Tilbage til bloggen

Data på Lektiehjælp i Danmark

Data på Lektiehjælp i Danmark

Data på Lektiehjælp i Danmark

Data på Lektiehjælp i Danmark

I denne analyse finder du en masse statistik og data, som giver et overblik over lektiehjælp i Danmark.

Hvad er lektiehjælp?
Lektiehjælp er 1-1 undervisning, hvor en dygtig jævnaldrende eller ældre studerende hjælper med lektier og skolepensum i et eller flere skolefag.

Elevens privatunderviser skræddersyr lektiehjælpen til elevens behov, læringsstil, pensum mv. Eleven får hermed den ekstra støtte og opmærksomhed, der er nødvendig. Privatunderviseren agerer ofte som en slags rollemodel for eleven, som motiverer eleven og skaber selvtillid. Hermed har lektiehjælp ofte fokus på både faglighed og trivsel. Dette er vigtigt, da børn, der trives i skolen, klarer sig bedre fagligt (jf. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2022)


Hvem efterspørger lektiehjælp?
Det er primært forældre, der efterspørger lektiehjælp til deres børn, lyder det fra Hasan El Youssef, CEO i TopTutors. Data fra TopTutors viser, at 45% efterspørger hjælp på grundskoleniveau, mens de resterende 55% efterspørger hjælp på gymnasieniveau med stor overvægt af elever fra STX.

Det mest populære fag at få lektiehjælp i er matematik, hvor det er hele 55% af eleverne hos TopTutors, der får lektiehjælp i matematik eller en kombination af matematik og andre fag.

Herudover viser data fra TopTutors, at der er en overvægt af piger, som får lektiehjælp (60%). Mens flertallet af eleverne, som får lektiehjælp i matematik er piger (63%), så er flertallet af eleverne, der får lektiehjælp i dansk, drenge (58%).


Hvor populært er lektiehjælp?
Flere og flere elever søger hjælp uden for det traditionelle skolesystem. Efterspørgslen efter lektiehjælp er ikke kun eksploderet i Danmark, men det er en global tendens. Det globale marked for lektiehjælp forventes at vækste med 9% pr. år mellem 2022-2030 (jf. Research and Markets, 2023), mens online lektiehjælp forventes at vækste med 15,4% mellem 2023-2027 (jf. Research and Markets, 2022).

En undersøgelse fra 2022 foretaget af tænketanken CEVEA viser, at det i Danmark er omkring hver tolvte elev (8,1 pct.) i 4. til 10. klasse, der har fået privat lektiehjælp i løbet af deres skoletid.

Dog viser CEVEAs undersøgelse også, at der er stor forskel på, hvor populært lektiehjælp er i forskellige områder af Danmark. I Hovedstaden har 12,3% af børn i grundskolen fået lektiehjælp sammenlignet med kun 3,6% i Nordjylland. Generelt er lektiehjælp meget mere populært i storbyerne, hvor de fleste privatundervisere befinder sig.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at lektiehjælp er mere populært i storbyerne, når der generelt langt større udfordringer hos eleverne i udkantsdanmark. Eksempelvis er det 19,6% af eleverne i Lolland Kommune, som dumper afgangsprøven i dansk og matematik sammenlignet med kun 1,3% af eleverne i Gentofte Kommune (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2022).


Hvorfor efterspørges lektiehjælp?
Undersøgelsen fra CEVEA peger på, at der er flere årsager til, at forældre køber lektiehjælp til deres børn, men at den primære årsag er, så deres børn kan blive bedre til et eller flere fag (77%).

Herudover svarer 64%, at bedre trivsel er en af årsagerne til køb af lektiehjælp. Hermed er det vigtigt, at lektiehjælpen også har fokus på elevens trivsel og ikke kun på fagligheden.

Den tredje og fjerde hyppigste årsag til køb af lektiehjælp har at gøre med mangler i det nuværende skolesystem. 53% af forældre begrunder nemlig køb af lektiehjælp med, at der ikke er nok hjælp at hente i skolen, mens 46% begrundet det med, at deres barn har svært ved at følge med i skolen.

Men hvorfor kan de danske folkeskoler ikke løfte opgaven? Elever er på forskellige niveauer og lærer forskelligt. Derfor havde det selvfølgelig været optimalt, hvis undervisningen var tilpasset den enkelte elev.

Store klasser og begrænset tid betyder dog, at klasselærerne ikke er i stand til at give eleverne den en-til-en opmærksomhed, som eleverne har brug for. Klasselærerne er hermed nødt til at tilrettelægge undervisningen til den gennemsnitlige elev, men det betyder ofte, at de fejler eleverne, der ligger fagligt i bunden og i toppen.

Derfor efterspørger forældre privat lektiehjælp, så deres børn kan få den en-til-en opmærksomhed, som de har brug for, hvor undervisningen er tilpasset elevens behov og læringsstil.


Først blev lektiehjælpen organiseret
Lektiehjælp har altid eksisteret, men konceptet er blevet mere organiseret de senere år med virksomheder, der agerer som mellemmand mellem børnefamilier, der søger lektiehjælp, og dygtige studerende, der gerne vil tilbyde lektiehjælp. Fordelene ved at lektiehjælpen er blevet mere organiseret er blandt andet bedre screening og kvalitetssikring af tutors.

De fleste privatundervisere er dygtige universitetetsstuderende, og det er med til at forklare, at lektiehjælpen har været mest populær i de store universitetsbyer, hvor privatunderviserne er koncentreret.


Nu overtager online lektiehjælp markedet
Siden Covid er online lektiehjælp blevet mere populær, da eleverne har åbnet øjnene for, at med moderne teknologiske værktøjer, kan lektiehjælpen lige så godt foregå online. Hermed er lektiehjælpen ikke længere forbeholdt børnefamilierne i storbyerne, men nu kan alle elever i udkantsdanmark også få adgang til lektiehjælp fra dygtige privatundervisere.

Hos TopTutors er vi den første og eneste platform for lektiehjælp i Danmark, som er 100% online. Hermed kan vi hjælpe alle elever - lige meget hvor de bor.

En anden fordel med vores koncept er, at vi er landsdækkende uden at skulle hyre tutors i hver eneste lille by. Hermed kan vi have højere krav til vores tutors, da vi ikke behøver lige så mange tutors. Sådan kan vi sikre, at vi har bedre tutors end konkurrenterne.

Herudover skal vores elever ikke nøjes med den tutor, der bor tættest på. Vi har et stort udvalg af tutors at vælge imellem, og derfor kan vi sikre, at vi laver et meget bedre match mellem elev og tutor.


Referencer 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2022
(https://www.ae.dk/analyse/2022-02-trods-fremgang-hver-ottende-afgangselev-faar-stadig-ikke-2-i-dansk-og-matematik#toc-flere-f-r-mindst-2-i-dansk-og-matematik-men-hver-ottende-elev-st-r-stadig-uden-2-tallet)CEVEA, 2022
(https://cevea.dk/analyse/privat-lektiehjaelp-i-grundskolen/)Research and Markets, 2022
(https://www.researchandmarkets.com/reports/4894506/global-online-tutoring-market-2023-2027#rela4-5543027)Research and Markets, 2023
(https://www.researchandmarkets.com/reports/4721443/private-tutoring-global-strategic-business-report)