Tilbage til bloggen

Internationalisering i Afsætning 🌍

Internationalisering i Afsætning 🌍

Internationalisering i Afsætning 🌍

Internationalisering i Afsætning 🌍

Her er en kort gennemgang af emnet internationalisering i afsætning. Brug disse gratis noter til at få bedre styr på afsætning! 🌍 🙌

Emnet internationalisering handler om hvordan virksomheder vælger at gå ind på nye markeder.

Der er mange forskellige måder, som en virksomhed kan gå internationalt og der kan være forskellige motiver for at gå internationalt. Læs mere for at få styr på internationalisering i afsætning! 🌍 🎓

Læs også:

Eksportvirksomhed eller international virksomhed?

Eksportvirksomhed er en virksomhed, der eksporterer (sælger) til udlandet, men foretager kun aktiviteter i sit hjemland.

De sælger blot deres produkter til udenlandske virksomheder, men har ikke selv et datterselskab i udlandet.

International virksomhed har derimod et datterselskab i udlandet og har derfor internationale aktiviteter.

Det kan f.eks. være Ecco sko, der har deres egne butikker i Tyskland.

Hvis de i stedet solgte deres sko til andre skohandlere i Tyskland, ville de være en eksportvirksomhed.  

Desto støre en andel af aktiviteter i virksomhedens værdikæde, der foretages i andre lande, viser virksomhedens internationaliseringsgrad.

Eksportmotiver

Der kan være forskellige slags motiver for at eksportere til udlandet eller gå internationalt.

De forskellige eksportmotiver deles op i fire grupper:

  1. Interne motiver

  2. Eksterne motiver

  3. Proaktive motiver

  4. Reaktive motiver

Virksomhedens eksportberedskab (eksportparathed)

Virksomhedens eksportberedskab kaldes også for eksportparathed.

Det viser for parat virksomheden er for at gå til udlandet.

Du analyserer virksomhedens eksportberedskab ved at analysere de 4 interne P'er, som er Produkt, Produktion, Personale, Penge.

Markedsudvælgelse

Efter en virksomhed har stærke eksportmotiver og er eksportparate, så skal de udvælge hvilket marked, der er det mest attraktive for dem at gå ind på.

Markedet som virksomheden vælger at udvide til, kan ske efter forskellige metoder.

Her er tre metoder, som virksomheder bruger til at gå ind på nye markeder:

  • Tilfældighedsmetoden (passivt valg)

  • Nærmarkedsmetoden (bekvemt valg)

  • Tragtmetoden (aktivt systematisk valg)

Når virksomheden kigger på potentielle nye markeder, skal analysen inkludere virksomhedens interne forhold og eksterne forhold, der giver en prioritering af potentielle markeder.

De interne forhold er eksportberedskab og eksportmotiverne, virksomhedens netværk, de 4 interne P'er osv.

De eksterne forhold er makroforhold på markedet, som kan analyseres gennem en PEST-analyse, konkurrenceforhold og kulturelle forskelle.