Tilbage til bloggen

Matematik Læreplan 7. - 9. klasse

Matematik Læreplan 7. - 9. klasse

Matematik Læreplan 7. - 9. klasse

Matematik Læreplan 7. - 9. klasse

Oversigt over kernestof i Matematik. Få et overblik over de emner, som du skal have styr på i matematik udskoling.

Få et overblik over de emner, som eleverne skal have styr på i 7. - 9 klasse. I matematik til udskolingen er der 5 hovedemner: tal & algebra, brøker, geometri, statistik og sandsynlighedsreging.

Tal & Algebra

Tal:

 • Hele tal

 • Rationale tal

 • Irrationale tal

 • Reelle tal

 • Tallinjer

Regnestrategier:

 • Regnearternes hierarki

 • Parenteser

 • Kvadratrod og andre rødder

 • Led og faktorer

 • Negative tal

 • Potenser

Ligninger:

 • To ubekendte

 • To ligninger med to ubekendte

Formler og algebraiske udtryk:

 • Kvadratsætningerne

 • Reduktion

Funktioner:

 • Eksponentiel udvikling

Brøker

 • Brøker og decimaltal

 • Regneregler for brøker

 • Procenter

 • Omregning mellem brøkker, procenter og decimaltal

Geometri

 • Trekanter

 • Firkanter

 • Cirkler

 • Areal

 • Rumfang

 • Overfladeareal

Statistik

 • Data og grafiske fremstillinger

 • Usikkerheden i statistiske undersøgelser

 • Repræsentativt udvalg og betydningen af denne

Sandsynlighed

 • Sandynlighedsmodeller

 • Risiko, change og tilfældighed

 • Sandsynlighedsberegninger