Tilbage til bloggen

SWOT-Analyse (Den Ultimative Guide)

SWOT-Analyse (Den Ultimative Guide)

SWOT-Analyse (Den Ultimative Guide)

SWOT-Analyse (Den Ultimative Guide)

SWOT-Analyse: Bliv ekspert i SWOT-analyse! 💪 Få styr på styrker, svagheder, muligheder og trusler til dine analyser i gymnasiet 🔥📈

Er du en gymnasieelev, der prøver at få styr på SWOT-analyse i virksomhedsøkonomi og afsætning? Så er du landet det rigtige sted!

Det her er en komplet guide til SWOT-analyse, der er let at forstå og anvende i din egen situation. Oftest så bruges SWOT i afsætning eller virksomhedsøkonomi.

Jeg vil guide dig gennem, hvad SWOT-analyse er, og hvordan du kan bruge det til at forstå virksomheder bedre. Lad os dykke ned i det sammen, og gør dig klar til at blive ekspert i at lave SWOT-analyser.

Hvad er en SWOT-analyse?

SWOT står for Styrker (Strengths), Svagheder (Weaknesses), Muligheder (Opportunities) og Trusler (Threats). En SWOT-analyse er en metode, der hjælper dig med at undersøge og vurdere disse fire aspekter af en virksomhed.

En SWOT-analyse er altså et værktøj, der kan hjælpe med at analysere, hvad en virksomhed gør bedst lige nu, og hvordan man kan udvikle en succesfuld strategi for fremtiden.

Her er en god video, der forklarer SWOT-analyser på engelsk:

Forkaling på hvad en SWOT-analyse er og hvordan man anvender den.

Formålet med en SWOT-analyse

Formålet med en SWOT-analyse er at finde ud af, hvad en virksomhed gør godt nu og at udarbejde en succesrig strategi for fremtiden. Det kan også afsløre områder i virksomheden, der holder virksomheden tilbage, eller som konkurrenterne kan udnytte, hvis virksomheden ikke passer på.

Interne og eksterne faktorer

SWOT-analysen ser på både interne og eksterne faktorer – altså, hvad der sker inden for og uden for virksomheden. Nogle af disse faktorer vil være inden for virksomhedens kontrol, og andre vil ikke være det. Uanset hvad, bliver det klogeste skridt at tage klarere, når du har fundet, registreret og analyseret så mange faktorer som muligt.

Så lad os se på, hvordan man laver en SWOT-analyse, og hvordan man omsætter resultaterne til handling. Vi vil også inkludere et eksempel og en skabelon, så du kan komme i gang med din egen SWOT-analyse.

Hvorfor er SWOT-analyse vigtig?

SWOT-analyse kan hjælpe dig med at udfordre risikable antagelser og opdage farlige områder ved virksomhedens strategi. Hvis du bruger den omhyggeligt, kan den give indsigter i, hvordan virksomhedens situation er i dag, og hjælpe med at udvikle den rigtige strategi for fremtiden.

Sådan laver du en SWOT-analyse

SWOT-analyse indebærer at lave lister for hver af de 4 punkter:

 • Styrker

 • Svagheder

 • Muligheder

 • Trusler

Når du begynder at skrive en liste (f.eks. Styrker), vil tankeprocessen og den research, du gennemgår, komme med ideer til de andre lister (Svagheder, Muligheder eller Trusler). Og hvis du sammenligner disse lister side om side, vil du sandsynligvis bemærke sammenhænge og modsætninger, som man kan fremhæve og undersøge i en dybbere analyse af virksomheden.

SWOT-analysen er altså god til at give et overblik over virksomheden, hvor man så bagefter laver flere analyser. Derfor tilføjer man tit en SWOT-opstilling i starten af en større opgave, som ens SRP, der giver et stærkt overblik og. udgangspunkt til resten af opgaven.

Når du er i gang med at lave en opstilling af din SWOT, så er det en god idé at skifte frem og tilbage melllem de forskellige punkter, da det ofte gør det lettere og mere effektivt at få lavet analysen.

Hvordan ser en SWOT-analyse ud?

En SWOT matrix er et 2x2 gitter, med et felt for hver af de fire aspekter af SWOT. Hver sektion er forsynet med nogle spørgsmål for at få din tankegang i gang.

Styrker (internt)

 • Hvad gør virksomheden godt?

 • Hvilke unikke ressourcer kan virksomheden trække på?

 • Hvad ser andre som virksomhedens styrker?

Svagheder (internt)

 • Hvad kunne virksomhedens forbedre?

 • Har har virksomhedens færre ressourcer end andre?

 • Hvad ser andre som virksomhedens svagheder?

Muligheder (eksternt)

 • Hvilke muligheder er åbne for virksomheden?

 • Hvilke nye tendenser og trends kan virksomheden drage fordel af?

 • Hvordan kan virksomheden omdanne dens styrker til muligheder?

Trusler (eksternt)

 • Hvilke trusler kan skade virksomheden?

 • Hvad gør konkurrenterne?

 • Hvilke trusler bliver skabt baseret på virksomhedens svagheder?

Sådan tackler du SWOT-analysen


Undgå at stole på din egen, delvise forståelse af virksomheden eller casen. Dine antagelser kunne være forkerte. I stedet så sørg for at researche virksomheden og markedet, så du får en bedre forståelse. Jeg vil også anbefale, at man laver den i grupper, da det gør det nemmere at få den udfyldt med indsigter fra flere personer.

Når du er i gang med at researche virksomheden, markedet og konkurrenterne, så hver gang du identificerer en styrke, svaghed, mulighed eller trussel, skriv den ned i din SWOT-analyse.

Er du i tvivl om hvor dit punkter passer ind?

Når du har nogle ideer, som du vil tilføje i din SWOT, så er der manger, som er i tvivl om det skal tilføjes under styrker, svagheder, muligheder eller trusler.

Det gør det nemmere ved at tænke på at styrker og svagheder skyldes interne faktorer, hvor trusler og muligheder skyldes eksterne.

Styrker & Svagheder

Styrker er ting, som virksomheden gør særlig godt eller på en måde, der adskiller dem fra konkurrenterne.

Tænk på de fordele, virksomheden har i forhold til andre organisationer. Det kan være motivationen hos medarbejderne, adgang til bestemte materialer eller et stærkt sæt produktionsprocesser.

Virksomhedens styrker er en integreret del af organisationen, så tænk over, hvad der driver virksomheden frem:

 • Hvad gør virksomheden bedre end nogen andre?

 • Hvilke værdier driver virksomheden?

 • Hvilke unikke ressourcer kan virksomheden trække på, som andre ikke kan?

 • Kan virksomheden spare på nogle omkostninger, som andre virksomheder ikke kan?

 • Identificer og analyser virksomhedens Unique Selling Proposition (USP) ud fra deres positionering i markedet.

Skift derefter dit perspektiv og spørg dig selv, hvad virksomhedens konkurrenter måske ser som dens styrker. Hvilke faktorer betyder, at virksomeheden klarer sig bedre end dem?

Husk, at ethvert aspekt af en organisation kun er en styrke, hvis det giver dig en klar fordel. For eksempel, hvis alle dine konkurrenter leverer produkter af høj kvalitet, så er en produktionsproces med høj kvalitet ikke en styrke på dit marked: det er en nødvendighed.

Samtidig med at du finder styrkerne, så fremhæver det virksomhedens svagheder. Kig på virksomhedens medarbejdere, ressourcer systemer, og procedurerer. Tænk over, hvordan virksomheden kan forbedres.

Svaghederne er det mså fokuser på dine folk, ressourcer, systemer og procedurer. Tænk over, hvad du kunne forbedre og hvilke slags praksis du bør undgå. Hvor og hvordan klarer konkurrenterne sig bedre? Hvad mangler virksomheden?

Muligheder og trusler

Er eksterne situationer uden for virksomheden kontrol og skyldes ofte udviklingen i markedet og generelle tendenser i verdenen.

Det er derved muligheder og trusler, som virksomheden ikke kan gøre noget ved, men som virksomheden har en mulighed for at udnytte, men det kræver, at de vælger at gøre det.

Når du tænker over muligheder og trusler, så prøv at tænke over hvad der kan ske i fremtiden. De kan opstå som udviklinger på markedet eller i den teknologi, virksomheden bruger. At kunne spotte og udnytte muligheder kan gøre en enorm forskel for virksomhedens evne til at konkurrere og tage føringen på markedet.

Tænk på muligheder, som virksomheden kan udnytte med det samme. Disse behøver ikke at være game-changers: selv små fordele kan øge din organisations konkurrenceevne. Hvilke interessante markedstendenser er du opmærksom på, store eller små, som kunne have en indflydelse?

Du bør også holde øje med ændringer i politikker inden for virksomhedens område. Og ændringer i sociale mønstre, befolkningsprofiler og livsstil, der alle kan skabe interessante muligheder.

Trusler inkluderer alt det, der kan påvirke virksomheden negativt udefra, såsom problemer i forsyningskæden, skift i markedskrav eller mangel på rekruttering. Det er afgørende at forudse trusler og handle imod dem, før truslen bliver en realitet for virksomheden.

Tænk over de forhindringer, virksomheden står over for. Det kan være, at kvalitetsstandarder eller specifikationer for produkter ændrer sig, og at virksomheden bliver nødt til at ændre disse produkter. Innovativ teknologi er altid en konstant trussel såvel som en mulighed.

Overvej altid, hvad virksomhedens konkurrenter gør, og om virksomheden gør noget lignende for at imødekomme truslen. Men husk, at hvad konkurrenter gør, er muligvis ikke det rigtige for virksomheden at gøre. Så undgå at kopiere dem uden at vide, hvordan det vil forbedre virksomhedens position.

Undersøg også om virksomhden er særligt udsat for specifikke eksterne trusler. Har virksomheden høj gæld eller likviditetsproblemer, der gør den ekstra sårbar overfor selv små konjunkturændringer? Dette kan være en meget alvorlig trussel for nogle virksomheder, hvor det for andre ikke er en så stor trussel.

Eksempel på SWOT-analyse

Styrker

 • Engageret og motiveret personale

 • Stærkt brand og godt omdømme

 • Høj kundetilfredshed og loyalitet

 • Effektive produktionsprocesser

Svagheder

 • Begrænsede finansielle ressourcer

 • Udsatte for svingninger i råvarepriser

 • Manglende online tilstedeværelse og digital markedsføring

 • Begrænset geografisk rækkevidde

Muligheder

 • Voksende efterspørgsel efter miljøvenlige produkter

 • Teknologiske fremskridt, der kan forbedre produktionsprocesser

 • Mulighed for at udvide til nye markeder

 • Samarbejde med lokale leverandører for at reducere omkostninger og forbedre bæredygtighed

Trusler

 • Øget konkurrence fra nye og eksisterende konkurrenter

 • Strammere miljøregulering og -standarder

 • Potentiel mangel på kvalificeret arbejdskraft

 • Økonomisk usikkerhed og markedsføringsudsving

Efter at have lavet SWOT-analysen kan man konkludere på virksomhedens strategi ved at adresserer dens svagheder og trusler, samtidig om virksomheden på nuværende tidspunkt udnytter dens styrker og muligheder.

Gode tips til din SWOT-analyse

Nu, hvor vi har gennemgået hvert område af SWOT-analysen, lad os tage et kig på nogle tips til, hvordan du får mest muligt ud af at lave en SWOT-analyse:

 1. Vær grundig: Jo mere information du har, desto bedre vil din SWOT-analyse være. Sørg for at inkludere så mange faktorer som muligt for at få et komplet billede af virksomhedens situation.

 2. Vær objektiv: Det er vigtigt at være så objektiv som muligt, når du laver en SWOT-analyse. Prøv at se tingene fra forskellige perspektiver og undgå at lade dine egne holdninger påvirke din vurdering.

 3. Samarbejd: Inddrag andre i processen for at få forskellige perspektiver og ideer. Dette vil hjælpe med at sikre, at du får en mere komplet og nøjagtig analyse.

Afslutningsvis er SWOT-analyse en nyttig metode til at forstå din organisations eller cases nuværende situation og hjælpe dig med at planlægge fremtiden. Ved at identificere dine styrker, svagheder, muligheder og trusler kan du skabe en strategi, der spiller på dine styrker og adresserer dine svagheder, udnytter de muligheder, der er til rådighed, og beskytter dig mod potentielle trusler.

Husk, at nøglen til en vellykket SWOT-analyse er at være grundig og objektiv, samt at samarbejde med andre for at få forskellige perspektiver og ideer.


Ved at følge disse trin og råd vil du være godt på vej til at få et bedre overblik over virksomheden. Hvis du har brug for mere hjælp, så kan du få en gratis prøvetime med en tutor i virksomhedsøkonomi og afsætning her. Held og lykke!

<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Hvad er en SWOT-analyse?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "SWOT-analyse er en metode til at vurdere en virksomheds Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvorfor er SWOT-analyse vigtig?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "SWOT-analyse hjælper med at udfordre antagelser, afdække blinde pletter og udvikle den rigtige strategi for enhver situation." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvordan laver man en SWOT-analyse?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "SWOT-analyse involverer at lave lister over Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler og analysere dem for at udarbejde en strategi." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvordan kan SWOT-analyse hjælpe min virksomhed?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "SWOT-analyse kan hjælpe dig med at identificere områder, der skal forbedres, og muligheder, der kan udnyttes for at styrke din virksomhed." } }, { "@type": "Question", "name": "Hvad er nogle eksempler på styrker og svagheder i en SWOT-analyse?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Styrker kan være gode medarbejdere, unikke ressourcer eller en stærk produktionsproces. Svagheder kan være mangel på ressourcer, dårlige processer eller lav motivation." } }] } </script>