Tilbage til bloggen

Få Styr på Dansk Skriftlig Fremstilling Afgangsprøve

Få Styr på Dansk Skriftlig Fremstilling Afgangsprøve

Få Styr på Dansk Skriftlig Fremstilling Afgangsprøve

Få Styr på Dansk Skriftlig Fremstilling Afgangsprøve

Bliv klar til afgangsprøven i dansk skrftlig fremstilling: Genretræk, gode råd og noter til dansk skriftlig fremstilling afgangsprøve.

Afgangsprøven i skriftlig fremstilling

I skal skrive en skriftlig fremstilling, hvor I har fire muligheder, men skal vælge én. Prøven varer 3,5 time. Opgavesættet rummer flere modaliteter, herunder lyd og levende billeder.

Alle hjælpemidler fra dansktimerne og internettet er tilladt under afgangsprøven i dansk skriftlig fremstilling.

Gåde råd til prøven

 • Læs opgavebeskrivelsen grundigt

 • Kend dine genrer – gennemgå alle fire muligheder

 • Udvælg den du vil arbejde med og brainstorm idéer

 • Vi anbefaler, at man har en process under eksamen, så man først brainstormer, så udvælger idéer og strukturerer opgaven, hvorefter man skriver løs!

 • De tre punkter eleverne bliver bedømt på: indholdet i opgaven, form og sproget.

 • Brug tid på at rette korrektur og gennemlæs opgaven før du afleverer.

Novelle

Genretræk i noveller er:

 • Kort fiktionsfortælling

 • En begivenhed i fokus

 • Der sker noget, som er med til at forandre og udvikle personerne

 • Få personer

 • 1. eller 3. person

 • Ofte in medias res

 • Kan indeholde flashbacks

 • Ofte symbolik: billedsprog, metaforer eller sammenligninger

Essay

Essay er en reflekterende tekst over en oplevelse, hændelse, erindring, en fortælling, en betydningsfuld person, en tanke eller andet. Det er en beskrivende, berettende og især reflekterende tekst.

Essayets tre planer:

 • Et konkret plan, som er beskrivelsen af oplevelsen.

 • Et erindret plan, som er noget man husker og sætter i forbindelse med oplevelsen.

 • Et reflekteret plan, som er de tanker, man har i forhold til oplevelsen.

De tre planer må gerne flette sammen, når du skriver dit essay.

Husk, at sanse- og stemningsbeskrivelser er vigtige i essays og at man kan veksle mellem et personligt jeg og et mere generelt man.

Debatindlæg

Genretræk for et debatindlæg:

 • En tekst der kommenterer på en aktuel sag, en begivenhed, en udtalelse eller lignende.

 • Bringes i en avis eller hos et internetmedie.

 • En beskrivende, forklarende og argumenterende tekst.

 • Skrives ud fra et personligt engagement.

 • Skal kunne læses og forstås af mange forskellige mennesker, og derfor er det vigtigt at det er et korrekt, klart og sobert sprog.

 • Et debatindlæg afsluttes enten med et særligt ønske, en opfordring eller med en konklusion.

Blogindlæg

Genretræk for et blogindlæg:

 • Du møder et blogindlæg på nettet.

 • Afsæt i en aktuel begivenhed, emne, synspunkt, erfaring, en ide, en følelse - eller noget andet bloggeren vil skrive om.

 • Kan være beskrivende, argumenterende, reflekterende, forklarende.

 • Blog kan i princippet handle om alt.

 • En blog tager udgangspunkt i bloggerens egen holdning og synspunkt (jeg person).

Artikel

Genretræk for en artikel:

 • En artikel er en tekst du typisk møder i aviser, magasiner eller på digitale nyhedsmedier.

 • Hensigten er at informere om en aktuel begivenhed, sag eller hændelse.

 • I en artikel benytter man sig af en berettende og fortællende fremstillingsform.

 • Sproget er objektivt.

En artikel indeholder:

 • En iøjnefaldende rubrik

 • En uddybende underrubrik

 • En manchet, der formidler det vigtigste indhold i nyheden.

 • Brødtekst med mellemrubrikker, som giver svar på hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvordan.

 • Billeder

 • Byline (navn, dato)

Tale

Genretræk for en tale:

 • En tale er en brugstekst, der skrives til en konkret og aktuel begivenhed.

 • De fleste taler er private.

 • Nogle taler er politiske.

 • En tale er en beskrivende, berettende, forklarende, argumenterende og ofte reflekterende fremstillingsform.

 • F.eks. Dronningens nytårstale.

Gode råd til at skrive en tale:

 • Før man skriver sin tale, må man overveje hensigten med den, så indhold og sprog passer til både formål, modtager og situation.

 • Ord og udtryk vælges, så de både er naturlige og troværdige for den, der taler og forståelige og  “givende” for modtageren.

En tale kan have forskellige formål. Hensigten kan være:

 • At hylde en person, at underholde en forsamling, at informere om en sag, at præsentere og argumentere for et tiltag eller en plan, at inspirere til aktivitet.

Klumme

Genretræk for en klumme er:

 • Mange medier, både digitale og trykte har en klumme, der placeres samme sted og bringes på faste ugedage.

 • Holdningsbaseret tekst til mediet. Det er IKKE mediets holdning, men skribentens holdninger og refleksioner.

 • I klummer benytter man beskrivende, argumenterende og reflekterende fremstillingsform.

 • Afsættet for at skrive en klumme kan være en oplevelse eller en følelse, som beskrives, så den er interessant for læserne. Oplevelsen er fra den virkelige verden – altså ikke fri fantasi.

 • Emnet skal være noget, læseren kan identificere sig med.

 • Klummen er en kort, kommenterende og afgrænset tekst. Den skrives i en personlig stil.

 • Sproget er kreativt, eftertænksomt og til tider provokerende.

 • Klummen indledes med en kort beskrivelse af det, der har inspireret til klummen.

 • Herefter følger forskellige refleksioner og eksempler.

 • Der afsluttes med en kort pointe, opfordring eller konklusion.

 • Klummen skrives ofte i en eller to spalter afhængigt af mediet.

De gode råd igen :)

 • Læs opgavebeskrivelsen grundigt

 • Kend dine genrer – gennemgå alle muligheder

 • Udvælg den du vil arbejde med og brainstorm idéer

 • Vi anbefaler, at man har en process under eksamen, så man først brainstormer, så udvælger idéer og strukturerer opgaven, hvorefter man skriver løs!

 • De tre punkter eleverne bliver bedømt på: indholdet i opgaven, form og sproget.

 • Brug tid på at rette korrektur og gennemlæs opgaven før du afleverer.

Held og lykke til afgangsprøven! 🙌 🎓