hver enkel tutor hos Toptutors gennemgår en grundig screening og testproces. Kun de mest egnede, både pædagogisk og fagligt, bliver valgt til at være tutor.

4.2 Udskiftning af tutor

Kunden kan til enhver tid få udskiftet sin tutor, hvis Kunden ikke er tilfreds med sin nuværende og ønsker en anden.

4.3 Kontakt os hurtigst muligt

Hvis Kunden er utilfreds med sin tutor, bedes de kontakte os så hurtigt som muligt. Dette gør det muligt for os at matche Kunden med en ny tutor og sikre den bedst mulige læringsoplevelse.

4.4 Udskiftning i samme fag

Bemærk, at en anmodning om at skifte tutor kan kun være baseret på utilfredshed med den nuværende tutor, og ikke for at få hjælp i et nyt fagområde.

4.5 Religion, seksualitet og etnisk baggrund

Toptutors tager stærkt afstand fra enhver form for forskelsbehandling, hvad enten det er baseret på race, religion, etnisk oprindelse, køn eller seksualitet. Kunden kan ikke afvise tutor baseret på disse kriterier.

Vores tutors er nøje udvalgt baseret på deres kvalifikationer uden hensyntagen til deres personlige karakteristika. Hvis Kunden har særlige krav i denne henseende, bør de overveje, om Toptutors er det rette valg.

4.6 Afholdte timer kan ikke refunderes

Det er vigtigt at bemærke at timer, der allerede er blevet afholdt, ikke kan refunderes. Uanset omstændighederne er Kunden forpligtet til at betale for lektioner, de allerede har modtaget.

5. Gratis prøvetime

5.1 Tilbud om gratis prøvetime

Inden Kunden træffer en beslutning om at påbegynde et undervisningsforløb, tilbyder Toptutors muligheden for et gratis prøvetime med en varighed på 30 minutter sammen med sin tutor.

5.2 Formålet med prøvetime

Prøvetimen er designet til at sikre, at Toptutors matcher Kunden med den mest egnede tutor, og at der er en god relation mellem eleven og tutoren.

Dette møde giver både elev og tutor mulighed for at lære hinanden bedre at kende og planlægge, hvordan det fremtidige undervisningsforløb skal struktureres.

5.3 Én prøvetime per familie

Bemærk at hver Kunden kun kan benytte tilbuddet om en prøvetime én gang.

5.4 Ingen forpligtelse fra Toptutors’ side

Selvom Toptutors tilbyder denne service, er Toptutors ikke forpligtet til at tilbyde en gratis prøvetime til alle. Toptutors forbeholder sig retten til at afvise en Kundes gratis prøvetime uden forklaring.

6. Pakker

6.1 Formål

Pakker er designet til mere intensive forløb og benyttes oftest i forbindelse med eksamensforberedelse eller SRP.

6.2 Gyldighedsperiode

Pakker har en gyldighedsperiode på 3 måneder fra købsdatoen.

6.3 Antal tutors

For pakker matches der med én tutor. Hvis der er behov for mere henvises der til vores medlemskaber.

6.4 Antal elever

Pakker kan benyttes af én elev under hele forløbet. Det er samtidigt ikke muligt at flere elever deltager under lektionen.

6.5 Betaling

Betaling for pakker skal være gennemført og godkendt, før eleven matches med en tutor. Efter betalingen vil eleven matches med en tutor hurtigst muligt. Dette sker oftest inden for 24 timer, men kan ikke garanteres.

6.6. Gratis prøvetime

Efter eleven er matchet med en tutor vil eleven få en gratis prøvetime på 30 minutter.

6.7 Afdragsordning

Vi tilbyder en betalingsfleksibilitet, hvor pakker kan betales i op til 3 månedlige rater uden renter eller gebyr.

6.8 Priser for enkelttimer

Aktuelle priser fremgår altid på Kundens ordre og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

6.9 Refundering og binding

Bemærk at der er binding på pakker og betaling kan ikke refunderes.

6.10 Overforbrug af timer

Bruger man flere timer, end man har bestilt, er Toptutors berettiget til at opkræve betaling for overforbrugte timer i den måned, hvor overforbruget er sket.

7. Medlemskaber

7.1 Priser

De aktuelle priser for vores medlemskaber kan altid findes på Kundens ordrebekræftelse og på vores hjemmeside: www.toptutors.com.

Toptutors forbeholder sig retten til at ændre priserne. Prisændringer vil kun gælde for timer der bestilles efter prisændringen.

7.2 Timer i medlemskab

Som en del af Kundens Toptutors medlemskab får Kunden et specifikt antal timer hver 4. uge (28 dage). Ubrugte timer vil blive fornyet hver 4. uge og udløber derefter. Ubrugte timer overføres altså ikke til den efterfølgende periode.

Denne fornyelse sker automatisk, og betalingsbeløbet på Kundens valgte medlemskab trækkes fra Kundens valgte betalingsmetode den samme dag.

Antallet af timer varierer alt efter dit medlemskab. Kundens aktuelle balance kan altid ses på deres Toptutors-konto.

7.3 Medlemskabsperioder og mængderabat

Toptutors anbefaler længerevarende undervisningsforløb for at sikre optimal læring. Vores medlemskaber tilbydes derfor i 6, 12 eller 24 perioder. Ved at vælge et medlemskab og længere forløb kan Kunden opnå en større mængderabat. Hver periode er på 4 uger.

7.4 Opsigelse af medlemskab

Der er ingen bindingsperiode på medlemskabet, men ved opsigelse bortfalder den opnåede mængderabat jf. punkt 7.5. For at opsige medlemskabet kan Kunden kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor. Bemærk, at allerede bestilte timer ikke kan refunderes ved opsigelse, men vil forblive tilgængelige på Kundens konto indtil udløb.

7.5 Binding

Selvom medlemskabet kan opsiges fra dag til dag uden bindingsperiode, vil den opnåede mængderabat bortfalde ved for tidlig opsigelse. I sådanne tilfælde vil Kunden skulle tilbagebetale den opnåede mængderabat baseret på den faktiske forbrugspris. Tilbagebetaling af mængderabatten skal ske på opsigelsestidspunktet eller senest ved næste planlagte medlemskabsbetaling.

Priser ved afbrydelse er følgende:

 • 1-23 timer: 399 kr. per time

 • 24-35 timer: 349 kr. per time

 • 36-47 timer: 299 kr. per time

 • 48-71 timer: 269 kr. per time

 • 72-95 timer: 249 kr. per time

 • 96-143 timer: 239 kr. per time

 • 144-191 timer: 229 kr. per time

 • 192-288 timer: 219 kr. per time

7.6 Løbende aftale og automatisk fornyelse

Medlemskabet hos Toptutors fornyes automatisk efter den aftalte periode, medmindre Kunden aktivt opsiger det. For at sikre en kontinuerlig og ubrudt undervisningsforløb vil Kundens medlemskab hos Toptutors automatisk fornyes efter den aftalte periode.

Dette betyder, at hvis Kunden ønsker at afslutte sit medlemskab, er det nødvendigt aktivt at opsige det. Det er ikke tilstrækkeligt blot at stoppe betalingerne. Dette sikrer, at begge parter er klare over aftalens status og forhindrer uforudsete afbrydelser af Kundens undervisningsforløb.

7.7 Pause i medlemskab

Kunden har mulighed for at sætte sit medlemskab på pause. En pause kan maksimalt vare på én periode ad gangen. Dette betyder, at Kundens medlemskabsvarighed forlænges med én periode (4 uger) for hver pause.

Ved medlemskaber med en varighed på 6 eller 12 perioder kan Kunden sætte medlemskabet på pause én gang. Medlemskaber med en varighed på 24 perioder medlemskaber kan Kunden sætte det på pause op til to gange.

Efter en pause i medlemskabet kan vi ikke garantere, at Kunden kan fortsætte med den samme tutor. I sådanne tilfælde vil vi bestræbe os på at matche Kunden med en ny, kvalificeret tutor hurtigst muligt. Medlemskab kan sættes på pause direkte på Platformen eller ved at kontakte Toptutors.

8. Tillægstimer

8.1 Køb af tillægstimer

Hvis Kunden undervejs i sit forløb finder behov for yderligere undervisningstimer, har Kunden mulighed for at tilkøbe tillægstimer. Dette kan f.eks. være under en periode, hvor man har brug for ekstra timer end det man får i sit medlemskab.

8.2 Pris og fakturering af tillægstimer

Prisen for tillægstimer vil være den samme som Kundes nuværende timepris for deres medlemskab eller enkelttimer. Det er vigtigt at bemærke, at fakturering for tillægstimer sker for hele timer. Enhver påbegyndt time vil derfor blive faktureret som en hel time.

8.3 Bestilling af tillægstimer

For at købe tillægstimer kan Kunden enten kontakte Toptutors direkte eller foretage købet direkte via vores platform.

8.4 Gyldighedsperiode

Tillægstimer har en gyldighedsperiode på 4 uger fra købsdatoen.

9. Betaling

9.1 Betalingsmetoder

For at gøre brug af Toptutors' tjenester skal Kunden registrere en eller flere betalingsmetoder. Skulle Kundens primære betalingsmetode blive afvist, eller hvis den af en eller anden grund ikke længere er tilgængelig for os, forbeholder vi os retten til at trække beløbet fra enhver anden betalingsmetode tilknyttet Kundens konto.

9.2 Manglende betaling

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler på Kundens konto ved automatisk betaling, vil vi forsøge at trække beløbet i op til 30 dage, eller indtil betalingen kan gennemføres.

9.3 Misligholdelse af betalingsaftale

Ved manglende betaling vil det ikke medføre at betalingsforpligtelsen bortfalder. Ved 1. rykker pålægges et gebyr på 100 kr. for manglende betaling. Ved 2. rykker pålægges yderligere et gebyr på 100 kr. På dette tidspunkt vil undervisningsforløbet også blive sat på pause, indtil den udestående betaling er modtaget.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis undervisningsforløbet afbrydes på grund af manglende betaling, kan vi ikke garantere, at den samme tutor er tilgængelig ved genoptagelse af forløbet. Hvis betalingen fortsat udebliver efter 2. rykker, vil sagen blive sendt til inkasso uden yderligere varsel.

9.4 Opstart af undervisningsforløb

Undervisningsforløbet med Kundens tutor kan ikke starte op indtil efter vi har modtaget den første betaling.

9.5 Ikke-refunderbare betalinger

Alle betalinger til Toptutors er endelige og kan ikke refunderes.

9.6 Oprettelsesgebyr

Når man påbegynder et forløb hos Toptutors opkræves man et oprettelsesgebyr på 199 kr.

10. Sygdom og aflysning

10.1 Aflysning af lektion

Aflysning og sygdom af lektioner skal meddeles til Kundens tutor hurtigst muligt.

10.2 Rettidig aflysning af lektion

Aflysning betragtes som rettidig, hvis den meddeles til Kundens tutor senest kl. 9:00 på dagen for lektionen. Skulle lektionen begynde før kl. 9:00, skal aflysningen meddeles mindst én time før lektionens start.

10.3 Urettidig aflysning af lektion

Hvis eleven udebliver fra lektionen og ikke aflyser rettidigt, vil timerne blive fratrukket elevens timer (dog maksimalt 2 timer pr. lektion). Udebliver eleven fra lektionen, skal tutor vente på eleven i 30 minutter i undervisningsrummet. Dukker eleven stadigvæk ikke op til lektionen efter 30 minutter, skal tutor registrere lektionen, som at eleven har aflyst urettidigt.

10.4 Aftalt lektion stopper før tid

Hvis en lektion afsluttes før det aftalte tidspunkt, vil der blive rundet op til den nærmeste halve time.

11. Tutor vælger at stoppe forløbet

11.1 Hvis tutor stopper under et forløb

Selvom vores tutors typisk er dedikerede gennem hele undervisningsforløbet, kan situationer opstå, hvor en tutor vælger at afslutte forløbet tidligt. Sker dette, vil vi straks finde en ny kvalificeret tutor til dig uden ekstra omkostninger.

11.2 Ændrer ikke aftalen

At en tutor stopper gør ingen forskel for aftalen, og betalingerne fortsætter som normalt, mens man hurtigst muligt matches med en ny tutor.

12. Forberedelsestid

12.1 Forberedelsestid trækkes fra bestilte timer

Hvis Kunden ønsker, at deres tutor skal benytte forberedelsestid før en lektion, vil forberedelsestiden blive trukket fra Kundens bestilte timer.

12.2 Aftales med tutor

Hvor meget forberedelestid tutoren får aftales løbende af Kunden direkte med deres tutor.

12.3 Typiske behov for forberedelse

Forberedelsestid kan være nødvendig, hvis tutoren skal forberede materialer, læse opgaver eller tekster, eller se en film før lektionen.

13. Optagelse af lektioner

13.1 Samtykke til optagelse

For at forbedre oplevelsen på vores platform og muliggøre yderligere funktioner, tilbyder Toptutors muligheden for at optage lektioner. Alle optagelser er underlagt gældende lovgivning, herunder General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Klar og utvetydig samtykke: Alle brugere skal aktivt samtykke til optagelse af lektioner. Dette samtykke kan gives via vores platform og kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt gennem brugerindstillingerne.

 • Forældres samtykke: For elever med en registreret forældre eller værge kræves deres samtykke til optagelse af lektioner gennem brugerindstillinger.

13.2 Brug og opbevaring af optagelser

Optagelser vil kun blive brugt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i vores vilkår og betingelser samt privatlivspolitik. Dette kan inkludere, men er ikke begrænset til, træning, kvalitetssikring og yderligere funktionalitet på Platformen.

Optagelser opbevares i en begrænset periode på 90 dage og slettes automatisk efterfølgende, medmindre en anden gyldig begrundelse for opbevaring foreligger.

13.3 Ret til sletning af optagelser

Kunder har ret til at anmode om sletning af deres data, herunder lektionsoptagelser, i overensstemmelse med GDPR. Anmodninger om sletning håndteres i henhold til vores procedure for ret til sletning, der kan læses i vores privatlivspolitik.

13.4 Dataoverførsler og -sikkerhed

Toptutors sikrer, at alle optagelser opbevares sikkert og implementerer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang og brug. Hvis data opbeveres, overføres eller behandles af tredjepart inden for eller uden for EU, sikrer Toptutors, at alle sådanne dataoverførsler overholder gældende GDPR-krav. Optagelser vil være tilgængelige for Toptutors, den pågældende tutor, eleven og deres forældre.

13.5 Anvendelse og distribution af optagelser

Alle optagelser er til personlig og intern brug og må ikke deles uden for de deltagende parter eller gøres offentligt tilgængeligt. Brugere må ikke distribuere eller gøre optagelserne offentligt tilgængelige på internettet eller andre platforme.

Brugere kan vælge at deltage i lektioner uden at blive optaget ved at deaktivere kamera og mikrofon og/eller ved at tilbagetrække deres samtykke til optagelse gennem brugerindstillinger.

13.6 Transparens og kommunikation

Vi forpligter os til at kommunikere klart og gennemsigtigt med alle vores brugere om, hvordan og hvorfor vi optager lektioner, og hvilke rettigheder brugerne har i forhold til deres data. Alle brugere opfordres til at gennemgå vores privatlivspolitik og kontakte os med eventuelle spørgsmål eller bekymringer.

14. Fortrydelsesreet

14.1 14 dages fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra datoen for ordrebekræftelsen. Bemærk, at allerede afholdte lektioner ikke kan fortrydes.

15. Gratis timer

15.1 Gyldighed på gratis timer

Selvom det er sjældent, kan der i særlige tilfælde gives gratis timer i forbindelse med f.eks. markedsføringskampagner. Gratis timer udløber 4 uger efter udstedelsen.

16. Registering og brug af platform

16.1 Registrering og samtykke

For at bruge Platformen skal man registrere sig. Ved registrering giver man samtykke til disse vilkår og betingelser.

16.2 Korrekte oplysninger

Når brugeren registrerer sig, skal vedkommende angive korrekte oplysninger og opdatere dem ved ændringer, herunder, men ikke begrænset til, telefonnummer og e-mail.

16.3 Ret til registrering

Der er ingen garanteret ret til registrering på platformen. Toptutors forbeholder sig retten til at nægte registrering af en person som kunde uden at angive grunde, eller at udelukke allerede registrerede brugere fra at bruge platformen uden at angive årsager. Enhver bestilling, der endnu ikke er forbrugt på tidspunktet for udelukkelse, vil blive refunderet til Kunden af Toptutors til den udelukkede Kunde.

16.4 Uautoriseret brug

Brugeren forpligter sig til straks at underrette Toptutors, hvis de har mistanke om uautoriseret brug af deres konto. Hvis en bruger overtræder gældende love eller disse vilkår, forbeholder Toptutors sig retten til at blokere brugerkontoen.

16.5 Ansvarsfraskrivelse

Toptutors' tjenester leveres "som de er" og "som tilgængelige", uden nogen form for garantier. Toptutors garanterer ikke en uafbrudt eller fejlfri adgang til tjenesterne. Toptutors tager ikke ansvar for direkte eller indirekte tab ved driftsforstyrrelder eller nedbrud af Platformen.

Toptutors er en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar for handlinger, undladelser, erklæringer eller opførsel af tutors forbundet med brugen af Platformen. Toptutors er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab, der måtte opstå som resultat af Kundens interaktion med en tutor.

Toptutors er ikke ansvarlig for indholdet af tredjeparts hjemmesider, som Platformen måtte linke til, eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugerens adgang til eller brug af sådanne hjemmesider.

16.6 Non-solicitation

Brugere må ikke kontakte Toptutors’ tutors med henblik på at modtage undervisning eller lignende ydelser uden for Toptutors. Det må hellere ikke tages kontakt til brugere med hensyn til markedsføring eller salg af andre ydelser.

16.7 Eksamenssnyd

Toptutors tager afstand fra eksamenssnyd og direkte udførelse af lektier. Vores tutors hjælper gerne med forberedelse til eksamen, forståelse af lektier og korrekturlæsning, men må ikke lave lektierne for eleven.

16.8 Immaterielle rettigheder

Alt indhold og materiale tilgængeligt på vores hjemmeside og på Platformen, inklusiv men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, design, billeder, software, lyd- og videomateriale, er beskyttet under gældende love om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejes eller licenseres alt indhold og alle immaterielle rettigheder af os.

16.9 Uenigheder

Hvis der opstår en uenighed mellem Kunden og deres Tutor eller mellem Kunden og Toptutors, herunder men ikke begrænset til uenigheder vedrørende afholdelse af timer, skal Kunden indberette dette til Toptutors hurtigst muligt og senest inden for 14 dage efter, at uenigheden er opstået. Uenigheder indberettes skriftligt via e-mail og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af uenigheden samt eventuel dokumentation.

17. Tvistløsning

17.1 Gældende lov

Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

17.2 Jurisdiktion

Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, skal afgøres ved domstolene i Danmark.

17.3 Ugyldige bestemmelser

Skulle en bestemmelse i disse vilkår og betingelser vurderes som ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne bestemmelse anses for at være separat fra disse vilkår, og de resterende vilkår forbliver gyldige.