Tilbage til bloggen

Matematik Færdighedsregning Kursus

Matematik Færdighedsregning Kursus

Matematik Færdighedsregning Kursus

Matematik Færdighedsregning Kursus

Det ultimative online kursus matematik færdighedsregning (uden hjælpemidler) med 70+ videoer af 8+ timers varighed, øvelsesopgaver efter hvert emne og et opgavehæfte med spørgsmål inspireret af dem fra den rigtige afgangsprøve. Kurset er til alle elever i 7., 8. og 9. klasse.

Hvad skal vi lære om?

Tal

Vi starter med at kigge på grundstenene i matematik, nemlig tal. Her lærer vi om de fundamentale fire regnearter: plus, minus, gange og division. Derudover lærer vi, hvordan man regner med rødder, potenser, brøker, procenter og promiller.

Algebra

Algebra er det tidspunkt, hvor mange falder fra i matematik, da man pludselig begynder at blande tal med bogstaver. Her lærer vi omkring regneudtryk, ligninger, uligheder, kvadratsætninger og mange andre spændende emner!

Funktioner

Vi viser, hvordan man skal tackle og løse opgaver med funktioner. I færdighedsregning er der især fokus på lineære funktioner og lineære sammenhænge. Vi viser eksempler på, hvordan man beregner x og y, skæringspunkter og anvendelse af lineære funktioner.

Geometri

Geometri er en af de sjovere emner, det handler nemlig om figurer som cirkler, trekanter, kugler og firkanter. Vi vil gennemgå både areal, omkreds, rumfang, overfladeareal, cirkeludsnit og selvfølgelig Pythagoras Læresætning og Pi (π).

Måling

Måling handler om både måleenheder og målestoksforhold. Der vil blandt andet blive snakket om, hvordan man nemt kan omregne mellem forskellige længdemål, flademål, rummål og masseenheder (vægt).

Statistik & sandynlighedsregning

I statistik analyserer vi forskellige  datasæt og kigger på statistiske deskriptorer. I sandsynlighedsregning lærer vi om enten/eller og både/og reglen, mens vi også introducerer begreberne med og uden tilbagelægning.


Hvad er inkluderet i kurset?

70+ videoer

I videoerne vil hele matematik pensum forklares, og der vil gennemgås forskellige tips og regneteknikker til at løse typeopgaverne uden lommeregner, så du klarer dig bedre igennem 7., 8. og 9. klasse. Der er i alt mere end 8 timers underholdende matematik!

60+ quizzer

For at du kan blive bedre og endnu mere klar til matematiktimerne, bliver du også nødt til at øve dig i at løse opgaverne. Derfor har vi efter hvert emne inkluderet en quiz med øvelsesopgaver, hvor du kan teste dig selv i det, du lige har lært.

Opgavehæfte

Hele kurset er praktisk orienteret og har fokus på, hvordan man skal tackle og løse opgaver. Vi har derfor udviklet og inkluderet et opgavehæfte, der indeholder de typiske opgaver, som  du kan møde til afgangsprøven.

Download opgavehæftet gratis her.


Mød Yasmin

Måske husker du Yasmin som pigen, der i sommeren 2020 fik landets højeste gennemsnit i gymnasiet? Selvom hun fik topkarakter i alle fag, så har matematik altid været yndlingsfaget.

Yasmin er medstifter af TopTutors og har valgt at lave dette kursus i matematik for at gøre det mere tilgængeligt for unge at få den hjælp, som de skal bruge for at nå deres faglige mål. For selvfølgelig kan du klare dig godt!

Bestå eller få pengene tilbage

Yasmin er klar på at hjælpe dig med at klare dig så godt som muligt igennem matematik! Men hvis det nu skulle ske, at du alligevel ikke består din afgangsprøve uden hjælpemidler, betyder det, vi ikke har gjort vores arbejde godt nok.

Derfor får du selvfølgelig 100% af dine penge tilbage, så længe du har set hele kurset. Hos TopTutors tror vi nemlig på, at ALLE kan lære ALT.

Vi kan næsten garantere dig, at du består efter at have set hele kurset. Kurset er bygget gradvist op, så du samtidig kan få en bedre matematisk forståelse. Det vil også gøre dig bedre rustet til gymnasiet, og du kan som elev i 8. eller 10. klasse også få stor gavn af at repetere pensum.

I tilfælde af du ser hele kurset, men ikke består 9. klasses afgangsprøven i færdighedsregning, så betaler vi dig gerne alle dine penge tilbage. Men jeg tror på dig, så tro på dig selv. For hvis jeg kan, så kan du også!

Få adgang til kurset her.