Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. Vi er dataansvarlige

Toptutors ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt. I denne databeskyttelsespolitik kan du derfor finde oplysninger om, hvordan vi opbevarer disse oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Toptutors ApS
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg Danmark
CVR-nr.: 41867442
Telefon: 93 83 97 57
Mail: hej@toptutors.dk

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Ved oprettelse af et kundeforhold hos Toptutors ApS skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give tilbud, oprette og administrere den aftale vi indgår med dig. Behandlingen af dine kundeoplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. b, som led i opfyldelse af den kontrakt du indgår med os. Hvis du har givet samtykke til videregivelse og eller/markedsføring sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger, som navn, telefonnummer, email og adresse.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi sælger eller videregiver aldrig dine oplysninger til tredjeparter. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan f.eks. være vores revisor eller SKAT.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger der anvendes til etablering af kontraktforhold, kommer fra dig selv enten når du har udfyldt kontaktformularen eller været i kontakt med en af vores kunderådgivere.6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. De oplysninger der anvendes til at sikre opfyldelse af kontrakt med dig eller din virksomhed vil blive slettet 5 år efter dit kundeforholds ophør.7. Markedsføring

Toptutors ApS udsender udelukkende markedsføringsmateriale på email til personer der har samtykket til modtagelse af markedsføringsmaterialet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller som eksisterende kunde meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Toptutors ApS.8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har de følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få de forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet til. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykkke til at modtage markedsføringsmateriale, har du til enhver tid ret til at trække tid samtykke tilbage.

Retten til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan også læse mere omkring dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registredes rettigheder på datatilsynet.dk

9. Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til på enhver tid at opdatere og ændre denne information om anvendelse af data i vores databeskyttelsespolitik. Denne databeskyttelsespolitik er senest ændret den 09. april 2021.

1. Vi er dataansvarlige

Toptutors ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt. I denne databeskyttelsespolitik kan du derfor finde oplysninger om, hvordan vi opbevarer disse oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Toptutors ApS
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg Danmark
CVR-nr.: 41867442
Telefon: 93 83 97 57
Mail: hej@toptutors.dk

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Ved oprettelse af et kundeforhold hos Toptutors ApS skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give tilbud, oprette og administrere den aftale vi indgår med dig. Behandlingen af dine kundeoplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. b, som led i opfyldelse af den kontrakt du indgår med os. Hvis du har givet samtykke til videregivelse og eller/markedsføring sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger, som navn, telefonnummer, email og adresse.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi sælger eller videregiver aldrig dine oplysninger til tredjeparter. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan f.eks. være vores revisor eller SKAT.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger der anvendes til etablering af kontraktforhold, kommer fra dig selv enten når du har udfyldt kontaktformularen eller været i kontakt med en af vores kunderådgivere.6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. De oplysninger der anvendes til at sikre opfyldelse af kontrakt med dig eller din virksomhed vil blive slettet 5 år efter dit kundeforholds ophør.7. Markedsføring

Toptutors ApS udsender udelukkende markedsføringsmateriale på email til personer der har samtykket til modtagelse af markedsføringsmaterialet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller som eksisterende kunde meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Toptutors ApS.8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har de følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få de forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet til. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykkke til at modtage markedsføringsmateriale, har du til enhver tid ret til at trække tid samtykke tilbage.

Retten til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan også læse mere omkring dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registredes rettigheder på datatilsynet.dk

9. Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til på enhver tid at opdatere og ændre denne information om anvendelse af data i vores databeskyttelsespolitik. Denne databeskyttelsespolitik er senest ændret den 09. april 2021.

1. Vi er dataansvarlige

Toptutors ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt. I denne databeskyttelsespolitik kan du derfor finde oplysninger om, hvordan vi opbevarer disse oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Toptutors ApS
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg Danmark
CVR-nr.: 41867442
Telefon: 93 83 97 57
Mail: hej@toptutors.dk

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Ved oprettelse af et kundeforhold hos Toptutors ApS skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give tilbud, oprette og administrere den aftale vi indgår med dig. Behandlingen af dine kundeoplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. b, som led i opfyldelse af den kontrakt du indgår med os. Hvis du har givet samtykke til videregivelse og eller/markedsføring sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger, som navn, telefonnummer, email og adresse.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi sælger eller videregiver aldrig dine oplysninger til tredjeparter. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan f.eks. være vores revisor eller SKAT.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger der anvendes til etablering af kontraktforhold, kommer fra dig selv enten når du har udfyldt kontaktformularen eller været i kontakt med en af vores kunderådgivere.6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. De oplysninger der anvendes til at sikre opfyldelse af kontrakt med dig eller din virksomhed vil blive slettet 5 år efter dit kundeforholds ophør.7. Markedsføring

Toptutors ApS udsender udelukkende markedsføringsmateriale på email til personer der har samtykket til modtagelse af markedsføringsmaterialet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller som eksisterende kunde meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Toptutors ApS.8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har de følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få de forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet til. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykkke til at modtage markedsføringsmateriale, har du til enhver tid ret til at trække tid samtykke tilbage.

Retten til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan også læse mere omkring dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registredes rettigheder på datatilsynet.dk

9. Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til på enhver tid at opdatere og ændre denne information om anvendelse af data i vores databeskyttelsespolitik. Denne databeskyttelsespolitik er senest ændret den 09. april 2021.

1. Vi er dataansvarlige

Toptutors ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt. I denne databeskyttelsespolitik kan du derfor finde oplysninger om, hvordan vi opbevarer disse oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Toptutors ApS
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg Danmark
CVR-nr.: 41867442
Telefon: 93 83 97 57
Mail: hej@toptutors.dk

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Ved oprettelse af et kundeforhold hos Toptutors ApS skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give tilbud, oprette og administrere den aftale vi indgår med dig. Behandlingen af dine kundeoplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. b, som led i opfyldelse af den kontrakt du indgår med os. Hvis du har givet samtykke til videregivelse og eller/markedsføring sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger, som navn, telefonnummer, email og adresse.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi sælger eller videregiver aldrig dine oplysninger til tredjeparter. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan f.eks. være vores revisor eller SKAT.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger der anvendes til etablering af kontraktforhold, kommer fra dig selv enten når du har udfyldt kontaktformularen eller været i kontakt med en af vores kunderådgivere.6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. De oplysninger der anvendes til at sikre opfyldelse af kontrakt med dig eller din virksomhed vil blive slettet 5 år efter dit kundeforholds ophør.7. Markedsføring

Toptutors ApS udsender udelukkende markedsføringsmateriale på email til personer der har samtykket til modtagelse af markedsføringsmaterialet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller som eksisterende kunde meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Toptutors ApS.8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har de følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få de forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet til. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykkke til at modtage markedsføringsmateriale, har du til enhver tid ret til at trække tid samtykke tilbage.

Retten til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan også læse mere omkring dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registredes rettigheder på datatilsynet.dk

9. Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til på enhver tid at opdatere og ændre denne information om anvendelse af data i vores databeskyttelsespolitik. Denne databeskyttelsespolitik er senest ændret den 09. april 2021.