Tilbage til bloggen

Regnskabsanalyse i Virksomhedsøkonomi: Skabelon & Tjekliste

Regnskabsanalyse i Virksomhedsøkonomi: Skabelon & Tjekliste

Regnskabsanalyse i Virksomhedsøkonomi: Skabelon & Tjekliste

Regnskabsanalyse i Virksomhedsøkonomi: Skabelon & Tjekliste

Skabelon og tjekliste til hvordan du laver en regnskabsanalyse i virksomhedsøkonomi. Analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen og kapitaltilpasningsevnen.

Her får du en gratis skabelon og tjekliste til hvordan man laver en god regnskabsanalyse i virksomhedsøkonomi.

De følgende emner vil gennemgås:

🎓 Afkastningsgraden

🎓 Overskudsgraden

🎓 Aktivernes omsætningshastighed

🎓 Egenkapitalens forrentning

🎓 Gældsrenten og rentemarginalen

🎓 Gearing


Rentabilitetsanalyse

En analyse af rentabiliteten inkluderer afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed, gældsrenten, egenkapitalens forrentning og gearing.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden viser virksomhedens rentabilitet.

Formlen for afkastningsgraden er:

🔎Afkastningsgraden = resultat før finansielle omkostninger * 100 / aktiver

Bemærk dog, at afkastningsgraden også kan beregnes som:

🔎Afkastningsgraden = Overskudsgraden * Aktiernes omsætningshastighed

Tjekliste for analyse af afkastningsgraden:

 • Ændring i perioden: Afkastningsgraden har haft en voldsom forbedring fra regnskabsårene 2016 til 2022 fra 5% til 20%.

 • Ændring i procent: Dette svarer til en stigning på 300%.

 • Ændring i procentpoint: Eller en stigning på 15 procentpoint.

 • Er ændringen positiv eller negativ for virksomheden: Det er godt for virksomheden, at afkastningsgraden stiger.

 • Hvad er årsagen til ændringen: Undersøg om det er resultat før finansielle omkostninger, aktiverne eller begge der skyldes ændringen i afkastningsgraden

 • Er afkastningsgraden på et tilfredsstillende niveau: Reglen er, at afkastningsgraden skal være over markedsrenten plus et virksomhedsbaseret risikotillæg.

 • Forklar hvad afkastningsgraden i praksis betyder: en afkastningsgrad på 20% viser, at virksomheden tjener 20 ører for hver krone af deres investerede kapital i aktiver.


Overskudsgrad

Overskudsgraden viser virksomhedens indtjeningsevne.

Formlen for overskudsgraden er:

🔎Overskudsgraden = resultat før finansielle omkostninger * 100 / omsætningen

Tjekliste for analyse af overskudsgraden:

 • Ændring i perioden: Overskudsgraden har haft forbedring fra regnskabsårene 2016 til 2022 fra -20% til 5%.

 • Ændring i procent

 • Ændring i procentpoint

 • Er ændringen positiv eller negativ for virksomheden: Det er godt for virksomheden, når den stiger.

 • Hvad er årsagen til ændringen: Undersøg om det er pga. ændringer i resultat før finansielle omkostninger eller omsætningen. Senere kan du gå i dybden på dette ved at analysere indtjeningsevnen.

 • Overskudsgradens relation til afkastningsgraden: Har overskudsgraden påvirket afkastningsgraden positivt eller negativt?

 • Er overskudsgraden på et tilfredsstillende niveau: Sammenlign overskudsgraden med resten af branchen for at vurdere om det er tilfredsstillende.

 • Forklar hvad overskudsgraden i praksis betyder: en overskudsgrad på 10% viser, at virksomheden tjener 10 ører for hver krone de omsætter for.

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed viser virksomhedens kapitaltilpasningsevne.

Formlen for aktivernes omsætningshastighed er:

🔎Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / aktiver

Tjekliste for analyse af overskudsgraden:

 • Ændring i perioden

 • Ændring i procent

 • Er ændringen positiv eller negativ for virksomheden: Det er godt for virksomheden, når den stiger.

 • Hvad er årsagen til ændringen: Undersøg om det er pga. ændringer i omsætningen eller aktiverne.

 • Aktivernes omsætningshastighed relation til afkastningsgraden: Har aktivernes omsætningshastighed påvirket afkastningsgraden positivt eller negativt? Skyldes ændringen i afkastningsgraden primært aktivernes omsætningshastighed eller overskudsgraden?

 • Er aktivernes omsætningshastighed på et tilfredsstillende niveau: Sammenlign aktivernes omsætningshastighed med resten af branchen for at vurdere om det er tilfredsstillende.

 • Forklar hvad aktivernes omsætningshastighed i praksis betyder: Aktivernes omsætningshastighed på 2 viser, at virksomhedens aktiver bliver omsat to gange. Desto højere, desto hurtigere er virksomheden til at omsætte aktiverne.

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning viser hvor meget virksomheden betaler i renter af deres samlede gæld.

Formlen for egenkapitalens forrentning er:

🔎Egenkapitalens forrentning = Resultat før skat * 100 / egenkapitalen

Bemærk dog, at egenkapitalens forrentning også kan beregnes som:

🔎Egenkapitalens forrentning = Afkastningsgraden + (Afkastningsgraden - Gældsrenten) * Gearing

Tjekliste for analyse af egenkapitalens forrentning:

 • Ændring i perioden

 • Ændring i procent

 • Ændring i procentpoint

 • Er ændringen positiv eller negativ for virksomheden: Det er godt for virksomheden, når egenkapitalens forrentning stiger.

 • Hvad er årsagen til ændringen: Undersøg om det er primært pga. ændringer i resultat før skat eller ændringer i egenkapitalen.

 • Egenkapitalens forrentning relation til afkastningsgraden: Hvad er årsagen til at egenkapitalens forrentning stiger i relation til afkastningsgraden og gearing. Se ovenstående formel.

 • Er egenkapitalens forrentning på et tilfredsstillende niveau: den skal være markedsrenten plus et virksomhedsbaseret risikotillæg.

 • Forklar hvad egenkapitalens forrentning i praksis betyder: En EKF på 10% viser ejernes forrentning af deres investerede kapital.

Gældsrenten

Gældsrenten viser hvor meget virksomheden betaler i renter af deres samlede gæld.

Formlen for gældsrenten er:

🔎Gældsrenten = Finansielle omkostninger * 100 / gældsforpligtelser

Tjekliste for analyse af gældsrenten:

 • Ændring i perioden

 • Ændring i procent

 • Ændring i procentpoint

 • Er ændringen positiv eller negativ for virksomheden: Det er dårligt for virksomheden, når den stiger, da renteomkostningerne stiger.

 • Hvad er årsagen til ændringen: Undersøg om det er pga. ændringer i finansielle omkostninger eller gældsforpligtelser.

 • Gældsrentens relation til egenkapitalens forrentning: Hvis gældsrenten stiger, så falder egenkapitalens forrentning.

 • Er gældsrenten på et tilfredsstillende niveau: Regn rentemarginalen ud, som afkastningsgraden - gældsrenten. Hvis rentemarginalen er positiv, så tjener virksomheden på at have gæld, da de opnår et større afkast end hvad de skal betale i renter. Hvis rentemarginalen er positiv, så ved vi også at egenkapitalens forrentning er høre end afkastningsgraden og vice versa.

 • Forklar hvad gældsrenten i praksis betyder: En gældsrente på 5% viser, at virksomheden i gennemsnit betaler 5% renter på deres gældsforpligtelser.


Gearing

Gearing viser virksomhedens gældsandel.

Formlen for gearing er:

🔎Gearing = Gældsforpligtelser / Egenkapitalen

Tjekliste for analyse af gearing:

 • Ændring i perioden

 • Ændring i procent

 • Ændring i procentpoint

 • Er ændringen positiv eller negativ for virksomheden: Det er godt, at den stiger, hvis virksomheden tjener penge på at have gæld.

 • Hvad er årsagen til ændringen: Undersøg om det er pga. ændringer i gældsforpligtelser eller egenkapitalen.

 • Gearing i relation til egenkapitalens forrentning: Har gearing haft en positiv eller negativ effekt på egenkapitalens forrentning?

 • Er gearing på et tilfredsstillende niveau: Det kommer an på om virksomheden tjener på at have gæld eller ej. Hvis virksomheden tjener på at have gæld, er der dog større risiko desto hørere gearingen er.

 • Forklar hvad gearing i praksis betyder: En gearing på 2 viser, at deres gæld er dobbelt så stor som deres egenkapital.