Tilbage til bloggen

Bliv Klar til Afgangsprøven i Dansk Læsning 🇩🇰

Bliv Klar til Afgangsprøven i Dansk Læsning 🇩🇰

Bliv Klar til Afgangsprøven i Dansk Læsning 🇩🇰

Bliv Klar til Afgangsprøven i Dansk Læsning 🇩🇰

Bliv klar til afgangsprøven i dansk læsning i folkeskolen! Få styr på de forskellige typer af tekster og bliv forberedt til prøven 👉

Hvordan ser prøven ud i dansk læsning?

Der er 5 tekster af forskellige genrer, sværhedsgrad og længde. Alle spørgsmål er multiple choice med fire valgmuligheder.

I alt har man 30 minutter, så det svarer til et gennemsnit på 6 minutter pr. tekst. De 5 forskellige tekster plejer at være:

Tekst 1: En tekst med illustrationer og grafer. Find fakta

Tekst 2: Typisk et eventyr eller anden fortællende tekst. Kort og nem at læse.

Tekst 3: Ofte en sværere faglig tekst.

Tekst 4: Nyere novelle på omkring 1500 ord (5-6 sider)

Tekst 5: Sværeste tekst. Find det rigtige ord i parentes.

Tekst 1: Artikel/brochure/faktaark

I tekst 1 skal du vise, at du godt kan finde ud af at finde kontrete fakta for at svare på spørgsmålene.

Nogle gode råd til at tackle denne tekst:

 • Dan dig et overblik over spørgsmålene

 • Få et overblik over opbygningen af teksten ud fra overskrifterne, billederne, grafer osv.

 • Skim dig frem til svarene i stedet for at læse hele teksten.

Tekst 2: Eventyr/fortælling

I tekst 2 skal du finde informationer i et en let læst eventyr eller fortælling.

Nogle gode råd til at tackle denne tekst:

 • Start eventuelt med at skimme teksten

 • Tag én opgave ad gangen og vær klar over, at opgaverne er kronologiske med teksten.

 • Skim dig frem til svaret

 • Nærlæs eventuelt det afsnit, hvor du finder svaret.

Tekst 3: Faglig artikel

Tekst 3 er en sværere faglig tekst om et kendt emne fra et andet fag. Her skal du finde oplysninger og fakta i teksten, men det er ofte lidt sværere end i tekst 1.

Nogle gode råd til at tackle den faglige tekst:

 • Skim tekstens overskrifter

 • Læs spørgsmålene

 • Find svarene til spørgsmålene i teksten

Tekst 4: Dansk novelle

Tekst 4 er en nyere, lang, dansk novelle. Her skal du finde oplysninger og analysere novellen, så det er vigtigt, at du prøver at læse mellem linjerne.

Nogle gode råd til at tackle novellen:

 • Få styr på hvilken genre novellen er

 • Læs hele teksten hurtigt og præcist

 • Find svarene til spørgsmålene i teksten

Tekst 5: Sværere tekst/artikel

Tekst 4 er en sværere tekst eller artikel om et ukendt emne. Her skal du finde det rigtige ord i parantes.

Nogle gode råd til at tackle novellen:

 • Læs hele teksten

 • Undervejs vælg det rigtige var i parantes, når du når til dem

 • Prøv at nå så langt, som du kan, inden tiden er gået.

Disponering af din tid

Under prøven i dansk læsning er der tidspres, da du kun har 30 minutter i alt. Prøv derfor at læse så lidt, som muligt og skimme så meget som muligt.

 1. Overvej, om spørgsmålene kræver forståelse for teksten helhed, eller om du bare kan finde svarene ved at skimme

 2. Læs hurtigt, men forstå hvad du læser

 3. Sæt streg under tekststykker, der har relevans for opgaverne

 4. Skim teksten efter svar på enkle spørgsmål.

Hvad hvis jeg læser langsomt?

Din læsehastighed har stor betydning for prøven, MEN man kan stadigvæk få et godt resultat, selvom man er en langsom læser.

Du kan godt få 7, selvom du slet ikke når den sidste tekst (hvis altså svarene indtil nu er nogenlunde rigtige).

Det er altid godt at træne sin læsning, så vi anbefaler, at man begynder at læse om aftenen/fritiden. Vi anbefaler også, at man eventuelt tager en snak med sin lærer om, hvordan du kan træne din læsehastighed.

Man kommer til at læse mere på en ungdomsuddannelse, så det er aldrig for sent at starte med læsetræningen.

Held og lykke til prøven! 🙌💙


👉 Få styr på dansk skriftlig fremstilling afgangsprøve her