Tilbage til bloggen

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 brugbare vendinger og sætninger for at forbedre dit engelsk essay. Få et mere variereret sprog i dit essay ved ikke at bruge de samme vendinger og gloser hele tiden 👉

Gode sætninger og vendinger til engelsk skriftlig eksamen

I denne vejledning har vi eksempler på nyttige gloser og sætninger, som man kan bruge, når man skriver et engelsk essay. Dette er især brugbart til skriftlig engelsk eksamen.

Hvordan skriver man et godt engelsk essay?

Hvis du skriver et essay på engelsk, er det vigtigt at bruge de rigtige ord og sætninger for at gøre dit argument klart.

I denne guide giver vi dig 70 nyttige sætninger og vendinger, som du kan bruge i dine essays. Vi giver også eksempler på, hvordan du kan bruge disse sætninger effektivt. Så uanset om du kæmper med at finde de rigtige ord eller bare ønsker lidt inspiration, er denne guide noget for dig!

Disse brugbare gloser fungerer som overgangsord og -sætninger, der hjælper med at gøre sproget i dit essay mere akademisk, skaber et bedre flow i din tekst og gør det nemmere for læseren at følge den røde tråd.

Struktur på Essay

En klar og logisk struktur er afgørende for et vellykket essay. Følg denne grundlæggende struktur for at sikre, at dit essay er velorganiseret og let at følge:

 1. Introduktion:

  • Introducer emnet og giv baggrundsinformation.

  • Præsenter din tese eller hovedargument.

  • Giv en kort oversigt over, hvad dit essay vil dække.

 2. Hoveddel:

  • Afsnit 1:

   • Introducer det første punkt eller argument.

   • Underbyg med eksempler, beviser eller citater.

   • Forklar, hvordan dette punkt støtter din tese.

  • Afsnit 2:

   • Introducer det andet punkt eller argument.

   • Underbyg med eksempler, beviser eller citater.

   • Forklar, hvordan dette punkt støtter din tese.

  • Afsnit 3:

   • Introducer det tredje punkt eller argument.

   • Underbyg med eksempler, beviser eller citater.

   • Forklar, hvordan dette punkt støtter din tese.

 3. Modargumenter og refutation:

  • Præsenter modargumenter eller alternative synspunkter.

  • Forklar, hvorfor disse modargumenter ikke svækker din tese.

  • Underbyg med beviser eller eksempler.

 4. Konklusion:

  • Opsummer dine hovedpunkter og argumenter.

  • Gentag din tese i lyset af de præsenterede beviser.

  • Afslut med en stærk sætning, der efterlader et varigt indtryk hos læseren.

Ved at følge denne struktur sikrer du, at dit essay er velorganiseret og effektivt kommunikerer dine idéer.

Essay til skriftlig eksamen i engelsk

Når du skriver et essay til skriftlig eksamen i engelsk, er det vigtigt at være forberedt med gode sætninger og engelske vendinger. Et velstruktureret essay, der anvender varieret sprog og overbevisende argumenter, kan hjælpe dig med at opnå en højere karakter. Det er også vigtigt at følge en klar struktur og bruge relevante eksempler for at styrke dine argumenter.

For at forbedre dit essay til skriftlig eksamen kan du bruge følgende tips:

 • Brug overgangsord og -sætninger for at skabe et bedre flow.

 • Inkluder citater og referencer fra troværdige kilder.

 • Vær opmærksom på grammatik og stavning.

 • Sørg for, at dit essay er klart og koncist, og at hver sætning bidrager til dit overordnede argument.

Hvorfor være klar med gode sætninger og vendinger?

Overgangsord og -sætninger er vigtige i dit engelske essay for at strukturere dine pointer, argumenter og idéer bedre, så det bliver nemmere for læseren at læse og forstå essayet.

Med disse gloser og sætninger får dit essay et bedre flow og vejleder læseren i overgangen fra den ene sætning til den anden.

Vi har opdelt gloserne i forskellige kategorier ud fra om det er:

 • Forklarende

 • Tilføjer ekstra information

 • Introducerer andres argumenter

 • Demonstrerer modargumenter

 • Tager forbehold

 • Giver eksempler

 • Fremhæver vigtigheden af et argument

 • Opsummerer eller konkluderer

Forklarende gloser

For at uddybe dine forklaringer af komplekse argumenter i dit essay kan du bruge de følgende gloser.

 1. In other words: Bruges til at forklare noget du allerede har forklaret på en anden måde.

  • Eksempel: "In other words, the president has a tough job."

 2. To put it another way: Bruges til at forklare noget du har forklaret på en anden måde.

  • Eksempel: "To put it another way, he really hated the pizza."

 3. That is to say: Bruges til at uddybe din forklaring.

  • Eksempel: "We have worked all day, that is to say, from 6 AM till 10 PM."

 4. To put it more simply: Bruges til at forklare noget du allerede har sagt på en mere simpel måde.

  • Eksempel: "To put it more simply, he is too lazy to make his homework"

 5. To that end: Bruges til at sige "derfor" eller "så".

  • Eksempel: "The family has each summer travelled to Sweden. To that end, the dad proposed for them to visit a new country this year."

 6. In order to: Bruges til at introducere en forklaring af dit argument.

  • Eksempel: "In order to understand the theory of general relativity, you would first need to understand Einstein's theory of special relativity."

Tilføjer information

Når du tilføjer ekstra information til dine argumenter i dit essay, kan du bruge de følgende vendinger i stedet for hele tiden at bruge "and", når du vil tilføje flere punkter til dit argument. Disse vendinger vil dermed hjælpe dig med at bruge et mere varieret sprog.

 1. Firstly, secondly, thirdly, finally: Bruges til at introducere flere argumenter på en struktureret måde, som er let for læseren at forstå.

  • Eksempel: "Germany almost won WW1 because of several reasons. Firstly,... Secondly,... Thirdly,... Finally,..."

 2. Not to mention: Bruges til at tilføje noget ekstra information, der sætter ekstra vægt på pointen.

  • Eksempel: "All the students, not to mention the teachers, were baffled by the government's decision."

 3. To say nothing of: Bruges til at tilføje noget ekstra information, der sætter ekstra vægt på pointen.

  • Eksempel: "The students knew it required a lot of work, to say nothing of the required time."

 4. Furthermore: Bruges til at introducere en ny pointe eller ekstra information.

  • Eksempel: "The teacher is very smart. Furthermore, she is great at teaching."

 5. What's more: Bruges til at tilføje ekstra information, som oftest er uventet eller interessant.

  • Eksempel: "Elephants love to swim and what's more they can swim for several miles."

 6. Likewise: Bruges til at tilføje noget der minder om hvad der lige er blevet sagt eller er enig i hvad der er blevet sagt.

  • Eksempel: "Casper believed that they should have lasagna for dinner. Likewise, Peter argued that he was right."

 7. Moreover: Bruges i starten af en sætning for at tilføje mere information til det argument, du er i gang med at lave.

  • Eksempel: "Moreover, the clear evidence from the survey suggests that he is right."

 8. In addition/ Additionally: Bruges i starten af en sætning for at tilføje mere information til det argument, du er i gang med at lave.

  • Eksempel: "In addition, they all agreed that the movies was bad."

 9. Similarly: Bruges til at tilføje et lignende argument til hvad der lige er blevet sagt.

  • Eksempel: "Similarly, they must be informed about who has been granted aid, and why."

 10. Another key thing to remember: Bruges til at tilføje endnu en vigtig pointe til det forrige argument.

  • Eksempel: "Another key thing to remember is to always floss before brushing your teeth."

 11. An equally significant aspect of: Bruges til at fremhæve en anden vigtig del af dit argument.

  • Eksempel: "Private information is an equally significant aspect of our social interaction."

 12. As well as: Bruges til at tilføje information til en sætning.

  • Eksempel: "She has invited Jill as well as Kate."

 13. Not only... but also: Bruges til at tilføje flere aspekter til en sætning.

  • Eksempel: "Not only did she fail her exam but she also got expelled."

 14. Coupled with: Bruges til at kombinere to ting.

  • Eksempel: "Global warming, coupled with a heightened demand for resources."

Introducerer andres argumenter

Ofte når du skriver et essay, vil du tilføje andres argumenter. I stedet for hele tiden at sige "X says that...", så brug de følgende gloser. Hvis du normalt ikke introducerer andres argumenter i dit essay, så begynd at citere andre for at skabe større troværdighed, når du argumenterer.

 1. According to: Bruges til at citere noget nogen har sagt.

  • Eksempel: "Natural selection is not a myth, according to Charles Darwin."

 2. ... stated that: Bruges til at citere en udtalelse.

  • Eksempel: "Napoleon stated that he would conquer all of Russia."

 3. Referring to the views of: Bruges til at citere en gruppe eller persons holdning.

  • Eksempel: "Referring to the views of young Americans, they stated that..."

Demonstrerer modargumenter

I dit essay skal du ikke blot vise den ene side af argumenterne, men være mere nuanceret og samtidig demonstrere modargumenterne. Disse gloser og sætninger kan du bruge, når du vil demonstrere kontrast i dit essay.

 1. However: Bruges til at tilføje en kontrast til hvad der tidligere er blevet sagt.

  • Eksempel: "The solution is clear. However, it may take a long time to implement."

 2. Conversely: Bruges til at introducere en pointe, der er i kontrast til hvad der tidligere er blevet sagt.

  • Eksempel: "Most people love to win in sports. Conversely, some people do not care."

 3. Alternatively: Bruges til at vise andre alternative muligheder eller argumenter.

  • Eksempel: "Alternatively, they could have won the war if they did not make that mistake."

 4. On the contrary: Bruges til at introducere en pointe, der er i kontrast til hvad der tidligere er blevet sagt for at fremhæve at det modsatte er rigtigt.

  • Eksempel: "The students are not performing better in school. On the contrary, it seems that they are getting worse results."

 5. On the other hand: Bruges til at introducere et argument, der er anderledes til det du allerede har sagt.

  • Eksempel: "Most countries are not democracies. But, on the other hand, many of them have strong economies."

 6. Whereas: Bruges til at sammenligne det første argument i kontrast til ens anden pointe.

  • Eksempel: "She loves running, whereas her husband never moves a muscle."

 7. Having said that: Bruges som en overgangssætning til et argument, der er i kontrast til hvad der er blevet sagt tidligere.

  • Eksempel: "She loves running. Having said that, she rarely has time for it."

 8. By contrast: Bruges til at vise en forskel mellem to ting.

  • Eksempel: "By contrast, their opponent had more experience."

 9. In comparison: Bruges til at sammenligne to ting.

  • Eksempel: "In comparison, the first theory is more plausible."

 10. Then again: Bruges til at introducere en anden mulighed eller perspektiv.

  • Eksempel: "He might not agree. Then again, he might not have all the facts."

 11. That said: Bruges til at introducere en pointe, der er en kontrast til det tidligere nævnte.

  • Eksempel: "He often misses deadlines. That said, his work is always high quality."

 12. Yet: Bruges til at vise en kontrast.

  • Eksempel: "She is very talented, yet she lacks confidence."

Tager forbehold

Når man argumenterer i sit essay, skal man også være nuanceret og derfor er det altid godt at vise begge sider af ens argumenter, hvilket de følgende gloser kan hjælpe dig med at gøre.

 1. Despite this: Bruges til at vise en kontrast eller undtagelse.

  • Eksempel: "Despite this, Peter still chose to gamble at the Blackjack table."

 2. With this in mind: Bruges til at vise, at noget bør overvejes.

  • Eksempel: "With this in mind, Christian could not get himself to attend the party."

 3. Provided that: Bruges til at vise en betingelse.

  • Eksempel: "He's welcome to come along, provided that he behaves himself."

 4. In view of: Bruges til at forklare noget i lyset af nye oplysninger.

  • Eksempel: "In view of the fact that Emil was not a trained swimmer, his achievements were remarkable."

 5. In light of: Bruges til at forklare noget i lyset af nye oplysninger.

  • Eksempel: "In light of recent events, they chose not to compete in the Olympics."

 6. Nonetheless: Bruges til at vise en kontrast eller undtagelse.

  • Eksempel: "Furious at Casper, he was nonetheless concerned."

 7. Nevertheless: Bruges til at vise en kontrast eller undtagelse.

  • Eksempel: "The math test was very difficult; nevertheless, she earned a good grade."

 8. Notwithstanding: Bruges til at vise en kontrast eller undtagelse.

  • Eksempel: "His nervousness notwithstanding, the young man looked his interviewer directly in the eyes as he answered the questions."

Giver eksempler

I dit essay er det altid en god idé at tilføje eksempler for at give læseren et bedre billede af dine argumenter. Her er nogle forskellige sætninger for at give eksempler.

 1. For instance: Bruges til at give et eksempel.

  • Eksempel: "There are a number of improvements; for instance, both mouse buttons can now be used."

 2. To give an illustration: Bruges til at give en illustration af noget.

  • Eksempel: "To give an illustration, the company saved money by reducing waste."

 3. To exemplify: Bruges til at give et eksempel på noget.

  • Eksempel: "To exemplify, the new policy reduced errors by 50%."

 4. To demonstrate: Bruges til at vise noget med et eksempel.

  • Eksempel: "To demonstrate, the following chart shows the sales growth over the last year."

 5. As evidence: Bruges til at præsentere noget som bevis.

  • Eksempel: "As evidence, the research supports the theory."

 6. To elucidate: Bruges til at forklare eller tydeliggøre noget.

  • Eksempel: "To elucidate, let's look at the data more closely."

Fremhæver vigtigheden af et argument

Ofte vil man i sit essay fremhæve vigtigheden af et bestemt argument, hvilket du kan bruge de følgende gloser til.

 1. Significantly: Bruges til at fremhæve noget vigtigt.

  • Eksempel: "Another store sold the game for a significantly lower price."

 2. Notably: Bruges til at fremhæve noget bemærkelsesværdigt.

  • Eksempel: "The newspapers are notably biased."

 3. Importantly: Bruges til at fremhæve noget vigtigt.

  • Eksempel: "Her research has contributed importantly to our understanding of the disease."

 4. Another key point: Bruges til at fremhæve endnu en vigtig pointe.

  • Eksempel: "Another key point is that the policy has widespread support."

Opsummerende og konkluderende

Når du skal opsummere eller konkludere på dit essay, kan du bruge nogle af de følgende gloser.

 1. In conclusion: Bruges til at introducere konklusionen.

  • Eksempel: "In conclusion, the evidence clearly supports the argument."

 2. To conclude: Bruges til at introducere konklusionen.

  • Eksempel: "To conclude, the data indicates a positive trend."

 3. To summarize: Bruges til at opsummere hovedpunkterne.

  • Eksempel: "To summarize, the main points of the discussion were..."

 4. In sum: Bruges til at opsummere.

  • Eksempel: "In sum, the research suggests significant benefits."

 5. Above all: Bruges til at fremhæve det vigtigste.

  • Eksempel: "Above all, the findings indicate a need for further study."

 6. Persuasive: Bruges til at beskrive noget overbevisende.

  • Eksempel: "The arguments presented are persuasive."

 7. Compelling: Bruges til at beskrive noget overbevisende.

  • Eksempel: "The evidence is compelling."

 8. Especially: Bruges til at fremhæve noget vigtigt.

  • Eksempel: "Especially relevant is the recent data on climate change."

 9. All things considered: Bruges til at opsummere.

  • Eksempel: "All things considered, the proposal seems viable."

 10. Therefore: Bruges til at vise en konklusion.

  • Eksempel: "Therefore, it is clear that action must be taken."

 11. This suggests that: Bruges til at vise en konklusion.

  • Eksempel: "This suggests that further research is needed."

 12. It can be seen that: Bruges til at opsummere.

  • Eksempel: "It can be seen that the policy has had positive effects."

 13. The consequence is: Bruges til at vise hvad konsekvensen af noget er.

  • Eksempel: "The consequence is that..."

 14. Finally: Bruges til at præsentere dit sidste argument.

  • Eksempel: "Finally, the author suggested that..."

 15. In brief: Bruges til at sige noget på en kortere måde.

  • Eksempel: "In brief, the evidence is clear."

 16. Thus: Bruges når en ting er et resultat eller konsekvens af noget andet.

  • Eksempel: "They used to bully her when she was younger. Thus, the girl never wants to see them again."

 17. The arguments presented suggest that: Bruges til at konkludere og opsummere på alle dine argumenter.

  • Eksempel: "The arguments presented suggest that climate change is caused by humans."

Denne guide har til formål at hjælpe dig med at skrive et effektivt engelsk essay ved at bruge gode sætninger og vendinger til skriftlig eksamen. Ved at inkludere disse elementer kan du forbedre dit essays kvalitet, flow og klarhed, hvilket vil gøre dine argumenter mere overbevisende og dine pointer lettere at følge for læseren.