Tilbage til bloggen

Hvad er forskellen på HHX, STX, HTX, HF og EUX?

Hvad er forskellen på HHX, STX, HTX, HF og EUX?

Hvad er forskellen på HHX, STX, HTX, HF og EUX?

Hvad er forskellen på HHX, STX, HTX, HF og EUX?

Skal du starte på gymnasiet og er i tvivl om hvilken studentereksamen du skal vælge? I Danmark er der 5 muligheder, hvis man vælger den gymnasiale vej efter folkeskolen, der er HHX-, HTX-, STX-, HF-, og EUX-uddannelsen at vælge i mellem, så læs videre her for at lære mere om forskellene.

I denne artikel vil vi kigge på forskellene på de danske gymnasiale uddannelser: HHX, STX, HTX, HF og EUX. Vi vil gennemgå, hvad de står for og hjælpe dig med hvilken du skal vælge.

Vi vil gennemgå:

 🎓STX (Almen Studentereksamen)

🎓 HHX (Merkantil studentereksamen)

 🎓 HTX (Teknisk Studentereksamen)

 🎓 HF (HF Eksamen)

 🎓 EUX (Erhvervsfaglig Studentereksamen)

 🎓 Overblik over Forskellene Mellem HHX, STX, HTX & HF

 🎓 Gode Råd til Valg af Gymnasium

I Danmark er der 5 muligheder, hvis man vælger den gymnasiale vej efter folkeskolen, der er HHX-, HTX-,  STX-, HF- og EUX-uddannelsen at vælge i mellem.

Lad os starte med STX, det mest populære valg af gymnasial uddannelse.

STX (Almen Studentereksamen)

STX er derfor et godt valg for dem, der ønsker en bred uddannelsesmæssig baggrund med mange videregående muligheder.

Hvad betyder STX?

STX står for "Almen Studentereksamen". Det er en treårig gymnasial uddannelse, der består af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

STX har du selv muligheden for at vælge nogle af dine fag, dog er der nogle fag som er obligatoriske inden for naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold.

Under uddannelsen kommer du både til at arbejde selvstændigt og løse opgaver sammen med andre.

Formålet med en STX-uddannelse er at du bagefter kan søge optagelser på en videregående uddannelse.

STX er ligesom HF de to mest generelle studentereksamener, hvor HHX og HTX er mere specialiseret inden for henholdsvis økonomi/erhvervsforhold og teknik/naturvidenskab.

Eksempler på karriereveje efter STX:

Erhvervsakademiuddannelser giver muligheder for jobs, som blandt andet finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner og de militære uddannelser.

Professionsbacheloruddannelser, som diplomingeniør, bygningskonstruktør sygeplejerske, fysioterapeut, radiograf og så videre.

Universitetet giver rigtig mange muligheder inden for flere felter, som medicin, ingeniøruddannelser, arkæologi og meget mere.

Eksempler på fag i STX:

HHX (Merkantil Studentereksamen)

HHX står for “Højere handelseksamen". HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du især har fag inden for økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

HHX er altså for studerende, der ønsker at specialisere sig inden for økonomi og erhvervsliv. Du lærer om emner som regnskab, markedsføring og økonomi.

I løbet af uddannelsen arbejder du både selvstændigt og sammen med andre. Samtidigt med at man lærer at gå i dybden med fagene og forholde sig kritisk til viden.

En HHX-uddannelse er studieforberedende, dvs. at det giver dig de kompetencer, der kræves for at kunne læse videre. Målet med en HHX-uddannelse er altså at gøre dig i stand til at søge om optagelse på en videregående uddannelse bagefter.

På en HHX-uddannelse får du adgang til de lange videregående uddannelser på universiteterne, de mellemlange professionsbacheloruddannelser og de korte videregående uddannelser på erhvervsakademierne.

Eksempler på videregående uddannelser efter HHX:

 • Lange videregående uddannelser inden for f.eks. erhvervsøkonomi, økonomi, jura/erhvervsjura, historie og samfundsfag.

 • Mellemlange videregående uddannelser inden for f.eks.  folkeskolelærer, fysioterapeut, socialrådgiver, journalist.

 • Korte videregående uddannelser inden for f.eks. markedsføringsøkonom, handelsøkonom, finansøkonom, journalist.

Eksempler på jobs efter HHX:

 • Økonom

 • Politibetjent

 • Folkeskolelærer

 • Socialrådgiver

 • Jurist eller advokat

 • Pædagog

 • Korrespondent

Eksempler på fag i HHX:

HTX (Teknisk Studentereksamen)

HTX står for "Højere teknisk eksamen" og er en 3-årig gymnasial uddannelse. Derudover er der et særligt fokus på naturvidenskab, kommunikation, it og sprog.

Udover de obligatoriske fag, får du på HTX en række særligt karrierefremmende fag, som kun kan læses på HTX.

Uddannelsen har også et særligt fokus på at samarbejde med virksomheder, så eleverne har mulighed for at afprøve teori i praksis.

Formålet med en HTX-uddannelse er at man bagefter kan søge optagelser på en videregående uddannelse.

Eksempler på videregående uddannelser efter HTX:

 • Erhvervsakademi

 • Professionshøjskole

 • Universitet

Eksempler på  job efter HTX:

 • Ingeniør

 • Læge

 • Designer

 • Programmør

 • Iværksætter med egen virksomhed

Eksempler på fag i HTX:

HF (HF-eksamen)

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Uddannelsen består bl.a. af obligatoriske fag og valgfag. En HF-uddannelse er målrettet til dem der gerne ville søge ind på et erhvervsakademi eller professionshøjskole.

Her vælger du en fagpakke, der er målrettet den type videregående uddannelse, du kunne tænke dig at læse videre på. En HF kan også give dig adgang til universitet, dog skal man udvælge en udvidet fagpakke, hvor man har flere fag på højere niveau.

Et kendetegn ved HF-uddannelsen er, at de fag du bliver undervist i er praksis-nære, dvs. at de tager udgangspunkt i, hvordan du kan bruge fagene i praksis i din videre uddannelse eller på arbejdsmarked.

På en HF-uddannelse bliver du undervist i mange af de samme fag, der bliver undervist på en STX-uddannelse. Forskellen er dog, at du under en HF-uddannelse ikke modtager standpunktskarakter. I stedet vil du blive eksamineret i alle de fag du undervises i.

Eksempler på videregående uddannelser efter HF:

HF-uddannelsen er professionsrettet, dvs. at den er rettet mod korte og mellemlange uddannelser så som socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog osv.
Hvis du tager en HF med overbygning, der er udvidet med et halvt år. Får du adgang til de lange videregående universitetsuddannelser, på lige fod med alle de andre.

De fag du vælger at tage under din HF-uddannelse og de niveauer du vælger at tage den på, kan have en indflydelse på dine muligheder.
Du skal dog også være opmærksom på, at du på nogen videregående uddannelse skal have bestået bestemte fag under din HF-uddannelse, før du bliver optaget. Samtidig vil dit karaktergennemsnit have indflydelse på hvorvidt du bliver optaget.

Eksempler på jobs efter HF:

 • Lærer

 • Sygeplejerske

 • Socialrådgiver

 • Ergoterapeut

 • Pædagog

Eksempler på fag i HF:

EUX (Erhvervsfaglig Studentereksamen)

EUX-uddannelsen står for erhvervsfaglig studentereksamen. En EUX kan tage mellem 4,5 og 6 år, det afhænger af din erhvervsuddannelse.

EUX er en kombination af både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Hvilket betyder at, når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få et job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Eksempler på videregående uddannelser efter EUX:

 • Erhvervsakademi

 • Professionshøjskole

 • Universitet

Eksempler på fag i EUX:

Overblik over Forskellene Mellem HHX, STX, HTX & HF

Forskelle på studentereksamenerne HHX, STX; HTX og HF.


Gode Råd til Valg af Gymnasium

Når man vælger gymnasie er det vigtigt, at man vælger i forhold til ens interesser og hvad man vil læse i fremtiden.

Hvis man har en idé om hvilket område man vil læse inden for efter gymnasiet, så giver det mening at vælge gymnasium ud fra det.

Det kan virke uoverskueligt og som en stor beslutning at vælge gymnasium, men uanset hvad, så kan man altid læse suppleringsfag for at komme ind på ens drømmestudie.

Det vigtigste når man vælger gymnasium er, at man vælger ud fra ens interesser, så man er motiveret for at gå på gymnasiet, hvilket vil hjælpe med at man får bedre karakterer og lærer mere.

Husk også at overveje om det overhovedet er det rigtige valg at gå på gymnasium. Måske en erhvervsuddannelse passer bedre til dine interesser?

Måske 10. klasse er det rigtige valg for at få bedre styr på det faglige og finde ud af hvad man vil efterfølgende?

Der er mange vigtige overvejelser før man vælger, at læse videre efter grunskolen. Her har vi samlet nogle gode råd til hvilket slags gymnasium man skal vælge:

Gode råd for valg af gymnasium ud fra interesser

 • Hvis du brænder for teknik og naturvidenskabelige fag, som fysik, matematik, kemi, programmering, så vil HTX nok passe dig bedst.

 • Hvis du brænder for forretninger, iværksætteri, økonomi og erhvervslivet, så vil en HHX nok passe dig bedst.

 • Hvis du brænder for humaniora, generelt kan lide de fleste fag og ikke brænder for hverken naturvidenskaben eller erhvervslivet, så vil STX nok passe dig bedst.

 • Hvis du ikke helt ved hvad du brænder for, så burde du overveje at tage en 10. klasse.

 • Hvis du har taget en 10. klasse, kan du overveje at vælge HF for at blive hurtigere færdig. HF anbefales, hvis du alligevel overvejer STX og godt vil blive færdig på 2 år i stedet for 3.

Gode råd for valg af gymnasium ud fra uddannelsesvej

Hvis man allerede har en idé eller flere idéer om hvad man vil læse i fremtiden, så giver det god mening at vælge gymnasium ud fra dette.

Nogen ved måske, at de vil læse Økonomi efterfølgende, hvilket kræver matematik A. Derfor er det vigtigt, at de vælger et gymnasium og studieretning med matematik A.

Andre overvejer måske at blive ingeniør, hvor det oftest kræves fysik på B-niveau og kemi på C- eller B-niveau. Derfor vil f.eks. HHX ikke være det rigtige valg, da det normalt ikke indholder de naturvidenskabelige fag.

Det anbefales derfor, at man overvejer hvilken videregående uddannelser, som man muligvis vil søge ind på efter gymnasiet.

<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://google.com/article" }, "headline": "Hvad er forskellen på HHX, STX, HTX, HF og EUX?", "image": [ "https://www.blog.toptutors.dk/content/images/size/w2000/2022/04/Screenshot-2022-04-28-at-13.32.06-4.png" ], "datePublished": "2022-04-28T08:00:00+08:00", "dateModified": "2015-04-28T09:20:00+08:00", "author": { "@type": "Person", "name": "TopTutors DK", "url": "https://toptutors.dk/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "TopTutors" } } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Hvad er STX?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "STX står for \"Almen Studentereksamen\". \n\nDet er en treårig gymnasial uddannelse, der består af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora. \n\nPå STX har du selv muligheden for at vælge nogle af dine fag, dog er der nogle fag som er obligatoriske inden for naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. \n\nUnder uddannelsen kommer du både til at arbejde selvstændigt og løse opgaver sammen med andre.\n\nFormålet med en STX-uddannelse er at du bagefter kan søge optagelser på en videregående uddannelse." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvad er HTX?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "HTX står for \"Højere teknisk eksamen\" og er en 3-årig gymnasial uddannelse. \n\nDerudover er der et særligt fokus på naturvidenskab, kommunikation, it og sprog. \nUdover de obligatoriske fag, får du på HTX en række særligt karrierefremmende fag, som kun kan læses på HTX. \n\nUddannelsen har også et særligt fokus på at samarbejde med virksomheder, så eleverne har mulighed for at afprøve teori i praksis. \n\nFormålet med en HTX-uddannelse er at man bagefter kan søge optagelser på en videregående uddannelse." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvad er HHX?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "HHX står for “Højere handelseksamen\". \n\nHHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du især har fag inden for økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.\n\nHer lærer man at gå i dybden med fagene, at tilegne sig ny viden og at forholde sig kritisk til denne viden. \n\nPå en HHX-uddannelse får du adgang til de lange videregående uddannelser på universiteterne, de mellemlange professionsbacheloruddannelser og de korte videregående uddannelser på erhvervsakademierne.\n\nEn HHX-uddannelse er studieforberedende og giver dig dermed de kompetencer, der kræves for at kunne læse videre." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvad er HF?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "HF er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.\n\nUddannelsen består bl.a. af obligatoriske fag og valgfag. \n\nEn HF-uddannelse er målrettet til dem der gerne ville søge ind på et erhvervsakademi eller professionshøjskole. \n\nHer vælger du en fagpakke, der er målrettet den type videregående uddannelse, du kunne tænke dig at læse videre på. En HF kan også give dig adgang til universitet, dog skal man udvælge en udvidet fagpakke, hvor man har flere fag på højere niveau. \n\nEt kendetegn ved HF-uddannelsen er, at de fag du bliver undervist i er praksis-nære, dvs. at de tager udgangspunkt i, hvordan du kan bruge fagene i praksis i din videre uddannelse eller på arbejdsmarked. \n\nPå en HF-uddannelse bliver du undervist i mange af de samme fag, der bliver undervist på en STX-uddannelse. Forskellen er dog, at du under en HF-uddannelse ikke modtager standpunktskarakter. I stedet vil du blive eksamineret i alle de fag du undervises i." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvad er EUX?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "EUX-uddannelsen står for erhvervsfaglig studentereksamen. En EUX kan tage mellem 4,5 og 6 år, det afhænger af din uddannelse.\n\nEUX er en kombination af både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. \n\nHvilket betyder at, når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få et job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.\n" } } ] } </script>