Tilbage til bloggen

Motiverende Undervisning

Motiverende Undervisning

Motiverende Undervisning

Motiverende Undervisning

Motiverende undervisning er vigtigt for elevers faglige sucess og trivsel i skolen. Lær mere om hvordan man skaber motiverende undervisning, så eleverne kan opnå deres fulde potentiale 🙌

Man ved fra forskning, at elevens motivation er vigtig for deres succes i skolen. Derfor er det vigtigt, at eleven ikke blot bliver fagligt dygtigere, men at man samtidigt opbygger elevens motivation og selvtillid.

Læs mere om at få lektiehjælp

Men hvordan leverer man motiverende undervisning? 🤔

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse og rapport om hvad god motiverende undervisning er.

Hele rapporten om motiverende undervisning fra Danmarks Evalueringsinstitut kan læses her.

Fra forskning har man opdelt motiverende undervisning i fem kerneelementer, som skal være en del af undervisningen:

  • Et trygt og positivt læringsmiljø

  • Fokus på mål og elevens læring

  • Give og modtage feedback

  • Struktur og variation i undervisningen

  • Aktiv inddragelse af eleverne.

Hos TopTutors har vi baseret vores 1-1 privatundervisning på disse fem elementer, så undervisningen både er lærerig, motiverende og sjov for eleverne. Dermed får de et boost i faglighed, motivation og selvtillid. Man ser samtidig, at faglighed og trivsel er tæt forbundne.

Målet er at eleverne skal få større mod til læring og at deltage aktivt i skoleundervisningen.

Trygt og positivt læringsmiljø

Et trygt og positivt læringsmiljø er et af de fem kerneelementer for motiverende undervisning.

Det er vigtigt, at eleverne tør prøve sig frem foran deres klassekammerater. Dog er problemet ofte, at eleverne vil se dumme ud foran de andre og derfor heller ikke tør sige noget, hvis de ikke har forstået hvad læreren har sagt.

Derfor er det vigtigt, at eleverne føler sig trygge til at udfordre sig selv og sige til, hvis der er noget de ikke helt har forstået.

Stærk relation mellem lærer og elev

Det er vigtigt, at elev og underviser har en stærk relation med tillid og tryghed, så eleven føler sig sikker ved at gå i skole og deltage i undervisningen. Eleven skal samtidig føle, at de godt må søge hjælp fra underviseren.

Anerkendelse og tryghed til at prøve sig frem

Eleven skal tør at deltage aktivt i undervisningen. Når elever tør prøve sig frem, får de ahaoplevelser og lærer noget nyt.


Fokus på mål og elevens læring

Læringsmål er vigtige for eleverne mener uddannelsesforskeren John Hatties. Hans forskning viser, at målsætning er vigtigt for læring og at eleverne skal forholde sig til målene.

Ved at fokusere på læringsmål i ens undervisning skaber det forudsætninger for undervisningen. Det kan gøres ved at skabe en dialog med eleverne om hvad de skal lære i undervisningen, så det er tydeligt for eleverne hvad der konkret forventes, at de får lært.

Feedback i undervisningen

Uddannelsesforskeren John Hatties mener også at feedback i undervisningen er vigtig. Han mener, at det er blandt et af de 10 vigtigste elementer, der har indflydelse på elevers læring.

Feedback skal gå begge veje fra lærer til elev og elev til lærer, så læreren kan tilpasse undervisningen til elevens behov, og så eleven kan ændre deres faglige præstation, deltagelse i undervisningen og arbejdsindsats.

Ved at have individulle feedback samtaler med eleverne kan man samtidig sætte læringsmål skræddersyet enkelte elev.

Struktur og variation i undervisningen

Hvordan underviseren strukturerer og opbygger undervisningen, har indflydelse på elevens læring og motivation for at lære.

Det er vigtigt, at undervisningen både har struktur, men samtidigt er varieret.

Hver lektion skal være struktureret, men lektionerne skal anvende forskellige undervisningsformer, som elevfremlæggelser, klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og så videre for at skabe variation.

Samtidigt kan man i undervisningen inkludere elevens interesser og præferencer for at skabe større engagement. Få at finde frem til deres interesser og præferencer er det en god idé, at holde god kommunikation med eleverne og høre deres feedback.

Aktiv inddragelse af eleven

Eleverne lærer mere, hvis de aktivt deltager i undervisningen. Dermed kan underviseren tilrettelægge undervisningen, så eleverne har mulighed for aktivt at blive inddraget i undervisningen.

Hvis læreren taler for meget falder mange elever fra, mister koncentrationen og motivationen for undervisningen, så hvis man i stedet nogle gange lader eleven tale slev og prøve sig frem hjælper det på deres forståelse og motivation.

Eleven kan aktivt inddrages ved at læse tekster højt, fremlægge en præsentation, fællesdiskussion om emnet og så videre. Man kan samtidig inddrage eleverne ved selv, at lade dem vælge emner, som de har større motivation for. Dermed er et vigtigt boost for elevens motivation at lade eleven selv styre undervisningen.

Opsummering på motiverende undervisning

For at levere motiverende undervisning for ens elever ved man fra forskning, at der er 5 kerneelementer: et trygt og positivt læringsmiljø, fokus på mål og elevens læring, feedback i undervisningen, struktur og variation i undervisningen og aktiv inddragelse af eleven.

En af de mest effektive måder, at give eleven et boost i faglighed, motivation og selvtillid er gennem skræddersyet lektiehjælp, hvor eleven sidder 1-1 med en ældre topstuderende. Gennem privatundervisning er det nemmere at deltage aktivt, give og modtage feedback, strukturere og variere undervisningen, have fokus på elevens læringsmål og skabe et trygt læringsmiljø.