Tilbage til bloggen

Er du træt af ordblindhed?

Er du træt af ordblindhed?

Er du træt af ordblindhed?

Er du træt af ordblindhed?

Har dit barn svært ved at læse og skrive? Sidder du måske som en urolig forælder, og ikke er helt sikker på, hvad der er galt? Giv slip på din tvivl, og få svar på disse og mange andre spørgsmål i teksten nedenfor!

Har dit barn svært ved at læse og skrive? Sidder du måske som en urolig forælder, og ikke er helt sikker på, hvad der er galt? Giv slip på din tvivl, og få svar på disse og mange andre spørgsmål i teksten nedenfor!

Hvad er Dysleksi/Ordblindhed?

Mange af os er på den ene eller anden måde godt bekendte med begrebet. Det kan være, at vi har hørt fænomenet blive brugt mange gange før, hvilket har fået os til tasterne for at finde ud af, hvad det er. Sagen kunne også være den, at en ven eller bekendt døjer med denne indlæringsvanskelighed, og vi derfor er godt bekendte med, hvad den indebærer.

I sin enkleste forstand går ordblindhed ud på, at eleven døjer med indlæringsvanskeligheder, der hovedsageligt giver problemer med læsning, skrivning og stavning. Mennesker med ordblindhed har ofte også svært ved at forstå og huske information, som de får givet. De møder også udfordringer på deres vej hvad angår fonologisk bevidsthed, som er evnen til at høre og manipulere lydene i ord. Der er altså tale om en helt specifik indlæringsvanskelighed, som påvirker elevens evner i at blive bedre til at læse og skrive.

Det er vigtigt at understrege, at ordblindhed ikke er et resultat af problemer med intelligens, hørelse eller syn. Ordblindhed er et udfald af individuelle forskelle i områder af hjernen, der omhandler sprog. De fleste børn med ordblindhed kan uden problemer få succes i skolen vha. en tutor eller et specialiseret uddannelsesprogram. Måden hvorpå udfordringer som følge af ordblindhed kan overkommes, vil vi komme nærmere ind på senere. I næste afsnit vil vi komme ind på symptomerne på ordblindhed, så du vil finde det nemmere at opdage.

Symptomer på ordblindhed

Der er en række symptomer, som du som forælder eller lærer skal være opmærksom på, når du vurderer om der potentielt er tale om ordblindhed eller ej. Du behøver som forælder ikke, at vente til dit barn starter i skole, for at finde ud af om det døjer med ordblindhed. I mange tilfælde har det vist sig at være fordelagtigt, at opdage dette allerede inden deres første skoledag. Et af symptomerne på ordblindhed er forsinkelsen i at lære at tale sammenlignet med barnets jævnaldrende. Hvis du som forælder nu sidder og tænker 'åh nej', fordi dit barn sagde mor for første gang i en relativ 'sen' alder, så bare rolig. Dette er ikke ensbetydende med, at barnet døjer med ordblindhed eftersom dette kan have mange forskellige årsager. Det er vigtigt at bemærke, at ordblindhed kan vise sig forskelligt hos forskellige mennesker, og ikke alle med ordblindhed vil opleve de samme symptomer.
Et andet symptom på ordblindhed kan være, at barnet døjer med taleproblemer, hvor de har svært ved at udtale lange ord på korrekt vis. Der kan i denne forbindelse være tale om, at de rykker rundt på bogstaverækkefølgen i ord, så det får en helt anden betydning. De vil for eksempel sige 'Leoland' i stedet for 'Legoland' eller 'fobold' i stedet for 'fodbold'.

Endvidere er det vigtigt, at barnets faglige udvikling følges igennem skoleårene. Det er typisk i disse år, at det er nemmest at etablere, om der er tale om ordblindhed, hvis dit barn giver tegn på nogle af følgende symptomer. Et symptom, som går igen, er problemer med at lærebogstavnavne og deres lyde. Noget andet, som kan volde ordblinde elever problemer, er forvirringen omkring bogstaver, som minder om hinanden. Der kan her være tale om bogstaverne 'b' og 'd', fordi bogstavformerne netop minder om hinanden, og dette kan give anledning til, at de skriver bogstaverne de forkerte steder. Det kan for eksempel være, at i et ord som 'ordblind' vil de i stedet skrive 'orbdlinb', fordi de rykker rundt på bogstaverne og deres betydning.

Nogle af de mest almindelige symptomer på dysleksi er, at eleven finder det svært ved at genkende bogstaverækkefølgen i ord, og derfor ofte begår fejl, når de læser højt. Et typisk kendetegn, som også går igen hos mange elever, er at de læser og skriver rigtig langsomt, hvorfor det tager dem noget længere tid at skrive en dansk- eller engelskopgave i modsætning til deres jævnaldrende. I denne forbindelse har ordblinde elever, som mange måske kunne gætte jer frem til, også svært ved at lære alfabetet, men dette er ikke den eneste form for rækkefølge, som de har svært ved at memorere. Kommer mandag eller tirsdag først, eller var det nu også lørdag eller søndag, der var den sidste dag i ugen, har ordblinde også svært ved at memorere.  

Udover de faglige udfordringer, som elever med ordblindhed døjer med, så er det ligeledes også værd at nævne det sociale besvær, som følger med. Det kan være, at dit barn har svært ved at socialisere sig i skolen, og du ikke rigtig ved, hvad der ligger til grund for det. I nogle tilfælde kan der være tale om, at eleven døjer med ordblindhed. Det vil sige, at personer der udfordres af dysleksi også har problemer med sociale færdigheder, selvværd og selvtillid. De kan have problemer med at generere og vedligeholde venskaber og bekendtskaber, og de kan kæmpe med selvtvivl og lavt selvværd. Forskere har afvigende holdninger til, hvad dette egentlig skyldes. Der er dog visse ting, som de er enige i. I næste afsnit vil vi komme nærmere ind på de neurologiske årsager, der ligger til grund for ordblindhed.


Hvad er de neurologiske årsager til Dysleksi?

Der er mange holdninger til, hvad årsagerne til Dysleksi er. Forskerne er dog enige i en ting: Der er ingen fast(e) årsag(er) til ordblindhed. En mulig neurologisk forklaring på ordblindhed er, at den er relateret til forskelle i den måde, som hjernen behandler fonemer på, som er lydenhederne i et sprog. Hos personer med ordblindhed kan hjernen have svært ved at skelne mellem forskellige fonemer, hvilket fører til vanskeligheder med nøjagtigt at afkode skrevne ord.

Forskere peger dog i retning af andre mulige neurologiske årsager, som kunne ligge til grund for ordblindhed. Det kan hænge sammen med forskelle i hjernens evne til at behandle visuel information. Hos personer med ordblindhed kan hjernen have svært ved at fortolke den visuelle information, der præsenteres i skriftsproget, hvilket fører til vanskeligheder med at læse ord nøjagtigt.

Overordnet set, mens de nøjagtige neurologiske årsager til ordblindhed ikke er fastslået endnu, har forskningen anslået, at det kan være relateret til forskelle i den måde, som hjernen behandler sprog på, både med hensyn til fonemer og visuel information. Derfor ses det som en nødvendighed, at der skal yderligere forskning til, at forstå de underliggende grunde til ordblindhed og dermed udvikle effektive behandler for denne indlæringsvanskelighed.

Hvornår er der ikke tale om ordblindhed?

Døjer dit barn med læse- og skrivevanskeligheder? Du kan være helt rolig. Det er ikke altid ordblindhed, der er den skyldige. I mange tilfælde ligger der andre årsager til grund for, at eleven har vanskeligheder med at lære at læse og skrive. For eksempel kan en person, der aldrig har haft adgang til at tage en uddannelse, eller som har en udviklings- eller kognitiv funktionsnedsættelse, have svært ved at læse og skrive. Derudover kan en person, som er i gang med at lære et nyt sprog, kæmpe med at læse og skrive på det pågældende sprog, indtil de bliver dygtigere.
I disse tilfælde er det vigtigt, at identificere den specifikke årsag til vanskeligheden og give passende støtte eller tilpasninger.

Til forskel for dyslektikere, findes der også den gruppe af elever, som er gode til at læse, men har derimod svært ved at forstå, hvad det er de egentlig læser. Det vil sige, at hvis de får til opgave at genfortælle det, som de har læst op, så vil de finde dette udfordrende eftersom de ikke har fået forståelsen med sig. Årsagen til dette kan være mange. For eksempel kan der være tale om, at dansk er elevens andetsprog eller manglende baggrundsviden i forhold til det, som de har læst.

Du er måske en smule mere lettet nu efter at have læst ovenstående. Det er heldigvis ikke altid, at der er tale om ordblindhed, men hvordan finder man egentlig ud af det? En god idé vil være, at teste sig selv for dysleksi, og i næste afsnit vil du blive klogere på, hvordan du kan gøre det.    


Test dig selv om du er ordblind

Hvis du er en bekymret forælder, der har dine tvivl, om dit barn døjer med ordblindhed, så vil det være en god idé at få det på plads så tidligt som muligt. Jo tidligere man får fastlagt, om der er tale om dysleksi, desto bedre muligheder har man for at gribe ind og yde den nødvendige hjælp og støtte i tide.

At teste for ordblindhed involverer typisk en række vurderinger, som udføres af en faglært person. I situationer, hvor det er svært, at vurdere om der er tale om ordblindhed eller ej, vil det være en god ide at involvere en skolepsykolog. I mange andre tilfælde er det nok med en læringsspecialist, som er i stand til at træffe denne vurdering. En specialist er ikke blot i stand til, at vurdere om der er tale om ordblindhed, men også i hvor høj grad eleven har brug for hjælp og støtte. Vurderingerne omfatter typisk en gennemgang af personens uddannelses- og sygebaggrund samt en serie af standardiserede tests, der måler elevens færdigheder indenfor læsning, skrivning og stavning. Resultaterne af vurderingerne bruges til at afgøre, om en person har ordblindhed og i givet fald i hvilket omfang. Denne information kan bruges til at udvikle en personlig behandlingsplan for at hjælpe personen med at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder. Vurderingen er derfor med til, at bedømme hvor mange ressourcer der skal til, for at eleven kan hjælpes på vej, og der således ikke går ressourcer til spilde, som kunne have været med til at hjælpe en anden elev.

Det er vigtigt at huske på, at ordblindhed er en livslang tilstand, så en del af behandlingen vil involvere løbende støtte og tilpasninger for at hjælpe personen med at få succes i skolen og andre områder i deres liv. Dette kan omfatte ting som specialiseret vejledning, teknologiske hjælpemidler og ting som ekstra tid til prøver og eksaminer.

Erfaring med elever, der har haft med ordblindhed at gøre

Sidder du som en bekymret forælder, og ikke helt ved, hvordan du skal yde den nødvendige hjælp og støtte, som dit barn har brug for? Der er en del alternativer, som du kan ty til, men særligt et skiller sig ud.

Forældre med børn, der er ordblinde, har forsøgt en masse forskellige alternativer i håb om, at deres barn kan overkomme de udfordringer, som ordblindhed fører med sig. Et alternativ, som mange har haft stor succes med, er at hyre en tutor. Det er ikke kun det faglige aspekt, som folk finder tilfredsstillende, men også den pædagogiske boldgade, hvor tutoren er i stand til at yde den assistance, som er nødvendig for elevens udvikling. Et af de mange fordele ved at hyre en tutor er, at vedkommende er i stand til at skræddersy lektiehjælpen således, at den passer lige nøjagtigt til dit barns behov. Der vil blive sat fokus på netop de udfordringer, som dit barn døjer med, så der er ingen grund til bekymring. Hvis dit barn møder udfordringer på sin vej, som resultat af dysleksi, så vil det være muligt at finde en tutor, som enten selv har døjet med ordblindhed eller har tidligere erfaringer med at hjælpe elever med samme problem.

Tidligere erfaringer viser, at folk har stor succes med at hyre en tutor til deres barn, som på denne måde kan overkomme de udfordringer, som det døjer med. Et af Danmarks største lektiehjælpsvirksomheder, TopTutors, har især gode erfaringer med at hjælpe og støtte elever, der døjer med indlæringsvanskeligheder grundet ordblindhed. Tutoren vil ikke blot agere som en lektiehjælper, men også som en mentor for dit barn, og hjælpe det på vej med at komme på faglig bølgelængde med sine klassekammerater.