Tilbage til bloggen

10 råd til at motivere dit barn i skolen 🙌

10 råd til at motivere dit barn i skolen 🙌

10 råd til at motivere dit barn i skolen 🙌

10 råd til at motivere dit barn i skolen 🙌

Hvordan får du dit barn til at være motiveret i skolen? Hvordan hjælper du dem, når de kæmper med lektierne? Her er 10 gode råd til at motivere dit barn i skolen 📚

Her er 10 måder, hvorpå du kan hjælpe med at motivere dit barn og få det til at blive mere begejstret for skolen og læring!

Som forælder er det vigtigt, at du viser empati og forstår dit barns behov. Tag inspiration fra de følgende råd, men husk at, alle børn er forskellige, og det, der virker for det ene barn, virker måske ikke for et andet.

10 råd til at motivere dit barn i skolen

1. Sæt små, opnåelige mål

2. Få dem til at deltage i aktiviteter uden for skolen

3. Lad dem vælge deres eget undervisningsmateriale

4. Giv dem et fagligt løft og succesoplevelser

5. Gør det sjovt at lære

6. Skab et trygt og positivt læringsmiljø.

7. Lad barnet deltage aktivt.

8. Skab en fast rutine

9. Struktur og variation i lektielæsningen

10. Vis empati og forståelse.


1. Sæt små, opnåelige mål

For mange familier hjælper det, at man sammen med sit barn sætter nogle målsætninger. Det hjælper ved at give barnet en følelse af at have opnået noget, så de føler sig stolte, når de løser opgaverne. Det viser også barnet, at du som forælder er villig til at arbejde sammen med dem og hjælpe dem med at klare sig bedre.

Hvis du hjælper dit barn med at sætte små, opnåelige mål, vil det altså motivere barnet til at fortsætte med at arbejde hårdt i skolen.

Du kan starte med at sætte ugentlige eller månedlige mål. Hvis dit barn har problemer i et bestemt fag, kan I sætte et mål om at forbedre deres karakterer i det pågældende fag. Du kan også sætte mål for at lave lektier til tiden eller for at deltage mere i undervisningen.

Små belønninger undervejs kan også være en stor hjælp. Hvis dit barn f.eks. laver alle sine lektier i ugen, kan du give dem lov til at vælge en sjov aktivitet i weekenden. Det vil vise dem, at deres hårde arbejde betaler sig, og motivere dem til at fortsætte med at lave deres lektier.

Vi ved alle, hvor svært det er at forblive motiveret, når vi har det dårligt med os selv. Så sørg for, at du giver dit barn masser af opmuntring undervejs! Et simpelt "godt gået" eller "flot arbejde", når de opnår deres mål kan være med til at øge dit barns selvtillid og motivation.

Endelig er det vigtigt at tale med dit barns lærer. De vil kunne fortælle dig, hvad dit barn gør godt i skolen, og hvor det har brug for forbedringer. Sammen kan I udarbejde en plan med klare målsætninger for at hjælpe dit barn med at klare sig bedre i skolen.

2. Sociale aktiviteter uden for skolen

Man ved fra forskning, at trivsel i skolen øger elevens faglige præstation, men at det også går den anden vej, hvor bedre faglig præstation øger elevens trivsel i skolen.

Derfor anbefaler vi, at man har fokus på elevens trivsel ved at lade eleven deltage i aktiviteter uden for skolen, som dit barn brænder for. Det kan være alt fra at tilmelde dem til sportshold til at deltage i klubber eller lave venneaftaler.

Hvis de gør ting, som de nyder, er de mere tilbøjelige til at have lyst til at gøre det godt i skolen. Det vil også give dem en chance for at socialisere sig med de andre børn og få nye venner.

Inddragelse i sociale aktiviteter kan altså hjælpe dit barn ved at føle sig mere forbundet med klassekammeraterne og skolen. Denne følelse af fællesskab kan være med til at motivere til at ville komme i skole og deltage aktivt i skolen. Hvis eleven har et godt socialt forhold med resten af klassen, vil eleven også turde, at række hånden op og prøve sig frem foran resten af klassen.

3.  Lad barnet vælge undervisningsmaterialet

Lad dit barn vælge egne læringsmaterialer, inden for rimelighedens grænser. Det kan være ved at vælge de bøger, de vil læse, eller at vælge, hvilke arbejdsark de skal lave lektier på. Hvis du giver dem en vis kontrol over deres læring, vil det gøre dem mere engagerende for at lære.

Hvis dit barn har interesse i et bestemt emne, så se, om du kan finde ressourcer, der fokuserer på dette emne. Hvis de har svært ved et bestemt begreb, kan du se, om der er anderledes måder at gribe forklaringen an på, som måske fungerer bedre for dit barn.

Måske er dit barn helt vild med Fortnite, Roblox eller noget andet. I så fald kan det motivere dem til at løse opgaver, læse tekster eller komme med eksempler inden for dit barns interesser.

Du kan også bruge denne teknik ved at gøre skolearbejdet til et spil. Lav et pointsystem eller belønninger for at løse opgaver. Det kan være et klistermærkekort eller noget lignende inden for dit barns interesser.

Det vil hjælpe dem med at se, at deres indsats betaler sig, og at de gør fremskridt. Jo mere de føler, at de gør fremskridt, jo mere motiveret vil de være for at fortsætte.

4. Giv dem et fagligt løft og succesoplevelser

Endelig er det vigtigt, at dit barn har nogle succesoplevelser i skolen. Det kan være at få en god karakter til en prøve eller at blive rost af en lærer for sit arbejde i klassen. Disse positive oplevelser vil være med til at motivere dem til at fortsætte med at gøre deres bedste i skolen.

Mange børn falder desværre bagud, fordi de har huller i deres viden. Børnene har brug for støtte til at bygge bro over de eventuelle huller i deres forståelse, men desværre har de fleste forældre ikke selv styr på børnenes pensum eller tid til at hjælpe dem med lektierne. Derfor mener mange familier, at det giver mening at få hjælp fra en tutor.

Dermed får barnet et professionelt løft ved at arrangere lektiehjælp gennem en certificeret tutor. Denne ekstra støtte oplever vi ofte giver barnet større motivation i skolen.

En tutor kan nemlig give barnet den individuelle opmærksomhed, de har brug for ved at forstå vanskelige begreber, hjælpe med at forbedre deres karakterer og give dem den selvtillid, de har brug for.

5. Gør det sjovt at lære

Du kan også forsøge at gøre skolearbejdet mere som en leg. Det kan gøres ved at give dem belønninger. Hvis dit barn f.eks. er færdig med sine lektier på en time, kan de vælge, hvad de vil have til aftensmad.

Samtidig kan du belønne dem, hvis de f.eks. får en god karakter til deres prøve, kan du invitere dem på is. På denne måde vil dit barn forbinde læring med positive oplevelser i stedet for at frygte det.

Du kan også prøve at gamificere selve læringsprocessen. Der findes mange apps og hjemmesider, der gør dette, f.eks. Duolingo til sprogindlæring eller Brilliant til matematik. Det kan gøre det sjovere og mere engagerende for dit barn at lære. Hvis dit barn godt kan lide Roblox eller viser interesse for at lære at kode, kan det være en god idé at lade dem være kreative med Roblox Studio eller lave deres helt egne spil med Scratch.

6. Skab et trygt og positivt læringsmiljø

Det er vigtigt at sørge for, at dit barn føler sig sikkert og godt tilpas, når de lærer derhjemme. Det betyder, at der skal skabes et miljø uden distraktioner, hvor de kan fokusere på deres arbejde. Det kan være en god idé at indrette et særligt studieområde til dem med alle de materialer, de har brug for, lige ved hånden.

Hvis dit barn har svært ved at koncentrere sig eller fokusere, er der nogle ting, du kan gøre for at hjælpe dem. Du kan prøve at bruge en hvid støjmaskine, en app til at blokere distraktioner eller investere i noget anti-stress legetøj, der hjælper dem med at holde sig rolige og fokuserede. Nogle børn finder det nyttigt at have baggrundsmusik på, mens de arbejder, så længe det ikke er for distraherende.

Husk, at det er vigtigt at rose dit barn, når det klarer sig godt, og at give opmuntring, når det har det svært. Lidt positiv forstærkning kan være en stor hjælp til at holde motivationen oppe og skabe et trygt læringsmiljø for barnet.

7. Lad barnet deltage aktivt

Hvis dit barn får lov til at deltage aktivt i lektielæsningen, vil det ikke kun hjælpe dem med at forblive motiveret, men det vil også hjælpe dem med at lære mere effektivt.

Det er altså vigtigt, at de ikke blot kopierer svarene eller at du giver dem svaret, da de så senere ikke vil vide hvordan man løser opgaven. Men hvis barnet i stedet er aktivt engageret i stoffet, er der større sandsynlighed for, at de husker det og får styr på stoffet.

Der er en række måder, hvorpå du kan opfordre til aktiv deltagelse. Du kan få dem til at forklare deres tankegang for dig, mens de løser opgaven, eller stille dem uddybende spørgsmål om det, de laver. Du kan også få dem til at lære dig, hvad de har lært, når de er færdige med deres lektier, hvilket er en god måde at sikre sig, at de virkelig forstår stoffet.

Det vil kræve en vis indsats fra din side at få dem til at deltage aktivt med lektierne, men det er det værd, hvis det betyder, at dit barn lærer mere effektivt og bliver mere motiveret.

8.  Skab en fast rutine

Ved at skabe en fast rutine og fastlægge nogle forventninger til lektier og opgaveløsning kan man hjælpe børn til at føle sig mere motiverede og effektive til at løse lektierne.

Det kan være nyttigt at fastsætte et bestemt tidspunkt hver dag til at lave lektier og sørge for, at der er et roligt sted, hvor dit barn kan arbejde.

Det er også vigtigt, at du giver støtte og hjælp, når der er behov for det, men prøv ikke at gøre arbejdet for dit barn. Hvis de ved, at de kan regne med, at du hjælper dem, når der er behov for det, vil de være mere tilbøjelige til at føle sig sikre og i stand til at lave deres lektier selvstændigt.

Igen kræver det en vis indsats fra din side at skabe en rutine, men det betaler sig oftest i det lange løb, hvor eleven får det ind som en fast rutine og vane at lave lektier.

Det er også vigtigt at du sørger for, at dit barn har en klar forståelse af, hvad der forventes af dem. Hvis barnet er usikre om hvad der bliver forventet fra dem, kan de blive frustreret og demotiveret. Sørg for, at du forklarer hver opgave klart og tydeligt, og giv dem god tid til at udføre den.

9. Struktur og variation i lektielæsningen

Struktur og variation i lektielæsningen er afgørende for at holde barnet motiveret. Hvis dit barn synes, at lektierne er kedelige, kan du prøve at blande tingene lidt op.

Tilføj lidt variation til deres opgaver, og sørg for, at der er en klar struktur for hver opgave. Det vil hjælpe dem med at holde sig på sporet og motivere dem.

En måde at skabe variation på er at lade dit barn vælge, hvad de vil gøre først. Det vil hjælpe dem til at føle sig selvstændige og i kontrol over lektierne. Du kan også prøve at bruge forskellige metoder til at forklare det samme koncept, som hjælper med at holde barnet engageret.

10. Vis empati og forståelse

Vigtigst af alt skal forældre vise empati: Det kan være svært at være elev - især hvis barnet har svært ved visse fag. Som forælder er det vigtigt at forsøge at se tingene fra deres perspektiv. Hvis du viser empati, lader du dit barn vide, at du forstår, hvordan de har det, og det vil få dem til at føle sig støttet. Dermed kan man som forældre altså spille en vigtig rolle for barnets motivation ved at sørge for et støttende hjemmeliv.

Hvis dit barn har det svært med lektierne er det altså vigtigt, at du viser empati og forståelse i stedet for at blive frustreret. Det skal være en god og sjov oplevelse at løse lektierne, men desværre ender det nogle gange med at man bliver uvenner med barnet. Derfor er det altså utroligt vigtigt, at man viser forståelse for at barnet kan have det svært med emnet selvom det for dig virker simpelt.

Når dit barn kæmper med en opgave, skal man i stedet opmuntrer barnet og hjælp dem ved at dele opgaven op i mindre dele, så de ikke føler sig overvældet. Det er også vigtigt at rose deres indsats, uanset hvor lille den er. Det vil hjælpe dem med at føle, at de gør fremskridt, og motivere dem til at fortsætte.

Endelig er det vigtigt at huske, at alle børn er forskellige, og at det, der virker for det ene barn, måske ikke virker for det andet. Vær fleksibel og villig til at prøve nye ting, indtil du finder det, der virker for dit barn. Med lidt tålmodighed og en indsats bør du kunne finde måder, som hjælper dit barn med at forblive motiveret i skolen.

Konklusion

Ved at følge disse tips kan du motivere dit barn til at klare sig bedre i skolen. Ved at sætte klare mål, give små belønninger og få professionel hjælp fra en tutor er blot nogle af de gode metoder, som man kan benytte sig af.

Men husk, at alle børn er forskellige, så det, der virker for det ene barn, virker måske ikke for det andet. Det vigtigste fra dig som forælder er at du er støttende og opmuntrende.

Hvis du vil lære mere om at motivere dit barn i skolen, så kan du læse vores andet blogindlæg om motiverende undervisning her. Du vil lære om, hvordan man baseret på forskning ved at motivation er utrolig vigtig for elevens læring.

Tak fordi du læste med! Jeg håber, at denne artikel har givet dig nogle idéer til, hvordan du kan motivere dit barn i skolen. Hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.