Tilbage til bloggen

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 Gloser & Sætninger til Engelsk Essays

70 brugbare gloser og sætninger for at forbedre dit engelsk essay. Få et mere variereret sprog i dit essay ved ikke at bruge de samme vendinger og gloser hele tiden 👉

I denne vejledning har vi eksempler på nyttige gloser og sætninger, som man kan bruge når man skriver et essay på engelsk.

Hvis du skriver et essay på engelsk, er det vigtigt at bruge de rigtige ord og sætninger for at gøre dit argument klart. I denne guide giver vi dig 70 nyttige sætninger og vendinger, som du kan bruge i dine essays. Vi giver også eksempler på, hvordan du kan bruge disse sætninger effektivt. Så uanset om du kæmper med at finde de rigtige ord eller bare ønsker lidt inspiration, er denne guide noget for dig!

De her brugbare gloser fungerer som overgangsord og -sætninger, der hjælper med at gøre sproget i dit essay mere akademisk, skaber et bedre flow i din tekst og gør det nemmere for læseren at følge den røde tråd.

Overgangsord og -sætninger er vigtige i dit engelsk essay for at strukturere dine pointer, argumenter og idéer bedre, så det bliver nemmere for læseren at læse og forstå essayet.

Med disse gloser og sætninger får dit essay et bedre flow og vejleder læsereren i overgangen fra den ene sætning til den anden.

Vi har opdelt gloserne i forskellige kategorier ud fra om det er:

  1. Forklarende

  2. Tilføjer ekstra information

  3. Introducerer andres argumenter

  4. Demonstrerer modargumenter

  5. Tager forbehold

  6. Giver eksempler

  7. Fremhæver vigtighed af et argument

  8. Opsummerer eller konkluderer


Forklarende gloser

For at uddybe dine forklaringer af komplekse argumenter i dit essay kan du bruge de følgende gloser.

1. In other words

"In other words" bruges til at forklare noget du allerede har forklaret på en anderledes måde.

Eksempel: "In other words, the president has a tough job."

2. To put it another way

"To put it another way" bruges til at forklare noget du har forklaret på en anderledes måde.

 Eksempel: "To put it another way, he really hated the pizza."

3. That is to say

"That is to say" bruges til at uddybe din forklaring.

Eksempel: "We have worked all day, that is to say, from 6 AM till 10 PM."

4. To put it more simply

"To put it more simply" bruges til at uddybe noget du allerede har sagt på en mere simpel måde.

Eksempel: "To put it more simply, he is too lazy to make his homework"

5. To that end

"To that end" kan bruges til at sige "derfor" eller "så". Du skal altså bruge "to that end", når du forklarer hvordan det første leder op til det andet.

Eksempel: "The family has each summer travelled to Sweden. To that end, the dad proposed for them to visit a new country this year."

6. In order to

"In order to" bruges til at introducere en forklaring af dit argument.

Eksempel: "In order to understand the theory og general relativity, you would first need to understand Einstein's thoery of special relativity."

Tilføjer information

Når du tilføjer ekstra information til dine argumenter i dit essay, kan du bruge de følgende vendinger i stedet for hele tiden at bruge "and", når du vil tilføje flere punkter til dit argument. Disse vendinger vil dermed hjælpe dig med at bruge et mere variereret sprog.

7. Firstly, secondly, thirdly, finally...

"Firstly, secondly, thirdly..." bruges til at introducere flere argumenter på en struktureret måde, som er let for læseren at forstå. Du starter med at tilføje din pointe og derefter uddybber pointen med flere argumenter.

Eksempel: "Germany almost won WW1 because of several reasons. Firstly,... Secondly,... Thirdly,... Finally,..."

8. Not to mention

"Not to mention" bruges til at tilføje noget ekstra information, der sætter ekstra vægt på pointen. Brug det når du vil tilføje en vigtig pointe til sidst.

Eksempel: "All the students, not to mention the teachers, were baffled by the government's decision."

9. To say nothing of

"To say nothing of" bruges til at tilføje noget ekstra information, der sætter ektra vægt på pointen. Brug det når du vil tilføje en vigtig pointe til sidst.

Eksempel: "The students knew it required a lot of work, to say nothing of the required time."

10. Furthermore

"Furthermore" bruges til at introducere en ny pointe eller ekstra information. "Furthermore" kan oversættes til "Derudover" på dansk.

Eksempel: "The teacher is very smart. Furthermore, she is great at teaching."

11. What's more

"What's more" bruges til at tilføje ekstra information, som oftest er uforventet eller interessant.

Eksempel: "Elephants love to swim and what's more they can swim for several miles."

12. Likewise

"Likewise" bruges til at tilføje noget der minder om hvad der lige er blevet sagt eller er enig i hvad der er blevet sagt.

Eksempel: "Casper believed that they should have lasagna for dinner. Likewise, Peter argued that he was right."

13. Moreover

"Moreover" bruges i starten af en sætning for at tilføje mere information til det argument, du er i gang med at lave. Dette kan bruges i stedet for "furthermore."

Eksempel: "Moreover, the clear evidence from the survey suggests that he is right."

14. In addition/ Additionally

"In addition" eller "Additionally" bruges i starten af en sætning for at tilføje mere information til det argument, du er i gang med at lave.

Eksempel: "In addition, they all agreed that the movies was bad."

15. Similarly

"Similarly" bruges til at tilføje et lignende argument til hvad der lige er blevet sagt.

Eksempel: "Similarly, they must be informed about who has been granted aid, and why."

16. Another key thing to remember

"Another key thing to remember" bruges til at tilføje endnu en vigtig pointe til det forrige argument.

Eksempel: "Another key thing to remember is to always floss before brushing your teeth."

17. An equally significant aspect of

"An equally significant aspect of"

Eksempel: "Private information is an equally significant aspect of our social interaction. "

18. As well as

"As well as" bruges i forlængelse af

Eksempel: "She has invited Jill as well as Kate"

19. Not only... but also

"Not only... but also" bruges til at

Eksempel: "Not only did she fail her exam but she also got expelled."

20. Coupled with

"Coupled with" bruges til at

Eksempel: " Global warming, coupled with a heightened demand for   results  . "

Introducerer andres argumenter

Ofte når du skriver et essay vil du tilføje andres argumenter. I stedet for hele tiden at sige "X says that...", så brug de følgende gloser. Hvis du normalt ikke introducere andres argumenter i dit essay, så begynd at citere andre i dine essays for at skabe større troværdighed, når du argumenterer.

21. According to....

"According to...." bruges til at citere noget nogen har sagt.

Eksempel: "Natural selection is not a myth, according to Charles Darwin"

22. ... stated that

"... stated that" bruges til at

Eksempel: "Napoleon stated that he would conquer all of Russia"

23. Referring to the views of...

"Referring to the views of..." bruges til at

Eksempel: "Referring to the views of young Americans, they stated that..."

Demonstrerer modargumenter

I dit essay skal du ikke blot vise den ene side af argumenterne, men være mere nuanceret og samtidig demonstrere modargumenterne. De her gloser og sætninger kan du bruge, når du vil demonstrere kontrast i dit essay.

24. However

"However" bruges til at tilføje en kontrast til hvad der tidligere er blevet sagt.

Eksempel: "The solution is clear. However, it may take a long time to implement."

25. Conversely

"Conversely" bruges til at introducere en pointe, der er i kontrast til hvad der tidligere er blevet sagt.

Eksempel: "Most people love to win in sports. Conversely, some people do not care."

26. Alternatively

"Alternatively" bruges til at vise andre alternative muligheder eller argumenter.

Eksempel: "Alternatively, they could have won the war if did not make that mistake."

27. On the contrary

'"On the contrary" bruges til at introducere en pointe, der er i kontrast til hvad der tidligere er blevet sagt for at fremhæve at det modsatte er rigtigt.

Eksempel: "The students are not performing better in school. On the contrary, it seems that they are getting worse results."

28. On the other hand

"On the other hand" bruges til at introducere et argument, der er anderledes til det du allerede har sagt.

Eksempel: "Most countries are not democracies. But, on the other hand, many of them have strong economies."

29. Whereas

"Whereas" bruges til at sammenligne det første argument i kontrast til ens anden pointe.

Eksempel: "She loves running, whereas her husband never moves a muscle."

30. Having said that

"Having said that" bruges som en overgangssætning til et argument, der er i kontrast til hvad der er blevet sagt tidligere.

Eksempel: "She loves running"

31. By contrast

32. In comparision

33. Then again

Eksempel: "... But then again he was only a child."

34. That said

Eksempel: "... with that said he now needed to prove himself. "

35. Yet

Eksempel: "...yet, he still lied to his wife"

Tager forbehold

Når man argumenter i sit essay skal man også være nuanceret og derfor er det altid godt at vise begge sider af ens argumenter, hvilket de følgende gloser kan hjælpe dig med at gøre.

36. Despite this

"Despite this" bruges til at

Eksempel: "Despite this, Peter still chose to gamble at the Blackjack table."

37. With this in mind

"With this in mind" bruges til at

Eksempel: "... with this in mind Christian could not get himself to attend the party"

38. Provided that

Eksempel: "He's welcome to come along, provided that he behaves himself."

39. In view of

Eksempel: " In view of the fact that Emil was not a trained swimmer, his achievements were remarkable."

40. In light of

Eksempel: "In light of recent events, they choose not to compete in the Olympics"

41. Nonetheless

Eksempel: "Furious at Casper, he was nonetheless concerned. "

42. Nevertheless

Eksempel: "The math test was very difficult; nevertheless, she earned a good grade."

43. Notwithstanding

Eksempel: "His nervousness notwithstanding , the young man looked his interviewer directly in the eyes as he answered the questions"

Giver eksempler

I dit essay er det altid en god idé at tilføje eksempler for at give læseren et bedre billede af dine argumenter. Her er nogle forskellige sætninger for at give eksempler.

44. For instance

Eksempel: "There are a number of improvements; for instance, both mouse buttons can now be used"

45. To give an illustration

46. To exemplify

47. To demonstrate

48. As evidence

49. To elucidate

Fremhæv vigtighed af argumentet

Ofte vil man i sit essay fremhæve vigtighed af et bestemt argument, hvilket du kan bruge de følgende gloser til.

50. Significantly

Eksempel: "Another store sold the game for a significantly lower price. "

51. Notably

Eksempel: "The newspapers are notably biased"

52. Importantly

Eksempel: "Her research has contributed importantly to our understanding of the disease."

53. Another key point

Opsummerende og konkluderende

Når du skal opsummere eller konkludere på dit essay kan du bruge nogle af de følgende gloser.

54. In conclusion

55. To conclude

56. To summarize

57. In sum

58. Above all

59. Persuasive

60. Compelling

61. Especially

62. All things considered

63. Therefore

64. This suggests that

65. It can be seen that

66. The consequence is

"The consequence is" bruges til at vise hvad konsekvensen af noget er.

Eksempel: "The consequence is that..."

67. Finally

"Finally" bruges til at præsentere dit sidste argument.

Eksempel: "Finally, the author suggested that..."

68. In brief

"In brief" bruges til at sige noget på en kortere måde.

Eksempel: "In brief, the evidence is clear."

69. Thus

"Thus" bruges når en ting er et resultat eller konsekvens af noget andet.

Eksempel: "They used to bully her when she was younger. Thus, the girl never wants to see them again."

70. The arguments presented suggest that...

"The arguments presented suggest that..." bruges til at konkludere og opsummere på alle dine argumenter.

Eksempel: "The arguments presented suggest that climate change is caused by humans."