Tilbage til bloggen

Gratis Matematik Færdighedsregning Opgaver

Gratis Matematik Færdighedsregning Opgaver

Gratis Matematik Færdighedsregning Opgaver

Gratis Matematik Færdighedsregning Opgaver

Har du brug for hjælp til at øve færdighedsregning, eller bare skal have trænet tal, algebra, funktioner, geometri, måling eller statistik og sandsynlighed? Så er du kommet til det rette sted. Download opgavehæftet helt nederst på siden.

Har du brug for hjælp til at øve færdighedsregning, eller bare skal have trænet tal, algebra, funktioner, geometri, måling eller statistik og sandsynlighed?

Så er du kommet til det rette sted! Download vores gratis opgavehæfte helt nederst på siden.

Hvad er matematik færdighedsregning?

Færdighedsregning er en del af grundskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, hvor man ingen hjælpemidler må bruge...

Det betyder man ingen lommeregner har og derfor selv skal kunne løse opgaverne.

Her har vi et gratis opgavehæfte for at du kan øve færdighedsregningsopgaver. De er inspireret af den officielle afgangsprøve og kan anvendes af elever i 7. - 10. klasse, så de kan blive bedre til at tackle og løse færdighedsregningsopgaver.

Opgavehæftet inkluderer typeopgaver i 6 forskellige emner, som du kan møde til afgangsprøven:

🎓 Tal

🎓 Algebra

🎓 Funktioner

🎓 Geometri

🎓 Måling

🎓 Statistik & Sandsynlighed

Læs mere om hvert emne i færdighedsregning nedenunder.

Held og lykke til afgangsprøven i matematik! 🙌 💙

Hvordan bliver jeg klar til prøven i færdighedsregning?

Den bedste måde, at blive klar til afgangsprøven i færdighedsregning er ved at øve opgaver...

Heldigvis er det sådan, at opgaverne hvert år minder meget om hinanden.

Derfor skal man blot have styr på de mest populære typer af opgaver for at klare sig godt! 🙌

Vi har samlet de mest typiske opgaver i vores gratis opgavehæfte for at man kan øve og forberede sig til eksamen.

Opgaverne er ofte svære den første gang man løser dem uden en lommeregner, men det kræver blot at lære den helt rigtige teknik for at tackle hver type af opgave.

Efter man har styr på teknikken til at løse den enkelte typeopgave vil man kunne løse en lignende opgave til afgangsprøven i færdighedsregning.

For at få styr på teknikken anbefaler vi, at man løser opgaverne flere gange indtil teknikken sidder i skabet, så man har styr på hvordan man tackler den slags opgaver.

Et problem mange elever oplever, er at de glemmer den teknik, som de har lært i skolen og derfor ikke kan løse opgaven...

Derfor er det vigtigt at man træner alle typeopgaver med flere dages mellemrum for at sikre sig, at man stadig har husket hvordan man tackler den typeopgave.

Gode råd til at forberede dig til afgangsprøven i matematik færdighedsregning

 1. Start med at øve tidligt

Det kan tage lang tid at blive forberedt til afgangsprøven, så vi anbefaler, at man starter med at forberede sig tidligt.

Helst et par uger før prøven, hvor man kan øve et par gange om ugen.

Lad vær med at starte et par dage før prøven og pludseligt finde ud af, at du ikke har styr på mange af emnerne.

2. Test dig selv i de forskellige emner

Start med at løse et par opgaver i hvert emne for at finde ud af hvilke emner, som du har styr på og hvilke emner, som du skal øve mere i.

3. Brug tidligere prøvesæt

Øv dig ved at løse opgaver, som minder om dem fra den rigtige afgangsprøve.

For at øve emnerne og typeopgaverne i færdighedsregning, så spørg din matematiklærer efter tidligere prøvesæt til afgangsprøven...

Ellers kan du starte med vores gratis opgavesæt nederst på siden.

4. Lav en plan

Ud fra hvordan du klarer dig første gang, hvor du prøver at løse opgavesættet, så finder du ud af hvor dine stærke og svagheder ligger.

Lav en liste over de typeopgaver, som du har svaret forkert på eller ikke har kunne finde ud af. Start derefter med at løse disse opgaver indtil du får styr på dem.

5. Se videoer og forklaringer

Der er et hav af gratis resourcer, videoer og forklaring, som kan hjælpe dig med at få styr på opgaverne, hvis du ikke kan finde ud af hvordan du skal løse det.

Tal

Vi starter med at kigge på grundstenene i matematik, nemlig tal. Her lærer man om de fundamentale fire regnearter: plus, minus, gange og division.

Derudover lærer man, hvordan man regner med rødder, potenser, brøker, procenter og promiller.

Find opgavehæftet i færdighedsregning nederst på siden.

Nogle typiske opgaver under emnet tal er:

 • Plus og minus

 • Gange

 • Division

 • Regnehierarki og fagudtryk

 • Afrunde tal (op/ned)

 • Rødder og potenser

 • Brøker og decimaltal

 • Procent og promille

 • Find procentandel af et beløb

Matematikopgaver til folkeskolen færdighedsregning gratis.

Photo by EXAKT & Unsplash

Algebra

Algebra er det tidspunkt, hvor mange falder fra i matematik, da man pludselig begynder at blande tal med bogstaver. Algebra forståes også som "Bogstaves regning" og  "læren om matematiske operationer".

Her begynder man med at plus, minus, gange og dividere med bogstaver - samt hvordan man udregner paranteser.

I opgavehæftet lærer man omkring regneudtryk, ligninger, uligheder, kvadratsætninger og mange andre spændende emner!

Find vores gratis færdighedsregningsopgaver nederst på siden.

Eksempel på algebra opgaver fra opgavehæftet:

Algebra opgaver til færdighedsregning matematik gratis opgaver. Øv færdighedsregning og bliv klar til afgangsprøven.

Eksempler med algebra fra opgavehæftet i færdighedsregning

Her er en liste over typiske opgaver i emnet algebra:

 • Ophævning af paranteser

 • Regneudtryk

 • Ligninger

 • Uligheder

 • Kvadratsætninger

 • Hastighed og afstand

 • Valuta

 • Annuitetsregning

Funktioner

En funktion er en matematisk beskrivelse af sammenhængen mellem to eller flere variable. Ofte er det sådan at når en ting ændres, så ændres den anden sig også.

Der findes mange forskellige funktioner så som lineære-, kvadratiske-, eksponentielle-, potens-, logaritme-, trigonometriske funktioner, osv. I opgavehæftet viser vi, hvordan man skal tackle og løse opgaver med funktioner.

I færdighedsregning er der især fokus på lineære funktioner og lineære sammenhænge.

Vi viser eksempler på, hvordan man beregner x og y, skæringspunkter og anvendelse af lineære funktioner.

Alle opgaverne i færdighedsregning findes nederst på siden.

Matematikopgaver til folkeskolen færdighedsregning gratis opgaver.

Eksempler med funktioner i færdighedsregning fra matematik opgavehæftet.

Her er en liste over typiske opgaver i emnet for funktioner:

 • Lineære funktioner

 • Hældningskoefficienter

 • Skæring med y-aksen og x-aksen

 • Lineære sammenhænge

Geometri

Geometri er en af de sjovere emner, det er nemlig en del af matematikken, der omhandler former, størrelser og figurer.

Geometri handler om at kunne anvende og forklare geometriske begreber og sammenhænge.

I opgavehæftet vil vi gennemgå både areal, omkreds, volumen (rumfang), overfladeareal, cirkeludsnit og selvfølgelig Pythagoras Læresætning og Pi (π).

Alle geometri opgaverne i færdighedsregning nederst på siden.

Matematikopgaver til folkeskolen færdighedsregning gratis opgaver.

Eksempler med geometri fra opgavehæftet i færdighedsregning

Her er en liste over typiske opgaver i geometri:

Måling

Måling handler om både måleenheder og målestoksforhold. Der vil blandt andet blive snakket om, hvordan man nemt kan omregne mellem forskellige længdemål, flademål, rummål og masseenheder (vægt).

Både måling og geometri handler om at kunne anvende og forklare geometriske begreber og sammenhængen. Emnet handler også at kunne omregne mm til cm, km til cm, dl til l, osv.

I opgavehæftet vil du garenteret støde på opgaver hvor du eksempelvis skal finde ud af hvad 55mm er i centimeter - i det her tilfælde er svaret 5,5cm.  

Der er flere opgaver i måling i opgavehæftet, som kan downloades nederst på siden.

Matematikopgaver til folkeskolen færdighedsregning gratis opgaver i måling.

Eksempler med måling fra opgavehæftet i færdighedsregning

Her er en liste over typiske opgaver i emnet måling:

 • Længdemål

 • Flademål

 • Rummål

 • Massenheder (vægt)

 • Målestoksforhold

Statistik & Sandsynlighed

I statistik analyserer vi forskellige  datasæt og kigger på statistiske deskriptorer. I sandsynlighedsregning lærer vi om enten/eller og både/og reglen, mens vi også introducerer begreberne med og uden tilbagelægning.

Sandsynlighedsregning gør os i stand til at vurdere hvad sandsynligheden (altså chancen) er for noget sker. Hvis du f.eks. slår plat eller krone, så kan du sige at chancen for krone er 50%.

Statistik og sandsynlighed handler også om hvordan man regner ting som hyppigheden, frekvensen, gennemsnittet, størsteværdi, mindsteværdi, typetallet, variationsbredden og medianen af en mængdetal.

Matematikopgaver til folkeskolen færdighedsregning gratis.

Eksempler fra matematik færdighedsregning opgavehæfte.

Her er en liste over typiske opgaver i emnet statistik & sandsynlighedsregning:

 • Statistik

 • Analyse af datasæt

 • Gennemsnit og median

 • Størsteværdi og mindsteværdi

 • Typetal og variationsbredde

 • Sandsynlighedsberegninger

 • Enten/eller & både/og reglen