Tilbage til bloggen

Online Undervisning & Online Lektiehjælp 👩‍💻

Online Undervisning & Online Lektiehjælp 👩‍💻

Online Undervisning & Online Lektiehjælp 👩‍💻

Online Undervisning & Online Lektiehjælp 👩‍💻

Er online undervisning & online lektiehjælp kommet for at blive efter Coronakrisen? Læs mere og hør om hvordan Corona har skabt bedre muligheder for skoleelever gennem fordelene ved online undervisning & online lektiehjælp 👉

Online undervisning er blevet det nye normale under Coronakrisen.

Men er det kommet for at blive? 🤔

Det undersøges der i denne artikel, hvor der bliver kigget på hvad online undervisning er, hvordan online lektiehjælp foregår og hvad fordele ved online undervisning er.

Hvad der gennemgås i denne artikel:

1. Fremtiden er online læring

2. Online lektiehjælp

3. 9 fordele med online undervisning

4. Online undervisningsplatform

5. Online klasseundervisning

6. Gode råd til online undervisning

Fremtiden er Online Læring 🧑‍🎓

Online læring er fremtiden. Hvorfor?

Fordi det kan hjælpe alle elever med at opnå deres fulde potentiale - lige meget hvor de bor!

Gennem online undervisning kan alle elever nemlig få adgang til de bedste undervisere i hele landet 🇩🇰

Hasan El Youssef, Medstifter af TopTutors 🎓 siger:

"Online undervisning gør, at man kan matche alle elever med inspirerende undervisere, som man selv ville ønske, at man havde haft."

Og det er på tide, at alle får adgang til inspirerende læring...

For alle kan lære alt, så længe de får den rette hjælp og har motivationen.

Alle Elever får Adgang til Inspirerende Undervisere

Inspirerende undervisere skal ikke kun være tilgængeligt til familier i de større byer.

Mange børnefamilier og elever bor uden for de største byer, hvor der er begrænset adgang til inspirerende undervisere...

Eleverne modtager derfor aldrig den ekstra hjælp, som de virkelig har brug.

Læs mere om at få lektiehjælp

Næsten 13% af elever Dumper i Dansk eller Matematik

I Danmark har vi allerede et stort problem, da mange elever falder fra i grundskolen...

Næsten 13% af elever i grundskolen dumper dansk eller matematik, hvilket er er alarmerende højt!

Desværre er der også store geografiske forskelle i hvor høj dumperaten er...

Især børn fra Syd- og Veststjælland har den højeste dumperaten, hvor det i Lolland kommune er hver femte elev, 20%, som ikke består både dansk og matematik.

I Gentofte drejer det sig blot om lidt over 1 procent...

Danmark har altså stor geografisk ulighed i børnenes fremtidsmuligheder.

Man kan læse mere om de store geografiske forskelle i denne analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Stor Udvikling i Uddannelsessektoren

Næsten alle sektorer har oplevet kæmpe forbedringer på grund af den teknologiske udvikling...

Dog har uddannelsessektoren ikke haft de største ændringer i de sidste 200 år.

MEN efter Coronakrisen er der sket en kæmpe udvikling i hele sektoren!

Coronakrisen har Ændret Alt

TopTutors 🎓 blev startet under Coronakrisen for at revolutionere læring.

Under krisen blev hele branchen moderniseret, da man indså at fremtiden er online læring 👩‍💻

Man fandt ud af, at online undervisning har store fordele og er kommet for at blive...

🎓Hos TopTutors er næsten alle undervisningsforløb allerede online, hvilket eleverne er helt vilde med! 🙌

Online lektioner gør, at elever i hele landet kan opnå deres fulde potentiale.

👉 Intet barn falder fra, når de kan få hjælp lige meget hvor de bor.

👉 Eleverne elsker det, fordi de får en personlig læringsoplevelse fra hjemmets trygge rammer.

Coronakrisen har vendt om på branchen, og været med til at skabe bedre muligheder for skoleelever gennem online undervisning.

Der findes forskellige typer online undervisning. Her er de mest populære former for online læring:

🎓 Online Lektiehjælp & Privatundervisning

🎓 Online Skoleundervisning

 🎓 Online Videokurser

 🎓 Gratis videoer, noter, ressourcer og inspiration på nettet

Fortsæt med at læse for at lære mere om de 4 typer af online læring.

Online Lektiehjælp & Privatundervisning 😎

Skiftet til online undervisning har været med til at forbedre mulighederne for skoleelever gennem online lektiehjælp og privatundervisning, så flere elever kan få ekstra hjælp 🙌

Online privatundervisning og lektiehjælp hos TopTutors.

Online Lektiehjælp & Privatundervisning.

Lektiehjælp og privatundervisning tilbydes oftest af tutors, der er universitetsstuderende eller lærerstuderende, som bor i eller omkring de store universitetsbyer...

Derfor har det oftest kun været muligt at få professionel skræddersyet lektiehjælp omkring de større danske byer.

Men efter Corona foregår rigtig meget privatundervisning nu online! 🙌

Nu kan alle elever få adgang til de bedste undervisere i hele landet 🇩🇰

Der er mange fordele ved at få lektiehjælp, som også er gældende for online lektiehjælp...

Ud over fordele ved at få lektiehjælp, er der nogle ekstra fordele med online undervisning.

Læs de 9 største fordele med online undervisning i næste sektion 👉

9 Fordele med Online Undervisning 🙌

Der er mange grunde til at foretrække online undervisning over fysisk undervisning.

Der samtidig også grunde til at foretrække fysisk undervisning, men for langt de fleste vil online undervisning være det bedste valg.

Her er en liste over de 9 største fordele med online undervisning:

👉 1. Få en Bedre Underviser

Ved at få online undervisning har man adgang til undervisere i hele verden...

Det går at man kan have højere krav og dermed få en bedre underviser 🧑‍🎓

Elever kan blive matchet med en tutor i hele landet i stedet for blot dem, der tilfældigvis bor i deres nærområde, og som ikke nødvendigvis er den bedste underviser for den enkelte elev...

Når man ikke er begrænset af sted, kan man matche ud fra behov og målsætninger...

Så man får den helt rigtige underviser, hvor der er bedre kemi, højere faglighed og bedre forklaringer 🙌

Helt simpelt, så kan alle elever få den helt rette underviser, når man har adgang til hundredvis af potentielle tutors i stedet at være begrænset af de få tutors, der bor tæt på.

Ved at tilbyde online undervisning kan man samtidig stille højere krav til ens undervisere, da hver tutor kan undervise elever i hele landet...

Man har ikke brug for 3000 undervisere i Danmark for at kunne hjælpe i hele landet, men man kan håndplukke 300 topkvalificerede undervisere 🧑‍🎓

For eksempel hos TopTutors, hvor underviserne er topstuderende, der bliver testet og interviewet i deres faglige og pædagogiske evner.

👉 2. Undervisningsplatform Forbedrer Undervisningen

Online lektiehjælp og online undervisning

Platform til online undervisning og lektiehjælp hos TopTutors

Gennem en undervisningsplatform, der er designet til online undervisning, fungerer det meget bedre end gennem andre videoplatforme, som Zoom, Google Meet eller Teams, hvilket man er vant til fra skoleundervisningen...

På undervisningsplatformen kan eleven uploade dokumenter, hvor tutor og elev kan skrive i dokumenterne...

Undervisere kan forklare emnerne gennem en digital tavle, hvor de kan skrive, lave ligninger og tegne grafer. Samtidig kan elev og underviser selvfølgelig se hinanden og snakke sammen 🙌

Det gør, at eleven lærer visuelt og samarbejder aktivt med underviseren, som er perfekt til både sprogfag og naturvidenskabelige fag!

At eleven er aktiv i undervisningen gør, at eleven ikke mister koncentrationen modsat på andre platforme, som ikke er designet til aktiv læring 🥱 😴

Læs mere om alle fordelene ved undervisningsplatformen og den undervisningsplatform, som anvendes hos TopTutors længere nede.


👉 3. Alle Elever i Danmark får Adgang til de Bedste Undervisere

Alle elever skal have adgang til læring og få ekstra hjælp.

Gennem online undervisning får elever, der bor uden for de større byer adgang til inspirerende undervisere 🙌

Dette kommer forhåbentligt til at hjælpe på den store geografiske ulighed i børns skolepræstation...

Så elever kan opnå deres fulde potentiale - lige meget hvor de bor!

👉 4. Lektiehjælp Bliver Billigere

Det er billigere at få online lektiehjælp end fysisk, hvilket gør at flere får mulighed for at få lektiehjælp og privatundervisning! 🎓

Det skyldes at der ikke skal betales et transporttillæg til underviseren, som plejer at være mellem 40 kr. - 100 kr. per lektion, ud fra hvor langt væk underviseren bor 🚃

Der er samtidig brug for færre undervisere i hele landet, der gør det billigere og mere effektivt at få online lektiehjælp.

Ud over det, så er det muligt, at få færre timer ad gangen...

Hvis undervisningen er fysisk skal undervisningen normalt vare mindst to timer, men ved online undervisning kan man afholde kortere lektioner og derved gøre det billigere.

👉 5. Personlig Læring i Hjemmets Trygge Rammer

Eleven behøver ikke transportere sig for at få undervisning eller få en fremmed person hjem til sig...

I stedet føler eleven sig mere tryg, når de får skræddersyet undervisning online fra hjemmets trygge rammer.

👉 6. Større Fleksibilitet & Spar Tid

Online undervisning er mere fleksibelt end fysisk undervisning i forhold til både sted og tid...

Eleven skal blot åbne computeren op, og så er eleven klar til at få undervisning.

Det giver eleven større frihed til at få undervisning, da det er lige meget hvor i landet eleven er...

Samtidig bliver forløbet mere fleksibelt, da det er nemmere at planlægge undervisning med tutoren.

Der er altså ingen stress over transport, det er mere effektivt, fleksibelt og man sparer tid ved at få online undervisning! 🙌

👉 7. Læring i Eget Tempo

Online undervisning er med til at gøre læring tilgængeligt til flere...

Det sker for eksempel gennem gratis ressourcer på nettet, YouTube og apps, hvor elever kan lære i deres eget tempo i deres fritid.

Ud over det, så findes der online videokurser, som eleverne kan tage for at blive endnu dygtigere...

Et eksempel er Yasmins online kursus i matematik færdighedsregning til elever fra 7. - 10. klasse.

👉 8. Udvikler Elevens Teknologiske Færdigheder

En af de vigtigste færdigheder for børn i de nye generationer er teknologisk forståelse...

Jo tidligere børn og unge bliver komfortable med at bruge computere, desto bedre for deres teknologiske færdigheder og fremtidige muligheder.

Online undervisning er med til at øge deres teknologiske færdigheder og blive komfortable med computeren fra en tidligere alder.

👉 9. Trygt, Positivt & Socialt Læringsmiljø

Online undervisning kan skabe et trygt, positivt og socialt læringsmiljø, hvor eleven tør prøve sig frem...

Det gøres ved at indrage eleven aktivt i undervisningen og skræddersy undervisningsforløbet gennem god kommunikation med underviseren.

Det gør at elev og tutor får en bedre relation og øger elevens engagement i undervisningen.

Online Undervisningsplatform 💻

Der findes mange platforme, hvor man kan afholde online undervisning, som Zoom, Google Meet og Teams.

🎓Men hos TopTutors bruges der en platform, der er designet til privatundervisning for at online undervisningen er i verdensklasse.

Gennem undervisningsplatformen deler elev og tutor en digital tavle, hvor de i fællesskab kan skrive, tegne, regne og meget mere...

Det gør virkelig online undervisningen langt bedre!

Online lektiehjælp og online undervisning

Platform til online undervisning og lektiehjælp hos TopTutors

Aktiv og Visuel Læring

Elev og underviser deler en digital tavle, som er designet til privatundervisning.

På undervisningsplatformen kan man selvfølgelig se og høre hinanden samtidig med, at man deler et whiteboard og kan oprette dokumenter...

Så tutoren kan hjælpe med lektierne og de kan effektivt samarbejde!

I whiteboardet kan de begge tegne, skrive og regne, så tutorens underviser på en visuel måde, der gør det nemmere for eleven at forstå svære koncepter.

Adgang til Visuelle Ressourcer

På undervisningsplatformen kan man indsætte billeder, opgaver, PDF, Word dokumenter og alt andet fra internettet, der giver uendelige muligheder for inspiration, som kan inddrages i undervisningen.

Der findes allerede et hav af undervisningsresourccer indbygget i platformen!

Efter undervisningen kan man downloade et billede af tavlen, som eleven kan bruge til noter...

Ellers har eleven altid adgang til alt, hvad elev og tutor har arbejdet på i deres digitale tavle og dokumenter.

Perfekt til Matematik

Online undervisningsplatform: Lektiehjælp og privatundervisning i matematik

Undervisningsplatform udviklet til matematik, sprogfag og meget mere!

Platformen er perfekt til fag, som matematik og andre naturvidenskabelige fag.

Man kan nemlig nemt og hurtigt indsætte formler, ligninger og lave grafer - helt ligesom i Geogebra, som eleverne allerede kender fra skolen.

Samtidig kan man lave geometriske figurer, som firekanter, cirkler, retvinklede trekanter og meget mere!

Læs mere om at få lektiehjælp

Her er en liste over alt hvad man kan gennem platformen:

 🎓 Digital tavle

 🎓 Tegne, skrive, regne og meget mere i fællesskab

 🎓 Høre og se hinanden

 🎓 Dele skærm

 🎓 Lave grafer og ligninger

 🎓 Oprette og importere billeder, Word, PowerPoint og PDF-dokumenter

  🎓 Adgang til visuelle ressourcer

 🎓 Tage billeder af fysiske dokumenter, så både elev og tutor kan se det

 🎓 Chat til beskeder og noter

Online Klasseundervisning 👩‍🏫

Online klasseundervisning er ikke det samme som online privatundervisning...

Desvære har oplevelserne med online klasseundervisning generelt ikke været så gode...

Det skyldes, at det er meget svært, at undervisere mange elever online, hvor eleverne stadig skal være aktive og engageret.

Derfor ender det nogle gange med at eleverne læner sig tilbage og lytter til læreren, hvor mange elever falder fra, fordi de ikke kan koncentrere sig.

Det er dog heldigvis noget helt andet gennem online privatundervisning, hvor eleven skal være engageret og deltage aktivt...

Så man udnytter alle fordelene ved online undervisning samtidig med at eleven kan koncentrere sig, da eleven ikke skal læne sig tilbage, men aktivt viser tutoren hvordan eleven tænker og løser opgaverne.

Andre forskelle er, at online undervisningen i klasseværelset oftest bruger undervisningsplatforme, der ikke er lavet til privatundervisning, men blot til at dele video, hvilket ikke fungerer særlig godt.

Det er af den grund, som at man hos TopTutrurs bruger en videoplatform, der er designet til online undervisning.

5 Gode Råd til Online Undervisning

Her er 5 gode råd til hvordan man afholder god online undervisning:

👉 Send relevant undervisningsmateriale til hinanden før undervisningen, så man ikke skal spilde undervisningstiden på at finde de rette dokumenter frem. Hvis man har nogle fysiske dokumenter, som der skal gennemgås, er det altid en god idé at sende et billede af dem før undervisningen, så både elev og tutor har adgang til al materiale.

👉 Slå altid kameraet til, så elev og underviser kan se hinanden.

👉 Hav styr på det tekniske og prøv undervisningsplatformen før undervisningen. Øv dig eventuelt i undervisningsplatformen før første undervisningsgang, så man har styr på og kan udnytte alt det smarte man kan gennem platformen.

👉 Del muligvis skærm under undervisningen, hvis man skal forklare hvordan man bruger et bestemt program, som Geogebra, Maple eller TI-Nspire, så man bedre kan forklare og eleven kan følge med visuelt.

👉 God online undervisning kræver god forbindelse. Sørg for at man er et sted med god internetforbindelse på forhånd.

Hvad nu hvis Teknikken Driller? 🤔

Det største problem med online undervisning er de tekniske udfordringer. Nogle har ikke de største tekniske færdigheder og andre gange virker teknikken bare slet ikke.

Det er vigtigt, at man før online undervisning sætter sig ind i hvordan platformen virker, så man har styr på det, når undervisningen starter. Det er selvfølgelig altid underviserens ansvar at have styr på det...

Ud fra hvilken platform man bruger, så anbefales det altid, at man tester platformen før undervisningen starter, og får styr på alt det tekniske.

Her er et par gode råd til hvad man skal gøre, hvis man ikke kan få undervisningen til at virke, som oftest er grunden til problemer:

1. Giv browseren rettigheder til at bruge mikrofonen og kameraet

Det gør du ved at klikke på låsen i øverste venstre hjørne i adressefeltet og klik "Allow". Se nedenstående billede.

2. Hvis man ved en fejl blokere rettighederne

Kommer man til at blokere for rettighederne til mikrofonen eller kameraet i browseren, så kommer der et ikon med et kamera og et rødt kryds i øverste højre hjørne ved adressefeltet.

Klik på ikonet og vælg "Always allow". Genindlæs siden og tilslut undervisningen igen, hvorefter det burde virke.

Bemærk: Hvis man har flere mikrofoner og kameraer slået til computeren, så kan det være, at man skal vælge hvilken der skal bruges.

3. Test om alt virker

Gå ind på platformen, som du bruger og test om det hele virker.

4. Hvis der stadig er problemer:

  • Sørg for at andre programmer, der bruger din mikrofon, ikke er åbne, som Skype eller Zoom.

  • Slå eksterne lydenheder, mikrofoner eller kamera fra. Hvis man f.eks. har nogle Bluetooth enheder koblet til.

  • Prøv at genstarte din computer.

5. Hvis intet af det ovenstående hjælper

Kontakt teknisk support for at få noget ekstra hjælp.